fredag 27 januari 2012

Ett Skåne-paket för infrastruktur är bra för Skåne och Sverige


Idag skickar Region Skåne tillsammans med kommunerna i Skåne en skrivelse till infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd om behovet av ett Skåne-paket för infrastruktur.

Trafikanalys uppskattar att kostnaden för trängsel i Skåne uppgår till över 1 miljard kronor (och den siffran baseras på uppgifter före de två senaste vintrarna). Av de största flaskhalsarna på järnvägen i Sverige finns närmare en tredjedel i Skåne. Det märker vi resenärer av i bristande punktlighet. 

För att skapa större pendlingsmöjligeter (som en del av jobb-politiken) och för att skapa klimatsmarta transporter krävs det stora kapacitetsåtgärder på järnvägen i Sverige och i Skåne. Men ett Skåne-paket behöver också omfatta morgondagens trafiksystem i form av spårbunden trafik (spårvagnar) i Malmö, Lund och Helsingborg och första stegen till superbuss i andra delar av landskapet.  

I Stockholmsområdet och i Västsverige genomförs nu kraftfulla paket med infrastrukturutbyggnader. Även Skåne borde omfattas av ett infrastrukturpaket. Det gynnar hela Sverige, på samma sätt som satsningarna i Stockholm och Göteborg är bra för Skåne. En del på nationell nivå motiverar satsningarna i Göteborg och Stockholm med att de har finansierat en del själva. Men det är inget argument. Skåne har en bred erfarenhet av att medfinansiera infrastruktur. En uppföljning av genomförda medfinansieringsprojekt 1993-2008 visar att Skåne är den region i landet som bidragit i särklass mest till statliga infrastrukturinvesteringar. 

I Malmö pågår diskussioner om att införa trängselavgifter och givetvis borde de vara en del av detta infrastrukturpaket där intäkterna från de miljöstyrande avgifterna används till kollektivtrafiken. Eller varför inte använda en del av intäkterna från broavgifterna från Öresundsbron?

Man kan tänka sig att nästa steg blir att utse en förhandlingsperson som diskuterar med regeringen. Ett annat alternativ är att Trafikverket och Regeringen avsätter särskilda resurser för att arbeta med detta Skånepaket. Vi i Skåne står redo, oavsett hur det går till, så länge resultatet blir mer infrastruktur till Skåne. 

onsdag 25 januari 2012

Fyra spår hela vägen in i Lund är en nödvändighet


Den statliga myndigheten Trafikanalys uppskattar samhällskostnaderna för trängsel och förseningar i Skåne till mer än 1 mdkr årligen. Att öka kapaciteten och förbättra punktligheten är en nödvändighet. Men också att ta höjd för framtiden och det behov som framtidens resenärer har.

Region Skåne, Lunds kommun och Trafikverket kommer därför att genomföra en gemensam förstudie av fyra järnvägsspår hela vägen in till Lund (Flackarp-Högevall). Järnvägen i Skåne lider i nuläget av stora kapacitetsbrister och mellan Malmö och Lund finns en av Sveriges största flaskhalsar. Fyra spår mellan Flackarp och Lund skulle därför ha positiva effekter för järnvägssystemet i hela södra Sverige.

Det finns sedan tidigare ett beslut om att bygga fyrspår från Arlöv till Flackarp under 2014-2018). Genom att genomföra en förstudie ökar möjligheterna att investeringen av fyra spår även omfattar sista sträckan in i Lund (Flackarp-Högevall). 

Fyra spår mellan Malmö och Lund förbättrar kollektivtrafiken genom fler avgångar och bättre punktlighet. Det ger i sin tur fler klimatsmarta transporter. Rent konkret möjliggör fyrspår hela vägen in till Lund att vi i framtiden kan öppna en tågstation i Klostergården. 

Media

måndag 23 januari 2012

JoJo sommar lockar nya resenärer


Nästa vecka beslutar Kollektivtrafiknämnden i Region Skåne att fortsätta med framgångskonceptet med sommarkort även i år. Jojo Sommar ger rätt till obegränsat antal resor i Skåne under perioden 15 juni till 15 augusti. Det gör det möjligt för skåningarna att åka tåg och buss i hela Skåne till ett kraftigt rabatterat pris. Att köpa motsvarande kort (Jojo Period för hela Skåne län) till ordinarie pris skulle kosta 2 300 för två månader.

Skånetrafikens Sommarkort infördes redan 1999 och har sedan dess stadigt ökat i popularitet. Förra året slogs försäljningsrekord då totalt 166 000 kort såldes. Målet är naturligtvis att slå det tidigare rekordet.  

Jag ser sommarkortet som ett sätt locka fler nya resenärer till kollektivtrafiken. Ju fler resenärer vi lockar till oss till kollektivtrafiken desto mer klimatsmarta blir vi. Erfarenhet från tidigare år visar att en del av dem som köper sommarkortet sedan stannar kvar och blir permanenta kollektivtrafikresenärer. 

Målsättningen om fördubblade marknadsandelar i kollektivtrafiken är en rejäl utmaning. Den kräver att fokus flyttas till framtidens resenärer, d.v.s. de som idag kör bil och inte åker kollektivt. Jag tror att en viktig del i detta arbetet handlar om att sänka trösklarna in i kollektivtrafiken. I detta avseendet passar JoJo sommar som handen i handsken.  

Media

onsdag 11 januari 2012

Sanningen om invandringen i Sverige är att den är bra för Sverige

Före jul lanserade Erik Ullenhag i DN en hemsida med syfte att bemöta många av de bilder, "sanningar" och uppfattningar som finns om invandringen. Det handlar bland annat om myten att svenskan folket inte vill ha några invandrare när undersökningar visar att trenden är att färre är motståndare till invandrare, se t.ex. Bergh 

Nästa omedelbart fick Ullenhag kritik för att argumenten är vilseledande. Utmärkta faktakollen på SvD visar nu att de argument som Ullenhag lyft fram håller och ger grönt ljus (vilket är ganska ovanligt att faktakollen delar ut, ty det vanligaste är gul lykta).

I grund och botten är invandring någonting som är bra för Sverige. Alternativet att stänga våra gränser är detsamma som att säga att människor är ett problem, att det är ett problem att människor vill komma till Sverige. Men det finns ett utanförskap för en del människor från andra länder eftersom arbetsmarknadens höga trösklar effektivt hindrar inträde. Drivkrafterna för att lära sig det svenska språket är otillräckliga. Och det finns kulturskillnader som ibland yttrar sig i synen på jämställdhet.

Men tro inte att den internationella brottsligheten försvinner för att Sverige stänger gränserna. Tro inte att egenmakten ökar för de människor som inte har jobb och kan tillräcklig svenska bara för att gränserna stryps.