fredag 26 november 2010

Unikt projekt skapar jobb för unga inom idrotten


Igår presenterade Region Skåne och Skåneidrotten ett gemensamt initiativ där vi samarbetar i en unik satsning för att skapa fler jobb för unga. Vi är först ut i landet med den typen av projekt som i Skåne ska kallas “Idrotten, unga och jobb”. I projektet ingår både sportföretag och idrottsföreningar. Samarbetet kommer att innehålla en webbaserad matchningsplattform där ungdomar kan matchas mot arbetsgivare inom sportbranschen, till exempel sportföretag och idrottsklubbar. Med denna plattform blir det möjligt att anställa unga idrottsledare eller idrottsutövare som har rätt kompetens för arbetet. Det kan handla om idrottsföreningar som behöver hjälp med kommunkation eller administration vid sidan av styrelsearbetet men det kan likväl vara en butik som säljer hockeyutrustning som nu får möjligheter att ta in extra personal då arbetsbelastningen är som störst.

Flera tidningar rapporterar om detta idag, se sydsvenskan, HD och Sveriges Radio

tisdag 23 november 2010

Fler företagare i vården skapar nya möjligheter

Från och med september 2011 kommer skånska mödrar att själv välja vårdgivare. Genom att pengarna följer patienten ökar inflytandet för patienten och konkurrensen ökar. Jag är övertygad om att denna valfrihetsreform, precis som det har skett på andra områden, kommer att leda till bättre tillgänglighet och möjlighet för fler att etablera sig.

Modellen innebär att det är möjligt att etablera ny verksamhet om man som vårdgivare uppfyller ett antal krav. Men det är inte enbart att trycka på en knapp för att få fler att starta nya företag i vårdsektorn. Därför tar vi nu initiativ till ett projekt som ger fler möjlighet att starta och driva företag inom sjukvården, se

Verksamheten kommer att bedrivas tillsammans med Företagarna Syd, Almi och Vårdföretagarna.

800 000 kronor satsas på projektet.

måndag 22 november 2010

Presentation av Region Skånes budget för 2011: Satsningar trots ansträngt ekonomiskt läge

Bilden är tagen av Peter J Olsson på Kvällsposten

Idag presenterade femklövern i Region Skåne budgeten för 2011. Ekonomiska oroligheter i vår omvärld (Irland senast), låga löneökningar på arbetsmarknaden och en sysselsättning som inte riktigt vill ta fart gör att skatteintäkterna inte ökar som man skulle önska sig. Vår strategi är att investera och inte spara i detta läge. Budgeten är inte underbalanserad, utan hamnar på noll. Men till skillnad från föregående år kan vi inte lägga undan pengar till framtiden. Målet är att kunna klara av att spara 2 procent under en konjunkturcykel. Det kommer vi att klara för 2010, men inte för 2011 som det ser ut i dagsläget.

Som blivande ordförande i kollektivtrafiknämnden är jag givetvis mest glad över satsningarna på kollektivtrafiken i Skåne. Satsningen på 214 miljoner kronor är nödvändig när resenärerna upplever att det finns brister och inte är tillräckligt nöjda. Som jag har skrivit om tidigare skapar Citytunneln fantastiska möjligheter för att det ska bli fler och kortare restid för resenärerna samtidigt som det skapar en större kapacitet i hela tågsystemet. Under detta året sker det ca 130 miljoner resor och om prognosen och våra politiska satsningar slår väl ut kommer det att ske omkring 180 miljoner resor 2014.

Med Citytunneln blir Triangeln Sveriges andra största station, vilket naturligtvis skapar stora krav på busstrafiken i anslutning till den nya stationen. Därför handlar en del av satsningen på att bygga ut busstrafiken i Malmö. 30 miljoner kronor satsas särskilt för att förbättra informationen till resenärer, att anpassa för personer med funktionsnedsättning och åtgärder för ökad framkomlighet för bussar.

Sjukvården tillförs över 500 miljoner kronor bland annat genom en satsning på sjukvården nära medborgaren och genom införande av kundval för mödrahälsovården. Från och med september 2011 kommer skånska mödrar att själv välja vårdgivare och pengarna följer patienten. Jag är övertygad om att denna valfrihetsreform, precis som det har skett på andra områden, kommer att leda till bättre tillgänglighet och möjlighet för fler att etablera sig.

fredag 19 november 2010

Idrottens unga jobb; visst kan Zlatan skapa jobb

I egenskap av ordförande i Region Skånes arbetsgrupp för ungdomars inträde på arbetsmarknaden medverkade jag igår på en konferens på temat ”Idrottens unga jobb”. På konferensen medverkade idrottsledare, företagare, kommunföreträdare och arbetsförmedlare.

Jag tror att vi kan använda idrotten som ett sätt att skapa nya jobb och skapa nätverk för ungdomar i jakt på arbete. Den arbetslöse 22-åringen som på dagtid är inskriven på arbetsförmedlingen är samtidigt på kvällen idrottsledare för barn och unga eller själv aktiv idrottsutövare. Idrotten ger också människor viktiga kompetenser. Många idrottsledare runt om i Skåne tar ett stort ansvar för ungdomars sociala utveckling och etablering i vuxenvärlden.

Ungdomar är en viktig resurs för idrottens verksamhetsutveckling och kan tillföra ny och aktuell kunskap i många avseenden. Skånes idrottsföreningar och hela den övriga sportsektorn är en mer omfattande verksamhet än vad man kan tro. Sportbranschen genererar ekonomisk omsättning och skapar arbetstillfällen. Tänk Zlatan och Handbolls-VM. Tänk företag som säljer utrustning till idrottsutövare.

Genom idrotten kan unga människor få nätverk och kontakter och samtidigt utnyttja färdigheter som är gångbara på arbetsmarknaden. Därför startar Region Skåne och Skåneidrotten ett samarbetsprojekt med syftet att skapa 1000 nya jobb för unga i Idrottssektorn.