fredag 13 juni 2014

Anställ lärlingar i sjukvården

Idag presenterar Folkpartiet i Skåne ett förslag om att Region Skåne ska anställa lärlingar. Det är svårt för ungdomar att få sitt första jobb. Så behöver det inte vara. I Danmark, på andra sidan Öresund, är ungdomsarbetslösheten betydligt lägre. En del av förklaringen är att man i Danmark har ett utbyggt lärlingssystem.  

Vi behöver skapa fler vägar in på arbetsmarknaden. Därför föreslår Folkpartiet att lärlingsanställningar införs på bred front i Skåne. Alla ungdomar varken vill eller kan bli akademiker. Med lärlingsanställningar skapar vi fler och enklare vägar in på arbetsmarknaden. Sverige behöver duktiga och skickliga praktiker även i framtiden.

Den 1 juli införs en ny lag som gör det möjligt för kommuner, regioner, företag och andra organisationer att erbjuda lärlingsanställningar för gymnasieelever. Vi ser framför oss att Region Skåne anställer 100 lärlingar under nästa mandatperiod, exempelvis för undersköterskor. Det innebär att eleven som studerar på vård- och omsorgsprogrammet kombinerar studierna på skolan med en anställning på en vårdcentral eller ett sjukhus.

I framtiden ser vi att det är brist på t.ex. undersköterskor i vården i Skåne. Därför behöver Region Skåne göra det mer attraktivt för unga människor att välja vårdyrket. Lärlingsanställningar gör det attraktivt för unga att genomgå en vårdutbildning och skapar fotfäste på arbetsmarknaden.