onsdag 25 november 2009

Region Skåne startar försök med anonymiserade ansökningar


Imorgon tar Region Skåne beslut om att starta ett försök med anonymiserade ansökningar. Det var en av de första frågorna jag lyfte upp på den politiska dagordningen när jag blev regionråd i mars. Systemet betyder att ansökningar "avidentifieras" (kodas) för att hantera förekomsten av diskriminering. Flera vetenskapliga studier visar att det förekommer diskriminering, se Carlsson/Rooth i Labour Economics 2007 här och Rooth i Labour Economics 2009 här

Medborgaren ska kunna lita på att de blir bedömda för deras kvaliteter och inte deras kön eller efternamn. Utvärderingen av motsvarande försök i Göteborg visar på positiva effekter av anonyma ansökningar. Åslund & Nordström/Skans hittar följande resultat i sin rapport på IFAU från 2007.

"Resultaten visar att en rekryteringsordning med anonyma ansökningar ökade chansen att komma till intervju för både kvinnor och personer med bakgrund utanför västvärlden. För kvinnor finns även en ökad chans att bli erbjuden anställning, men vi ser ingen sådan effekt för personer med utländsk bakgrund."

Jag är mycket nöjd att vi i politiken drar nytta av lärdomar från forskningen.

tisdag 24 november 2009

Det går att få mer vård för pengarna!


Bilden visar produktion och kostnadsutveckling (använda resurser, i huvudsak personal) sedan 2003. Figuren visar tydligt effekten av förnyelsearbetet i Region Skåne. Mer om förnyelsearbetet här och här Trots att kostnaderna sjunker under 2007 och stabiliseras under 2008 ökar produktionen. Det är alltså möjligt att ge mer vård till skåningen utan att öka kostnaderna (och höja skatten).
Detta är inte enbart ett resultat av att medarbetarna i sjukvården springer snabbare. Det handlar också om att sänka andra kostnader. Genom att göra gemensamma upphandlingar för alla Region Skånes verksamheter har vi minskat kostnaderna med närmare 300 miljoner kronor årligen. Genom att samla laboratorieverksamheter i en förvaltning minskar vi kostnaderna med 60 miljoner kronor.
Jag är övertygad om att vi kan arbeta smartare i sjukvården. Vi har medicinska metoder i världsklass och medarbetarna är fantastiska och sliter ofta hårt, men tvingas arbeta i usla system. Vi måste göra sjukvården mer tillänglig och patientorienterad. Det arbete som sker med Lean Health Care som sker i den skånska sjukvården kan vi lyckas med detta. Mer om Lean här
Det är viktigt att inte slå sig för bröstet i stolthet över de sista årens utveckling. Vi måste hela tiden utveckla, se över och förändra sjukvården så att den möter medborgarens och medarbetarnas krav.

måndag 23 november 2009

Är politiker "sjukvårdssparare"?Idag och imorgdon debatterar Regionparlamentet Region Skånes budget. Den skånska sjukvården tillförs nästan en miljard kronor (med tanke på att inflationen är nästintill obefintlig är det reella resurser). Den som läser massmedia får inte alltid bilden av att det faktiskt satsas på välfärdens kärna. Det är samtidigt viktigt att inte skapa underskott som framtida generationer sedan får betala. Därför motsätter jag mig att ta köpkraft från medborgarna i en tid när vi snarare behöver se till att höja efterfrågan i samhället, se tidigare inlägg här
För en familj i Lund med normalinkomst betyder Socialdemokratiska skattehöjningar på kommunal, regional och nationell nivå en skattehöjning med närmare 12 000kr per år.
Höjda skatter minskar incitamenten till arbete, i synnerhet för dem med låga inkomster. (Vi vet från forskning att lägre inkomstskatter har särskilt positiv effekt för de med låga inkomster och det omvända gäller således också.) Det betyder att ökade statsbidrag är en bättre åtgärd än skattehöjningar som metod för öka kommuner och regioners intäkter.
Ibland kan nog regionpolitiker framstå som envetet upprepande av mantran om sparande, kostnadsjakt och effektivitet. Som relativt ny i regionpolitiken är mitt mest slående intrycket hur mycket resurser som har sparats genom insatser på områden som gäller kringkostnader.
Genom att göra gemensamma upphandlingar för alla Region Skånes verksamheter har vi minskat kostnaderna med närmare 300 miljoner kronor årligen. Genom att samla laboratorieverksamheter i en förvaltning minskar vi kostnaderna med 60 miljoner kronor. Se tidigare inlägg
här
Det är viktigt att vi använder våra gemensamma resurser på ett sätt där vi använder skattekronorna på bästa sätt. Jag är övertygad om att vi kan förbättra sjukvården och använda våra resurser mer effektivt.

Media
Sds
Sydsvenskan

Mer akademi i sjukvården- ett framgångsrecept!


Sydsvenskan fortsätter att beskriva skapandet av ett Universitetsmedicinskt centrum och Skånes Universitetssjukhus, se här

Vi beslutar om dessa frågor i samband med budgeten, som behandlas idag och imorgon.
Jag har tidigare skrivit om detta här. Ett fördjupat samarbete med Lunds Universitet möjliggör framstående klinisk forskning och möjligheter för oss att bli mer konkurrenskraftiga inom sjukvård och forskning i Norra Europa.

Beslutet gör det möjligt att undvika merkostnader i administration, att få bättre styrning, förstärka samarbetet med akademin och att hantera våra resurser på ett mer samlat sätt (t.ex. investeringar).

Jag vill vara mycket tydlig på en punkt. En sammanslagning betyder inte per automatik att forskningen stärks. Vi måste samtidigt koppla detta till tydliga mål, där vi stakar ut en riktning vad vi vill med den högspecialiserade vården och den kliniska forskningen. Detta arbete underlättas av att den nya chefen Bent Christensen har erfarenhet från fusioner i Danmark.

Tidigare erfarenheter från Stockholm och Göteborg visar att det inte är enkelt att lyckas med en fusion, se här. I Göteborg ses fusionen som en framgång och trots kritik från borgerliga politiker när beslutet fattades har inget "återställar-beslut" tagits där. Det har alltså inte varit någon katastrof på andra håll, men inte heller problemfritt. Men vi ska undvika att göra tidigare fusioners misstag.
Socialdemokraterna reagerar negativt och hotar med att eventuellt riva upp beslutet. Jag har mycket svårt att tänka mig att de gör det om de kommer till makten. Men låt oss diskutera det i valrörelsen. Jag räds inte en debatt om hur vi ska skapa en bättre högspecialiserad vård och starkare medicinsk forskning.


Media

fredag 20 november 2009

Fp tar initiativ för utländska akademiker


Det finns många berättelser om människor med rötter i andra länder som inte får använda sina erfarenheter och kompetenser i Sverige därför att utbildningar inte är överförbara.

Därför är jag glad över att landsmötet idag beslutade att bifalla min motion om att utveckla och förbättra möjligheten för den enskilde att översätta sin utbildning eller examen från annat land. Det handlar t.ex. om att göra det möjligt för mäniskor som genomgår utbildningar att samtidigt få ersättning från arbetsförmedlingen. Idag ser vi hur t.ex. utländska läkare inte kan genomgå sin provtjänstgöring därför att de inte kan försörja sig, då regelverken inte medger att man får göra detta inom ramen för sin arbetsmarknadsutbildning.

Fp kan ställa sig bakom gårdsförsäljnng av vin


Som ordförande i landsmötesutskottet som behandlar sociala frågor kunde jag igår bevittna hur min utslagsröst fällde avgörande i frågan om det ska vara tillåtet med gårdsförsäljning. Nu är det bara att hålla tummarna att landsmötet som helhet röstar på utskottet förslag, se Svd här.

Bloggar

torsdag 19 november 2009

Föräldrarförsäkringen ges till individen, inte familjen

Föräldrarförsäkringen kommer att bli en het fråga på Folkpartiets landsmöte, se här och här

Någon motion vill ta bort de två öronmärkta månaderna (pappamånaderna) och i andra motioner förespråkas en helt individualiserad föräldrarförsäkring eller den isländska modellen med 3 månader öronmärkta för mamman och pappan och en del som är överförbar.

Jag är för egen del för en individualiserag föräldrarförsäkring, även om jag av taktiska skäl eventuellt röstar för förslaget om tredelad föräldrarförsäkring). Rent spelteoretiskt är det rimligt att tro att mittenalternativet har större chans än "ytterkantsförslaget" med individualiserad försäkring.

Alla andra delar av vårt socialförsäkringssystem baseras på att jag som individ, inte min familj, är berättigad till inkomstrelaterade ersättning. Mitt ställningstagande handlar om principer, inte om en tro på önskvärda effekter. Regeringens jämställdhetsbonus är ett tydligare exempel på hur staten med morot vill vi få fler pappor att vara hemma med barnen. Jämställdhetsbonusen ger starka ekonomiska incitament för familjer där mannen tjänar mer att ha ett mer jämställt uttag av föräldrarförsäkringen. Jag hoppas att det snart görs en utvärdering av jämställdhetsbonusen

Media
Sydsvenskan

onsdag 18 november 2009

Fp väntas säga Ja till subventionerad vård för gömda flyktingar


Imorgon startar Folkpartiets landsmöte. Undertecknad är ombud och på plats under hela helgen. Som ordförande i det utskott som hanterar socialpolitik konstaterar jag med glädje att landsmötet väntas säga ja till subventionerad vård för gömda flyktingar. Initiativet kommer från undertecknad och Gilbert Tribo har skrivit en motion i frågan. Vi menar att övriga Sverige har mycket att lära från hur den skånska sjukvården bemöter gömda flyktingar. Se tidigare inlägg här och i Aftonbladet här


I Region Skåne har Folkpartiet medverkat till att det är det medicinska behovet och inte flyktingens ekonomi som avgör om personen ska få vård. Detta är en princip som vilar på humanitetens grund. Nu vill vi att resten av landet följer vårt exempel.


Vi föreslår att akut och annan nödvändig vård ska ges till alla som vistas i Sverige och att staten åtar sig det ekonomiska ansvaret för att denna princip uppfylls. Sjukvårdspersonalen bör även få en kortare utbildning om de gömdas sjukdomsbild och att de till exempel inte får kontakta polisen om en gömd flykting söker vård.

Är politiker "sjukvårdssparare"?


Idag och imorgdon debatterar Regionparlamentet Region Skånes budget. Den skånska sjukvården tillförs nästan en miljard kronor (med tanke på att inflationen är nästintill obefintlig är det reella resurser). Den som läser massmedia får inte alltid bilden av att det faktiskt satsas på välfärdens kärna. Det är samtidigt viktigt att inte skapa underskott som framtida generationer sedan får betala. Därför motsätter jag mig att ta köpkraft från medborgarna i en tid när vi snarare behöver se till att höja efterfrågan i samhället, se tidigare inlägg här
För en familj i Lund med normalinkomst betyder Socialdemokratiska skattehöjningar på kommunal, regional och nationell nivå en skattehöjning med närmare 12 000kr per år.
Höjda skatter minskar incitamenten till arbete, i synnerhet för dem med låga inkomster. (Vi vet från forskning att lägre inkomstskatter har särskilt positiv effekt för de med låga inkomster och det omvända gäller således också.) Det betyder att ökade statsbidrag är en bättre åtgärd än skattehöjningar som metod för öka kommuner och regioners intäkter.
Ibland kan nog regionpolitiker framstå som envetet upprepande av mantran om sparande, kostnadsjakt och effektivitet. Som relativt ny i regionpolitiken är mitt mest slående intrycket hur mycket resurser som har sparats genom insatser på områden som gäller kringkostnader.
Genom att göra gemensamma upphandlingar för alla Region Skånes verksamheter har vi minskat kostnaderna med närmare 300 miljoner kronor årligen. Genom att samla laboratorieverksamheter i en förvaltning minskar vi kostnaderna med 60 miljoner kronor. Se tidigare inlägg här
Det är viktigt att vi använder våra gemensamma resurser på ett sätt där vi använder skattekronorna på bästa sätt. Jag är övertygad om att vi kan förbättra sjukvården och använda våra resurser mer effektivt.
Media

tisdag 17 november 2009

Cecilia Malmöström blir kommisionär - ett mycket bra val


Idag presenterade Regeringen att de föreslår Cecilia Malmström som EU-kommisionär.

Ett mycket bra val. Cecilia Malmström är en ytterst kompetent politiker. Hon har ett starkt europaengagemang. Hon tror på Europa. Jag minns särskilt hennes kampanj "one seat Europe" där hon samlade en miljon(!) namnunderskrifter för att stoppa EU:s flyttkarusell till Strasbourgh.Media
DN
SVD
Sydsvenskan

Jaga utanförskapet, inte invandringen


Idag presenteras en undersökning som visar att Vellingeborna stöder ett mottagande av ensamkommande flyktingbarn. Det är glädjande. Vellinges kommunledning har agerat helt fel. Sverige ska vara ett öppet land där nya människor välkomnas. Alla människor, även den som kommer till Sverige, har ett ansvar för att försörja sig själv.

Följande punkter är avgörande för att få till stånd en bättre integration:
  • Den offentliga sektorn måste ta sitt ansvar som arbetsgivare. Det gäller inte minst Region Skåne som med sina 32 000 anställda och är den största arbetsgivaren i Skåne. Vi har ett ansvar för att vara attraktiva för de tusentals anställda med rötter i andra länder. Diskriminering ska motarbetas på alla nivåer.
  • Vad har en invandrad akademiker från Iran gemensamt med en invandrad bonde från Guatemala? Förutom att de båda har invandrat till Sverige är det ganska lite som förenar dem. Integrationspolitiken måste därför vara anpassad till den enskildes behov. Exempelvis måste SFI-utbildningen anpassas mer efter den enskilde individen.
  • Höj statusen på det svenska medborgarskapet. Medborgarskap ska vara ett samhällskontrakt. En viktig ingrediens för ökad egenmakt är kunskaper i svenska och därför bör detta vara ett krav för medborgarskap.
  • Dra nytta av invandrares kontakter i andra länder. Människor från andra länder skapar stora möjligheter genom deras kontaktytor i länder som kan bli stora marknader för svenska företag. Exempelvis har Region Skåne tagit initiativ till ett exportsäljarprogram där människor med kunskap om nya marknader fungerar som dörröppnare.
  • Subventionerad vård till gömda flyktingar, se tidigare inlägg här

En sak är viktig att slå fast: Vi ska jaga utanförskapet, inte invandringen som sådan.

Media
Sydsvenskan
Sds Vellinge

måndag 16 november 2009

Kontantlös kollektivtrafik: dags att kunna betala med kort på bussen


I helgen gick en man på en buss och försökte råna bussens resekassa. Sedan tidigare har vi kunnat bevittna rån på stadsbussar.

Idag träffades Skånetrafikens ledning och Arbetsmiljöverket, se här. Tills vidare är det stopp för kontanter mellan kl.20-06 på bussar. På sikt kommer all hantering av kontanter att tas bort. Det är en tråkig utveckling, ty för kundens vidkommande är det givetvis orimligt att man inte kan betala sin biljett med sedlar och mynt. Men ur ett arbetsmiljöperspektiv är kontanter ett problem. Och istället för att borra huvudet i sanden och försöka bromsa kraven på kontantlös kollektivtrafik är en bättre strategi att hitta strategier där vi gör det möjligt för människor att betala på ett annat sätt.

Två konkreta förslag:
  • Utveckla konceptet med biljett i mobilen. Det ingår i det nya biljettsystemet (Jojo-korten) och behöver utvecklas så att fler använder sig av tjänsten.
  • Gör det möjligt att betala med kreditkort på bussen. Jag tog ett sådant initiativ till regionfullmäktige för något år sedan. Förhoppningsvis kan det bli verklighet 2012.

Media
Sydsvenskan

torsdag 12 november 2009

Årets julklapp (spikmattan) har med politik att göra


Så är det bestämt. Årets julklapp är den (ö)kända spikmattan. Handelns utredningsinstitut menar att den slog igenom redan förra året och "representerar den tid vi lever i".

Visst är det positivt att människor söker efter produkter som ger livskvalitet. Jag lägger mig inte i vad människor lägger sina pengar på, så länge det inte skadar någon annan, och i det avseendet är spikmattan ofarlig.

Men marknadsföringen kring produkten har varit minst sagt offensiv där man försökt sälja in mattan som att den kan bota sjukdomar. Eller som den alltid klarsynte professor Martin Ingvar uttrycker det:

"Problemet har varit att man sålt spikmattor under förevändning att man ska bli frisk från ett antal olika sjukdomar men det saknas helt belägg för det. Om människor vill söka välbefinnande på detta sättet har jag ingen synpunkt men min uppfattning är att det finns bättre och billigare sätt för det. Det bästa är fysisk aktivitet."

Spikmattan illustrerar en mycket viktig fråga för sjukvårdspolitiken. Vi ska se till att skattepengar enbart används på evidensbaserade metoder. Medan medborgaren får lägga sina pengar på vad han/hon vill har vi som företräder medborgarna ett ansvar att varje skattekrona används på bästa sätt.

För egen del undviker jag årets julklapp 2009 till förmån för årets julklapp 2008, "en upplevelse". Jag har en månad på mig att bestämma vilken upplevelse det blir som jag ger bort. Förslag mottages gärna.

Media
SvD Sds DN

onsdag 11 november 2009

Mer info till Öresundspendlare: Regeringen börjar förstå


Det börjar röra sig i arbetet med att eliminera hinder för Öresundspendlare. Idag beslutar regeringen om ett stöd till Öresund direkt, se här

Öresund direkt ger information till privatpersoner och företag som rör sig över Öresund. På kontoret vid Stortorget i Malmö sitter flera myndigheter samlade för att gemensamt kunna svara på de allt mer komplexa frågor som kommer från bland annat Öresundspendlare.

Det här är ett positivt besked som gör det möjligt att informera mer aktivt om ländernas olika regelverk. I brist på en fullständig harmonisering av regelverket är det viktigt att medborgaren får kunskap så att man kan planera sin tillvaro och agera utifrån de regler som finns.

På sikt tror jag att vi behöver lyfta upp frågor om socialförsäkringar på EU-nivå, se tidigare inlägg här och här Tillsammans med forskarna Fredrik NG Andersson och Evelina Wahlqvist samt entreprenören Michael Hoffman har jag skisserat på följande:

"En lösning vore att skapa ett särskilt EU-system som ansvarar för att intjänade rättigheter i ett land följer individen när denna lämnar för ett annat land. Vi har full respekt för att nationalstaternas regelverk är präglade av tradition och utformade efter specifika förutsättningar. Just därför bör den nationella suveräniteten behållas, men med en kompletterande del som EU ansvarar för. "

Det är glädjande att politiker på nationell nivå börjar dra i trådarna för att lösa hinder för Öresundspendlare.

tisdag 10 november 2009

Kommer vi att köra bensinbilar om 20 år?


Kommer vi att köra bensinbilar om 20 år? Höga bensinpriser och skatteregler gör att vi svenskar köper gasbilar och hybridbilar som aldrig förr.

Idag uppvaktar Region Skåne makthavare i Stockholm kring frågan om att göra Skåne till en pilotregion för biogas. Det är viktigt att vi ställer om vårt samhälle och minskar våra utsläpp. Nya bränslen för transporter är en av flera nödvändiga åtgärder. 2018 ska alla Skånetrafikens bussar använda biogas.

I Skåne finns föutsättningarna för en vidgad biogasproduktion. Här finns lantbruk och livsmedelsproduktion, som utgör själva grunden för att producera biogas.

Vi har tidigare skrivit till regeringen om att regeringen ska sätta upp ett nationellt mål om 20 TWh biogas år 2020. Idag går vi vidare med samtal om hur Skåne kan stärkas som "biogasregion".

måndag 2 november 2009

Integriteten måste värnas - även när vi köper bussbiljett


Idag skriver jag i Expressen/Kvp om att värna integriteten i kollektivtrafiken, se här

När Västtrafik, som är ansvarig för trafiken i Västra Götaland, införde ett nytt biljettsystem insisterade de på att få lagra informationen och kunna koppla det till en enskild resenärs resande. Västtrafik anser nämligen att reseinformationen, det vill säga den enskildes privata resemönster, är allmän handling som varken får gallras efter en viss tid eller avidentifieras.

Frågan som ska ställas är vad Västtrafik har med denna information att göra? Vad har någon annan överhuvudtaget med mina resvanor och mitt resmönster att göra? Agerandet är oacceptabelt ur integritetssynpunkt. Samma bedömning gör datainspektionen, som riktat skarp kritik mot Västtrafik för att detaljerad information om enskilda personers resor kommer att sparas under lång tid utan att det behövs. När Skånetrafiken nu inrättar det nya biljettsystemet har vi slagit fast att det inte ska vara möjligt att lagra information som är identifierbar i några databaser. Enligt min mening är det viktigt att resenären ska ha rätt att säga nej till att reseinformation - även i avidentifierbar form - lagras.

"Vi lever i en spännande tid. Nya tekniker skapar fantastiska möjligheter, för såväl den enskilde som staten. Men det ställer krav på att skapa en balans mellan personlig integritet och det offentligas vilja till informationsinhämtning. Det gäller även kollektivtrafiken. Som politiker ska vi värna den personliga integriteten i kollektivtrafiken."

Möte med DSB First

Idag träffade jag företrädare för DSB First. Vi pratade bland annat om beslutet att inte stanna på stationerna Tårnby och Örestad, se tidigare inlägg här för de tåg som är mellan 3 till 6 minuter försenade. Än så länge rör det sig om 4 tåg om dagen, varav 1 i rusningstrafik, enligt DSB First. DSB first har gjort en del förbättringar efter hand, exempelvis informeras kunderna vid stationerna när tåget är försenat och kan invänta ett tåg några minuter senare på samma perrong.

Det ska tydliggöras att detta inte på något sätt är en optimal lösning för resenärerna och vi som ansvarar för trafiken måste bli bättre på att informera och skapa tydlighet för kunden. Mycket av problematiken handlar om att kapaciteten i väntan på Citytunneln är beränsad, men också på att kvaliteten på tågsystemet är otillräckligt. Det är skälet till att vi i Region Skåne lyfter fram betydelsen av satsningar på järnvägsunderhåll i Öresund till regeringen.

DSB First VD Karsten Andersen visade sig ha ett mycket stort engagemang för Öresundsintegrationen. Han beskrev bland annat viljan att skapa lika villkor (läs kollektivavtal) för danska och svenska medarbetare.

Media
Sydsvenskan