tisdag 29 september 2009

Billström måste tänka om: Gömda flyktingar ska ha rätt till sjukvård

Idag skriver jag tillsammans med min regionrådskollega Gilbert Tribo i aftonbladet om gömda flyktingars rätt till subventionerad sjukvård, se länken här

Jag hoppas att regeringen tar sitt förnuft till fånga i denna fråga.

Tidigare inlägg
här och här

torsdag 24 september 2009

Vård till gömda flyktingar; Sverige i botten, Regeringen sviker!!


"Svårt få vård för papperslösa" är rubriken på en artikel i DN med anledning av en rapport som presenterades idag. Sverige ligger i botten jämfört med andra länder när det gäller gömda flyktingars tillgång till sjukvård.

Föräldrar som fått avslag är rädda för att ta sina sjukvårdsberättigade barn till vårdcentralen. De tror att de ska bli rapporterade, säger Lina Gamble, ansvarig för Läkare i världens klinik för papperslösa i Stockholm.

Det är ett av skälen till att vi i Skåne har beslutat att subventioner vård för gömda flyktingar, se tidigare inlägg här
  • Alla människor har rätt till sjukvård. Människor ska våga uppsöka sjukvården och inte behöva vara rädd för att polisen tillkallas. Det är ett system som redan finns i flera europeiska länder (Italien, Spanien, Frankrike).
  • Läkare och andra vårdgivare ska inte behöva bedriva verksamhet i källarlokaler på frivillig basis, utan det ska finnas tydliga riktlinjer som gör att Region Skånes personal inte ställs inför det svåra dilemmat att ge vård eller tillkalla polis. Med Region Skånes policy finns ingen sådan motsättning.
Jag är mycket kritisk till att regeringen inte kommer till skott i denna fråga. Det är ju ingen hemlighet att det är Moderaterna som är problemet.

Media
SR
Läkare i världen

tisdag 22 september 2009

Toppforskare tvingas flytta- någonting är fel i Sverige!


Svenska Dagbladet skriver om professor Jan-Åke Gustafsson som "tvingas" flytta till USA då den svenska regelverket inte gör det möjligt att stanna till efter 67 års ålder.

"Under hela beslutsprocessen i Houston har ingen enda till exempel frågat hur gammal jag är, säger han. Där är det irrelevant. Det enda som räknas är kompetensen."

Jag har tidigare skrivit om behovet av att människor kan arbeta längre, se här och här
Det rimliga i framtiden vore givetvis att det enskilde fick bestämma när hon vill gå i pension och att en allmän pensionsålder ifrågasätts.

Idag beslutas om livstestamente i journalen


Idag skriver undertecknad tillsammans med Carl-Johan Sonessson om livstestamente i journalen på Sydsvenskans debattsida, se här. Livstestamente handlar om individens önskemål när man närmar sig döden.

Jag har tidigare skrivit om detta på bloggen. Det är alltid roligt att få gehör för sina tankar.

fredag 18 september 2009

Gör offentlig data mer tillgängligt...


På konferensen "innovation in mind" i Lund i veckan medverkade forskaren Clay Shirky, i sin forskning inriktad på kommunikation och nya medier. I en intervju i DN säger han följande:

"Att göra offentliga data mer transparenta är en viktig del. Tänk dig att du kan få fram data om exempelvis vattenföroreningar där du bor – och samtidigt ha tillgång till en mejllista med folk som kan mycket om dessa saker! Då blir databasen en utgångspunkt för att koordinera sig. Det tror jag är nästa stora sak som kan få långtgående konsekvenser."

Förslaget ligger mycket nära det som några medlemmar i Liberati föreslog här och som undertecknad kommenterade här

"På nätet skapas värde genom intelligenta och oväntade kombinationer av data. Det som igår var meningslöst brus kan idag, tack vare låga transaktionskostnader och standardiserade protokoll, vara lika värdefullt som guld var i 1800-talets Kalifornien."

Jag har tyvärr inte kommit på något sätt att gå vidare med detta. Förslag mottages gärna.

Yttrandefrihet är inte detsamma som rätten att annonsera


Ska Sverigedemokraterna få annonsera? Aftonbladet gör en bedömning och TV4 en annan bedömning. Debattens vågor går höga. Jag tänker inte kommentera vad som är taktiskt rätt eller fel för att förhindra Sverigedemokraterna i Riksdagen. Däremot väcker debatten ett antal frågor om vad som är principiellt rätt.

Yttrandefrihet är inte detsamma som rätten att annonsera. Yttrandefrihet för ett politiskt parti ger inte en publicist en skyldighet att ta in deras annonser. En tidning eller en TV-kanal har rätt att neka någon från att annonsera, oavsett om det är på marknadsmässiga grunder (vi är rädda att tappa kunder som inte vill förknippas med oss) eller åsiktsmässiga (vi gillar inte Sverigedemokraternas åsikter).

Det finns inga åsikter som är förbjudna (så länge de håller sig inom hetslagstiftningens ramar), utan åsikter ska brottas mot varandra.Men det är upp till åsiktsbäraren att hitta kanaler för att föra ut budskapet, en medieaktör har ingen skyldighet att föra ut mina åsikter.


Bloggar
Ingerö,
Alexandersson

torsdag 17 september 2009

Invandring ökar handeln..

Nationalekonomen Andreas Hatzigeorgiou visar i en studie (i kommande Ekonomisk Debatt) att invandring ökar handeln. I synnerhet är det importen som ökar, men även exporten påverkas positivt av invandring. Människor som kommer till Sverige efterfrågar produkter från andra länder, men skapar också kontaktytor till nya länder som ger fler kunder för svenska företag.

En ofta bortglömd aspekt av utrikes föddas företagande är att de använder sig av kontaktnät i ursprungsländer för att importera andra varor än vad som finns på marknaden eller hittar andra grossister för redan existerande produkter. Det är en konkurrensfördel som möjliggör ett ökat företagande.

Dessutom underskattar studien effekten av invandring eftersom invandringen också har effekt på kapitalströmmar. Människor för över stora belopp tillbaka till sina hemländer, se tidigare inlägg här om kontaktytor med hemländer. Det finns studier som visar att de belopp som skickas tillbaka till anhöriga överstiger den globala biståndsbudgeten.


Media

onsdag 16 september 2009

Hur skapar vi fler innovationer?

Hur får man ut nya produkter och tjänster av forskning? Hur skapar vi nya sätt att organiserar vårt samhälle. I många ekonomiska teorier står innovationer i centrum för att förklara den ekonomiska utvecklingen. Därför är det viktigt för en region att ha en bra struktur för spridning och skapande av nya innovationer.

Under gårdagen medverkade jag på en oberoende granskning av det skånska innovationssystemet. Ledande forskare och experter har studerat Skånes förmåga att skapa innovationer. Det är viktigt, inte minst mot bakgrund av den svenska paradoxen, d.v.s. att stora satsningar på Forskning och Utveckling inte ger utfall i form av nya innovationer.

Expertpanelen föreslog a) att skapa en mer samlad struktur för innovationer med ett s.k. advicory board med företrädare från näringslivet och b) att det offentliga tar initiativ till att kommersialisera produkter i ett tidigare skede. Mer om detta här

Idag fortsätter fokus på innovationer. Jag medverkar på konferensen "Innovation in Mind" i Lund.

Media
Sydsvenskan

måndag 14 september 2009

Förslaget om höghastighetståg är bra för Skåne


I tider när vårt behov av att förflytta oss ökar- speciellt mellan Sveriges storstäder- är det viktigt att vi skapar förutsättningar för miljövänligare transportsätt. Ett sådant är höghastighetståg. Idag presenterades den statliga utredningen om höghastighetståg. Utredaren föreslår två sträckningar till Skåne. Den ena går Jönköping-Markaryd-Helsingborg- Malmö och den andra Jönköping-Hässleholm-Malmö.

Med tanke på hur infekterad frågan har varit är det här en bra lösning. Det betyder att både nordöstra och nordvästra Skåne får god tillgång till höghastighetstågen. Det kommer ta lite drygt 2 timmar mellan Stockholm och Malmö, vilket stärker tågets konkurrenskraft gentemot flyget. Det betyder att vi binder ihop Sverige. Den optimistiska förhoppningen är att banorna ska vara här 2020-2025.

Det är emellertid bekymmersamt att utredaren menar att Staten enbart ska betala hälften (60 miljarder) och att Regionerna ska betala miljarder på något som vi inte har ansvar för. Min hållning är glasklar. Ge oss beskattningsrätt om vi ska ta ansvar för finansiering av infrastruktur.

Media

torsdag 10 september 2009

Biljett i mobilen, en flopp?

Under rubriken "mobilbiljett flopp i skånska städer" skriver Sydsvenskan om Skånetrafikens nya biljettsystem.

Skånetrafiken introducerar för närvarande ett nytt biljettsystem. Istället för kort med magnetremsa som vi resenärer stoppar i en läsare kommer det kort med chip som vi håller upp mot en maskin. En annan del i det nya systemet är att det är möjligt att betala biljetten med mobiltelefonen, där bekräftelsen i mobilen fungerar som biljett. För att undvika problemet med "tjuvåkande" med gammal mobilbiljett behöver man som resenär (vid första användningen) ladda ner en programvara (från Skånetrafikens hemsida). Fördelen med systemet, utöver den stora smidigheten för konsumenten, är att kontantanvändningen minskar. Jag har för egen del drivit frågan om att kunna betala på andra sätt än kontanter, se här

Omkring 1 procent av biljetterna är mobilbiljetter. Sydsvenskan gör tolkningen att systemet är en flopp - ett uttryck för journalistisk dramaturgi. Med tanke på att Skånetrafiken ännu inte marknadsfört mobilsystemet är det kanske inte så konstigt att få använder det. Jag måste medge att jag inte kände till att applikationen redan var i bruk.

I artikeln diskuteras att ge en särskild rabatt för mobilanvändare. Jag är inte helt säker på att det behövs. Börja med en rejäl marknadsföringskampanj istället. Sen kan vi se om det behövs fler rabatter. Vi konsumenter behöver alltid tid på oss att ändra vårt beteende. Ta exemplet Internet. När internet var nytt pratade "dot-com människor" om att vi skulle börja handla på nätet (resor, böcker, etc). Först hände ingenting, men nu ser vi hur de flesta människor använder olika sökmotorer för resor för att hitta billigaste biljetten till London.


söndag 6 september 2009

Livstestamente i journalen: Ökad makt för individen (även i livets slutskede)


Just nu pågår det ett arbete under arbetsnamnet "en patient - en journal". Ett gemensamt journalsystem i sjukvården ökar patientsäkerheten. Ett sådant system skulle också göra det möjligt att skriva in privata önskemål i samband med livets slutskede i journalen.

Det kan exempelvis handla uppgifter om anhöriga som ska kallas in vid livshotande tillstånd, personers inställning till organdonationer eller inställningen till livsuppehållande behandling med konstgjorda medel.

Idag hanterar många människor det här genom att de har upprättat ett sk livstestamente, som de bär med sig i sin plånbok. I ett framtida system med en patient - en journal vore det möjligt att föra in denna information i journalen. Glädjande nog tog Regionstyrelsen i förra veckan beslut om att medge detta. Det stärker den enskildes möjlighet att få sina önskemål tillgodosedda.

Helsingborgs dagblad skriver om detta på temat "Hur vill du ha det när du är på väg att dö? här

tisdag 1 september 2009

Alkoholmottagningen i Lund och om förhoppning om fortsättning..

Det pågår en ganska hetsk debatt om alkoholmottagningen på Södertulls vårdcentral. Se Sydsvenskan här och här
Jag har själv inte rösträtt när ärendet behandlas, då jag är ersättare i Regionstyrelsen.

Bakgrunden till diskussionen är införandet av Hälsoval Skåne, som betyder att Region Skåne inte längre har möjlighet att finansiera verksamheten med anslag, då alla aktörer (såväl privata och offentliga) ska behandlas lika. Det är därför ur ett juridiskt perspektiv svårt att särskilt finansiera en verksamhet.

Mitt intryck är att det är mycket bra verksamhet som erbjuder behandling för människor med alkolproblem. Jag inser att juridiken kräver att anslagsfinansieringen måste upphöra, men hoppas att verksamheten kan finnas kvar i alla fall. Det pågår nu intenstiva diskussioner för att ha kvar verksamheten utan att för den delen tumma på juridiken.

Exempelvis skulle Region skåne och Lunds kommun kunna ha ett särskilt utvecklingsarbete kring dessa frågor och skapa en verksamhet som samtliga vårdenheter kan använda sig av.

Jag tror även att själva hälsovalsmodellen behöver ses över. Bland annat hoppas jag att vårdenheterna i framtiden får en extra bonus för alkoholarbete (vilket skulle ge starka incitament för vårdenheterna att använda sig av alkoholmottagningen).

Jag hoppas verkligen att verksamheten kan fortsätta.

Nytt initiativ om pågatågstrafik mellan Trelleborg och Malmö


Kampen för en utbyggd kollektivtrafik går vidare. Idag tar vi i Region Skåne ett initiativ om pågatågstrafik mellan Trelleborg och Malmö.

Under sommaren meddelade Banverket att Trelleborgsbanan (pågatågstrafik mellan Trelleborg-Malmö via Vellinge) inte finns med i verkets planer för perioden. Beskedet kom som en överraskning med tanke på att Banverket så sent som i juni tecknade en avsiktsförklaring med Region Skåne, Trelleborgs och Vellinge kommun om trafik på Trelleborgsbanan.

Som en respons på detta, har det kommit ett förslag från företrädare för Trelleborgs kommun om Pågatågstrafik mellan centralstationerna i Trelleborg och Malmö där stationerna Västra Ingelstad och Östra Grevie inte används. Tanken är att det ska köras Pågatåg redan 2010 /2011.

Naturligtvis är utgångspunkten att driva igenom det avtal som skrevs i juni. Banverkets agerande är mycket märkligt. Men i väntan på att få till stånd den tidigare överenskommelsen är det här ett intressant förslag som kan göra det möjligt att förverkliga trafik redan under de kommande åren.

Pågatågstrafik Trelleborg-Malmö är viktigt för Sydvästra Skåne. Region Skåne tar inititiativ till en utredning där vi ser över möjligheterna att förverkliga pågatågstrafik. På så sätt hoppas vi kunna få till Pågatåg Trelleborg-Malmö så snart som möjligt.


Media