tisdag 30 augusti 2011

Positivt att fler talar sig varma om järnvägen

Jag är en riktig tågfantast. Därför är jag glad över att regeringen idag föreslår en kraftfull satsning på infrastruktur under de kommande två åren. Sammanlagt uppgår satsningen till 5 miljarder varav 3,6 miljarder kronor till järnvägen.

Det är glädjande att regeringen tydligt markerar att järnvägen ska prioriteras och att storstäderna står i fokus. Med tanke på att kostnaderna för trängsel och förseningar i Skåne uppgår till 2 miljarder bör Skåne vara högt prioriterat. En utbyggd infrastruktur är grunden för stärkt konkurrenskraft både storstädernas arbetsmarknadsregioner och för landsbygden.

Regeringens förslag betyder en satsning på infrastruktur i Skåne som troligen omfattar närmare 1 miljard kronor. Det ökar möjligheterna att få till stånd pågatågstrafik mellan Eslöv och Helsingborg genom upprustning av Marieholmsbanan, men framförallt att högre standard på järnvägsnätet. Det är alldeles uppenbart att detta inte prioriterats under en längre tid.

Media: Sydsvenskan DN SvD