torsdag 28 oktober 2010

Citytunneln skapar ett nytt kollektivtrafiklandskap i Skåne

Under några dagar har jag varit på plats på den nationella kollektivtrafikmässan i Stockholm. Där diskuterades allt från den nya kollektivtrafiklagen till hur unga blir mer delaktiga i utformandet av kollektivtrafiken. Mycket stimulerande för mig som blivande regionråd med ansvar för kollektivtrafikfrågor. Jag har fått många nya uppslag och tankar kring hur kollektivtrafiken i Skåne kan bli bättre.

Idag presenteras Citytunnelns effekter på kollektivtrafiken i Skåne. Den förväntas ha en större påverkan på kollektivtrafiksystemet än vad Öresundsbron hade. Här kan man läsa exakt hur effekten blir i en särskild kommun. När beslutet om Citytunneln togs tänkte jag själv i termer av att det var ett "Malmö-projekt", men som framkommer ovan är effekterna mycket positiva i hela Skåne. Dessutom skapar tunneln en större kapacitet i hela tågsystemet i Södra Sverige. Till detta kommer satsningar på lokal busstrafik vid de nya stationerna (Hyllie, Triangeln) i Malmö som skapar hållbara transporter i Skånes största stad.

Den politiska utmaningen handlar nu om att förverkliga satsningarna (nya busslinjer, inköp av tåg, etc) för att förverkliga Citytunnelns potential. På så sätt når vi målen att minska vår klimatpåverkan och knyta ihop Skåne till en arbetsmarknadsregion.

måndag 25 oktober 2010

Nya utmaningar som ansvarig för kollektivtrafiken i Skåne

I helgen fick jag förtroendet från Folkpartiets medlemmar som regionråd med ansvar för kollektivtrafikfrågor. Jag kommer att ta över ansvaret för kollektivtrafiken i Skåne som ordförande i Region Skånes kollektivtrafiknämnd.

Här är några av mina utgångspunkter i mitt arbete:

  • Kollektivtrafiken spelar en nyckelroll för att lyckas med ambitionen att minska vår klimatpåverkan.
  • Genom en utbyggd kollektivtrafik kan vi göra Skåne rundare genom att korta pendlingstider och göra det ännu enklare att bo och arbeta på olika orter.
  • I de större städerna spelar kollektivtrafiken en stor betydelse som en del i att minska biltrafiken (föroreningar och buller) och hantera trängselproblem. En prioriterad fråga under de kommande åren är att se till att det kommer till stånd språvagnstrafik i Malmö, Lund och Helsingborg.
  • Resenären ska vara i fokus. Det kan handla om att skapa ett gemensamt trafiksystem i södra Sverige som Handelskammaren föreslår i dagens Sydsvenskan. Men det handlar också om att ha lösningar som använder ny teknik och där integriteten värnas
  • Målet är att antalet resenärer i kollektivtrafiken ska fördubblas till 2020. Om kollektivtrafiken ska ta marknadsandelar av bilen måste vi satsa på kvalitet där tågen och bussarna går i tid. Ett första steg är att Region Skåne utser en särskild förhandlingsperson som sköter kontakterna med Trafikverket för att påtala behovet av satsningar i Skåne, eftersom det får effekter i hela tågsystemet.