tisdag 29 november 2011

Förbättra situationen för ÖresundspendlareSamtidigt som Regionfullmäktige sammanträder pågår en konferens om Öresund. Frank Jensen, borgmästare i Köpenhamn föreslår att det ska införas särskilda lagar för Öresundspendlare och att det ska införas ett politiskt organ som hanterar och beslutar om frågor som berör regionen. Öresundskommitten gör idag ett bra arbete när det gäller påverkan och opinionsbildning, men har inget mandat att besluta om frågor som direkt berör medborgarna. 

Som jag har skrivit om tidigare tycker jag att vi bör arbeta för att på sikt skapa ett Öresundsparlament där indirekt eller direkt valda poltiker beslutar om för Örsund gemensamma frågor.
När det gäller frågor om socialförsäkringar där pendlar kommer i kläm mellan nationella regler behöver något göras. Ett förslag som jag har lanserat i Sydsvenskan är att "skapa ett särskilt EU-system som ansvarar för att intjänade rättigheter i ett land följer individen när denna lämnar för ett annat land."


Det kan finnas praktiska problem med Frank Jensens förslag. Men det är positivt att danska politiker visar ett engagemang för frågorna som vi tidigare har saknat. Helt klart ett steg i rätt riktning. 


Media
Sydsvenskan

torsdag 24 november 2011

Gör om arbetsmarknaden så att fler kommer in

Idag skriver jag i Kvällsposten om behovet av en ny politik för arbetsmarknaden. Alltför många står utanför arbetsmarknaden. Enligt SCB:s arbetskraftsundersökning för tredje kvartalet har andelen långtidsarbetslösa ungdomar tredubblats de senaste tio åren.
Receptet mot detta har jag skrivit om tidigare här på bloggen och utvecklar ytterligare i dagens artikel i tidningen. Genom en höjd arbetslöshetsersättning, högre flexibilitet i anställningslagen och en ökad satsning på lärlingssystemet kan vi börja förbereda Sverige för en kompetenshöjning.


fredag 11 november 2011

Hyrcyklar är bra för kollektivtrafiken

Läser på Marcus Ljungqvist blogg på Sydsvenskan om cykel och kollektivtrafiken. Som jag tidigare förmedlat här på bloggen tror jag att det viktigaste är att hitta sätt att kombinera sin resa i kollektivtrafiken med tillgång till cykel. Det är inte realistiskt att tro att det finns plats för många cyklar på tågen när man åker i pendlingstider.


I framtiden tänker jag mig ett system med ”hyrcyklar” (Rent n bike) där den som pendlar mellan exempelvis Kävlinge och Malmö tecknar ett tillval på sitt jojokort som berättigar till en hyrcykel som tar pendlaren från stationen till arbetsplatsen. Det är en effektivare lösning än att ta med den egna cykeln ombord. Dessutom skapar det kortare pendlingstider för den som idag inte bor eller arbetar nära en station eller en hållplats."


Det ska bli spännande att följa Marcus Ljungqvist när han tillsammans med ”blogg-grannen”, Christian Fasth, ska åka Öresund runt med cykel och "titta på tillgängligheten och användarvänligheten när det kommer till att parkera cykeln vid stationerna". 


Tidigare blogginlägg:
Hyrcyklar utvecklar kollektivtrafiken

tisdag 1 november 2011

Kunderna i Södra Sverige får betala för stängningen av Barsebäck

Idag träder ordningen med en indelning i elprisområden i kraft. Det betyder att priset sätts efter tillgång och efterfrågan inom respektive område. Det betyder i klartext att elpriserna blir högre i södra Sverige.

Någon anför att det blir precis som med bostadsmarknaden - när utbudet sjunker ökar priserna. Men jämförelsen haltar. Staten bygger inga bostäder,  men har genom politisk beslut (stängningen av Barsebäck) minskat produktionen i södra Sverige och därmed påverkat hur priserna blir.

Dessutom har den statliga aktören, Svenska Kraftnät, som ska säkerställa att det går att flytta el till områden med liten egen produktion (överföringskapaciteten) inte fått tillräckliga muskler att genomföra detta.

Det blir uppenbart att priset för stängningen av Barsebäck börjar bli högt, både för Sverige i allmänhet och Södra Sverige i synnerhet.

SvD, Sydsvenskan, SkD