torsdag 15 augusti 2013

Folkpartiet arrangerar dialogmöten om hur akuten kan bli bättre

Alltför många människor hamnar idag fel i vården, vilket det senaste året märkts på akutmottagningarna runt om i Skåne. Sedan i våras har vi i Folkpartiet Liberalerna arbetat med möjliga förslag till förändringar inom framtidens akutsjukvård. Vi presenterar därför ett idépapper med tänkbara förbättringar inom akutsjukvården.


En del av de som söker vård på akuten skulle i själva verket kunna vårdas på vårdcentralen. När detta inte sker blir trycket högt på akutmottagningarna, vilket sin tur innebär att de som är i behov av akut sjukvård får vänta längre än vad de annars skulle behöva. Patienter med lindrigare icke-akuta åkommor bör uppsöka sin vårdcentral och personer som inte längre är i behov av akutvård bör vårdas på en annan avdelning eller i sitt hem.

Här kommer ett axplock av förslagen: 
  •  Vårdcentralerna runt om i Skåne behöver få ytterligare bättre öppettider så att de även kan hålla öppet kvällar och helger. Då blir det oerhört mycket lättare att söka sig till sin vårdcentral istället för att åka till akuten. 
  • Se över möjligheten att ha vårdcentraler i nära anslutning till akutmottagningarna så att personalen enklare kan hänvisa icke-akuta patienter dit. 
  • Det är viktigt att skapa mer resurser till vårdcentralerna så att de verkligen har kapacitet att ta sig an de som söker vård. Men vi tror också att fler ska kunna få viss akutvård i hemmet, detta gäller inte minst våra äldre.För Folkpartiet är det viktigt att lyssna in skåningarnas och vårdens medarbetare när vi pratar om hur akutsjukvården kan utvecklas och kommer därför under hösten att genomföra dialogmöten i de skånska städer där det finns akutsjukhus (Ystad, Kristianstad, Lund, Helsingborg och Malmö). Folkpartiets regionfullmäktigeledamöter arrangerar mötena och inbjudna är chefer för akutmottagningarna och verksamhetschefer från upptagningsområdets vårdcentraler.