måndag 11 mars 2013

Ungdomsavtal och lärlingsutbildning ger unga jobb

I söndags medverkade jag i ett panelsamtal på Folkpartiets Liberala riksmöte om hur unga ska få jobb. I veckan skrev jag en artikel på samma tema i Kvällsposten

Utdrag från artikeln:


"Många unga människor med bristande arbetslivserfarenhet och otillräckliga kontakter knackar på dörren för att komma in i arbetslivet. Ny statistik från Arbetsförmedlingen visar att arbetslösheten bland unga i Skåne var omkring 20 procent i januari månad. Samtidigt misslyckas vart femte rekryteringsförsök i Skåne, vilket innebär att det finns arbetsgivare som vill anställa men inte gör det därför att de inte hittar rätt bland de arbetssökande." Lärlingsutbildning, där utbildningen bedrivs på arbetsplatsen för att få den rätta yrkeskompetensen, är ett verktyg som behöver användas. Men anpassade lärlingsutbildningar är inte den enda lösningen på ungdomsarbetslösheten. Genom ungdomsavtal ges ungdomar tillgång till handledning och en fot in på arbetsmarknaden med lägre ingångslön. Det ger unga människor möjlighet att få erfarenhet och knyta kontakter för sitt fortsatta arbetsliv. Därför är det viktigt att ungdomsavtal sprids till fler delar av arbetsmarknaden. Inom såväl industrin som sjukvården finns ett stort behov av att säkerställa att framtidens arbetskraft har rätt kompetens och ungdomsavtal är en viktig del i detta.onsdag 6 mars 2013

Sydöstra Skåne behöver bättre järnväg

I Ystads Allehanda skriver jag om vikten av åtgärder för att förbättra punktligheten för tågen till och från sydöstra Skåne. Även om tillförlitligheten är bättre än tidigare kan punktligheten bli bättre, men det kräver särskilda insatser.

Utkast från artikeln:

"God kollektivtrafik och infrastruktur är direkt avgörande för den enskildes möjligheter att hitta rätt yrke och bostad. I de ekonomiskt svåra tiderna som vi befinner oss i för tillfället är kollektivtrafiken än mer viktig för att möjliggöra pendling till nya arbetstillfällen. När vart femte rekryteringsförsök i regionen misslyckas, därför att Skånska arbetsgivare inte hittar rätt kompetens, är kollektivtrafiken mycket viktig för att skapa en bättre fungerande arbetsmarknad."    


"Men fortfarande är det alltför stora problem med punktligheten järnvägen mellan Ystad och Malmö. Den bristfälliga tillförlitligheten beror på att järnvägsunderhållet i Sverige har försummats under lång tid. Det får till följd att infrastrukturen på Ystadbanan inte är anpassad till dagens ökade behov när allt fler vill använda tåget. Sträckan är endast enkelspårig med ett fåtal mötesplatser och ett fel i tidtabellen får konsekvenser för punktligheten på hela sträckans tågtrafik. Det betyder också att det inte är möjligt att erbjuda fler avgångar på vardagar i rusningstid, även om det skulle finnas ett sådant resandeunderlag."


"Därför har Region Skåne tillsammans med Trafikverket tagit initiativ till att utreda förutsättningarna för utbyggnad och utveckling av Ystadbanan genom två nya mötesspår mellan Malmö- Ystad. Dessa skulle göra det möjligt att få till stånd en bättre punktlighet och tillförlitlighet. Det kraftigt ökat tågresande på sträckan ställer nya krav och förväntningar på kollektivtrafiken. Som resenär ska man kunna lita på att tåget är i tid. Det kräver uthålliga satsningar på järnvägen under en längre period. Tidigare har Sydöstra Skåne fått stå tillbaka för satsningar i resten av Sverige när staten har fördelat medel till infrastruktur. Det är nu hög tid för staten att även prioritera Sydöstra Skåne."  

måndag 4 mars 2013

Pendlarexperimentet i Skåne lockar nya resenärer till kollektivtrafikenUnder hösten har mer än 30 000 skåningar fått chansen att testa den skånska kollektivtrafiken genom att under två veckor resa gratis. På kollektivtrafiknämndens möte tidigare idag presenterades resultatet. Av de omkring 30 000 provåkarna anger 30 procent av dem att de reser mer med Skånetrafiken idag, vilket visar att nya resenärer har lockats till kollektivtrafiken. Särskilt glädjande är det att 82 % av dem som använde provåkarkortet säger att de skulle rekommendera sina vänner och bekanta att åka med kollektivtrafiken.

En indikation på den positiva utvecklingen är att resandet i januari 2013 ökade med 8,5 procent jämfört med januari förra året. Eftersom även intäkterna har ökat kan man med säkerhet konstatera att en hel del nya kunder har börjat resa med Skånetrafiken och att Pendlarexperimentet är en bidragande orsak. 

Vi har ett politiskt mål om fler och nöjdare kunder och det här resultatet är därför väldigt positivt. Pendlarexperimentet är en del i arbetet med strategi att locka fler bilister till kollektivtrafiken och därmed få fler skåningar att använda sig av klimatsmarta transporter. Det är glädjande att så många nya resenärer tycker att kollektivtrafiken underlättar vardagen. Att resultatet är bättre än i andra delar av Sverige är särskilt glädjande, se Sydsvenskan