torsdag 28 januari 2010

Reepalus uttalande bygger på kollektivism


Idag skriver flera tidningar om reaktionen på Ilmar Reepalus uttalande. Reepalu menar att judiska församlingen i Malmö borde ta avstånd från Israel som ett svar på den ökande antisemitismen, se tidigare inlägg här

Med anledning av Malmö stads agerande i samband med Davis Cup- matchen förra året skrev författaren Agneta Pleijel i SvD Kultur på temat "dunkla krav på Israels storsinthet"

Artikeln tar upp de som menar att Gaza-konflikten var att likställa med förintelsen och att judar borde känna ett större ansvar för konflikten på grund av upplevelsen av förintelsen.

"Sammanställningen Förintelsen–Gaza är aldrig oskyldig. Amos Oz talade nyss i Sverige om den kristna formen av antisemitism: ni judar har lidit mycket, hur kommer det sig att ni plågar palestinier? (Oz: ”Vi har fördrivit er, vi har gasat er – ändå är ni inte snälla, vi är besvikna på er”). Särskilt kristendomen, med sin tradition av judefientlighet, måste passa sig för dunkla krav på att Israel ska vara ädlare och mer storsint än andra för att inte avskys mer än andra."

Värt att tänka på. Det är viktigt att vi inte förklarar antisemitism och islamofobi med att människor har ett ansvar för situationen i Israel eller i muslimska länder. En Iranier i Göteborg har inte ansvar för den politik som förs av Irans president Ahmadinejad.
Media och bloggar

onsdag 27 januari 2010

Reepalu uttalar sig märkligt om judar i Malmö


Idag är det 65 år sedan Förintelselägret befriades av Röda Armén. FN:s generalförsamling antog 2005 en resolution som gör denna dag, den 27 januari, till en internationell minnesdag.

Birgitta Ohlsson (FP) skriver på Brännpunkt om behovet av att öppna upp våra arkiv så att forskare kan få tillgång till information.

"Den svenska staten bör reformera sina arkiv. Sverige har fått kritik av bland annat Simon Wiesenthal-centret för att inte göra tillräckligt för att öppna arkiv relaterade till andra världskriget. Idag står ofta den enskilda svenska forskaren mot de olika myndigheternas jurister. Detta är problematiskt och andra västländer har valt en annan väg.
"Sverige bör följa denna princip av öppenhet för att ge oss större kunskap om ett av världshistoriens mörkaste brott mot mänskligheten."

Skånska Dagbladet har haft en reportageserie om situationen för judar i Malmö, se här och här


Illmar Reepalu uttalar sig mycket märkligt i SkD

"Jag skulle önska att judiska församlingen tog avstånd från Israels kränkningar av civilbefolkningen i Gaza. I stället väljer man att hålla en demonstration på Stortorget, som kan sända fel signaler."

Självklart kan (och bör) kommunpolitiker ha åsikter om utrikespolitiska frågor. Men att kommunalrådet i Malmö tycker att Judiska församlingen ska ta ställning i konflikten är märkligt. Som om alla med judisk bakgrund tycker likadant. Och det andas ett budskap av att judar i Malmö har ett ansvar för staten Israels agerande i konflikten.

Jag tycker det är ett olyckligt uttalande från Reepalus sida, som tyvärr ligger i linje med Malmö stads agerande (match utan publik) i samband med Davis Cup-matchen mellan Sverige och Israel.


Media
SvD
katolsk mamma

måndag 25 januari 2010

Skåningen inte lika nöjd med kollektivtrafiken


Idag presenteras resultatet av den årliga återkommande kvalitets- och attitydundersökningen Kollektivtrafikbarometern som görs på uppdrag av Svensk Kollektivtrafik. Totalt har 7 500 skåningar intervjuats, både resenärer* och allmänhet, och resultatet pekar på att 69 % av skåningarna är nöjda eller mycket nöjda med sin kollektivtrafik. Ett resultat i paritet med förra året då siffran var 71 %.

Trenden är tyvärr inte åt rätt håll. Skåne ligger fortfarande bra till jämfört med andra delar av Sverige, men det är ändå inte tillräckligt bra.

Byggandet av Citytunneln ställer till det fram till tunnelns öppnande (alla som har varit på Malmö C förstår den ansträngda situationen). Det som oroar mig är att de insatser som vi gjort tillsammans med Banverket i projektet Kraftsamling Öresund inte har givit någon märkbar effekt.

Utvecklingen kräver åtgärder. Jag hyser stor tro till Skånetrafikens ledning att lösa detta. En handlingsplan måste fram.

Media

SR

TT

Lämna bilen och åk buss gratis under en månad.I förra veckan besökte en arbetsgrupp i Folkpartiet Skånetrafiken för att få en bild av hur kollektivtrafiken även i framtiden ska vara attraktiv och locka nya resenärer. Stötestenen är hur man får bilister att ställa bilen till förmån för buss eller tåg. Skrönor om försenade tåg och bussar (och ibland inte enbart skrönor) ger bilisterna vatten på sin kvarn för att inte ändra sitt färdsätt. Trots att det är billigare och i många fall bekvämare vinner bilen när du väl står där på måndagsmorgonen och ska till jobbet.

I Helsingborg låter Skånetrafiken bilister prova på att åka bussen gratis under en månad, under förutsättningar att bilen lämnas hemma, se här

Projektledaren Victoria Johansson:
"Vi har fokuserat på skolbarnen framförallt men nu tänkte vi marknadsföra linjerna även till bilister. Hittills är det 67 personer som anmält sitt intresse, säger hon och berättar att de som har möjlighet att få åka gratis en månad ska bo på någon av orterna som linjen trafikerar samt att man ska vara en inbiten bilpendlare."

Jag är som bekant ingen större vän av gratis kollektivtrafik, se här För att gå med i facebook-gruppen "vi som bojkottar planka.nu, klicka här

Men det här är ett innovativt sätt att få bilister att åka kollektivt. För detta kundsegment är det inte priset som är det viktigaste, utan kvalitet. Förhoppningsvis kan detta projekt locka över en och annan att åka kollektivt.lördag 23 januari 2010

Ericssons problem är Sveriges problem


I skymundan av bilkrisen och dess stora konsekvenser i Västsverige kommer tydliga signaler från Ericsson om att allt inte står rätt till. Såväl SonyEricsson och ST-Ericsson rapporterar stora förluster och minskade marknadsandelar. Att den globala krisen ska påverka försäljning av mobiltelefoner och investeringar i mobilplattform förefaller rimligt, men omfattningen och just de förlorade marknadsandelarna oroar, se Sydsvenskan och SvD. I veckan träffade jag Hans Möller, Vd på Ideon, som bekräftade den allvarliga situationen.

När det gäller SonyEricsson slår SvD huvudet på spiken: "SonyEricsson hängde inte med när konsumenterna plötsligt fick stort intresse för datorlika mobiler med tryckkänslig skärm, som Iphone."

Vi som konsumenter vill kunna ladda ned programvaror och andra tilläggstjänster. Vi har mobilen till att ringa med, men det är andra saker som lockar när vi köper ny mobil. Och faktum är att Iphone har förändrat utbudet så att det är något mer än en mobiltelefon.

Ericssons problem är Sveriges problem i allmänhet och Skånes problem i synnerhet. Hur hantera denna utveckling politiskt?
Jag menar att det är viktigt att inte göra sig för beroende av ett fåtal företag, utan arbeta med att skapa ett kluster (vilket inte
är så enkelt för politiker att göra). Men det händer även positiva saker inom det skånska mobilklustret. Ta det nybildade företaget Kaskado. Företaget utvecklar applikationer för mobiltelefoner och tillkom genom samarbete mellan Mobile Heights Business Center, Malmö incubator (Minc) och Blekinge Business Incubator. Jag tror att många nya företag kan skapas i gränslandet mellan forskning och marknad.

En annan strategi handlar om att möjliggöra etableringar av internationella företag. Region Skåne kommer därför att sammanställa information om de personer som riskerar att bli arbetslösa och marknadsföra databasen internationellt.


Media och bloggar

torsdag 21 januari 2010

Politik ska bygga på kunskap; lyssna på ekonomerna!


Idag presenterar SNS en rapport om "råd till finansministern". Enligt uppgift i E24 kommer ekonomerna att föreslå ett införande av statlig fastighetsskatt, koncentration av forskning och satsning på offentlig konsumtion. Om förslaget om fastighetsskatt sticker i ögonen på regeringen ligger de två övriga i linje med regeringens politik.

Jag konstaterar att det inte finns något förslag om höjda inkomstskatter. Det är relevant med tanke på gårdagens debatt i riksdagen, se SvD och DN. Diskussionen om "jobbskatteavdraget" är bra eller dåligt för arbetsmarknaden är faktiskt lite märklig,

Peter Fredriksson på IFAU är mycket tydlig om effekterna. se här

"Över en konjunkturcykel har jobbskatteavdragen, sänkningen av inkomstskatterna, helt klart betydelse för sysselsättningen. Med den politik som införts borde arbetsutbudet ha ökat, drivkraften för att söka och hitta jobb ökar om skatten är lägre och det gäller särskilt dem med låga inkomster där marginalskatterna har sänkts. Men den kraftiga finanskrisen har påverkat utbudet negativt och gett en ökad arbetslöshet."

Blir det fler sänkningar gynnas arbetsutbudet och då kan fler gå från att inte ha något arbete till att få det. För höginkomsttagarna lär det inte bli någon ökning av sysselsättningen, däremot en drivkraft för utbildning. Skattehöjningar med rim och reson, där man tar bort en del av jobbskatteavdraget, lär inte speciellt påverka sysselsättningen."

Frågan är såklart vad skattehöjningar med "rim och reson" är. Om det avser höjda skatter på bensin och andra "dåliga" varor är det en sak, men med tanke på att oppositionen vill höja inkomstskatter för vanliga löntagare är det knappast "rim och reson".

Ekonomisk forskning säger inte att alla skatter är felaktiga. Men forskningen är entydig kring att lägre inkomstskatter påverkar arbetsutbudet positivt och därmed arbetsmarknadens funktionssätt i rätt riktning.


Media och bloggar

Seved Monke

Per Altenberg


onsdag 20 januari 2010

Ny studie visar att rehab-kedjan fungerar


Debatten om hur sjukförsäkringen ska utformas fortsätter. Det är naturligtvis viktigt att vi använder oss av den kunskap vi har ( forskningen om sjukskrivningar)

- Sjukskrivning är i sig själv inte en särskilt bra medicin. Man kan bli sjuk av att vara sjukskrivning.
- Den lokala arbetsmarknaden är viktig. I regioner med ont om jobb finns det tecken på att individen sjukskrivs av arbetsmarknadsskäl.

En ny studie från IFAU har utvärderat regeringens rehabiliteringskedja, d.v.s. att individens arbetsförmåga prövas vid olika tillfällen. Effekten av reformen är att sjukskrivningarna förkortades.

Författaren, Pathric Hägglund, skriver:

"Det är själva tidsgränserna som lett till att fler börjar arbeta, och inte i första hand Försäkringskassans nya arbetsrutiner."
"Prövningen har framförallt betydelse i större städer. I mindre kommuner finner rapportförfattaren inte några effekter på återgången till arbete. En förklaring kan vara att de mindre städerna har en sämre arbetsmarknad. Den sjukskrivne har färre alternativ och därför svagare drivkrafter att börja arbeta igen."

Det är därför förvånande att de rödgröna nu vill ta bort den tidsbestämning som uppenbarligen varit lyckosam.

Birgitta Rydberg (FP) lyfter följande intressanta tanke:

"De nya regionerna som förhoppningsvis kan bildas från 2014 blir en naturlig hemvist även för sjukförsäkringen. Där samlas då ansvaret för vården och den regionala utvecklingen och näringslivet – en helhetssyn på sjukdom, rehabilitering och arbetsmarknad med verktyg mot utanförskapet."

Vi behöver bli mycket bättre på att se till samhällets insatser kring den enskilde är samordnade, se tidigare inlägg här


Media och bloggar

tisdag 19 januari 2010

Kinas attacker fortsätter..

Kinas attacker mot IT-företag fortsätter. Nu drabbas även Yahoo.

SvD skriver:

"Motsättningarna om hur internetföretag ska förhålla sig till diktaturen och censuren i Kina har skärpts genom ett fränt utspel av det stora kinesiska e-handelsföretaget Alibaba Group mot sökmotorföretaget Yahoo. Konflikten bottnar i den amerikanska sökmotorgiganten Googles färska hot att lämna Kina efter en våg av nätattacker och intrång i sina system."

"Enligt Yahoo har Alibaba istället gynnat sina andra verksamheter och bland annat flyttat över en del elektronisk handel från China Yahoo till en annan av Alibabas nätplatser, Taobao."

Jag skrev tidigare om Googles besked att de tänker lämna Kina, se här

Jag tycker den senaste utvecklingen visar att det är viktigt att företag visar att kapitalismen inte är fri från värderingar.

Media och bloggar
SvD
Oh,genomtänkt
Aktualiteter

fredag 15 januari 2010

Euron handlar om hur vi ser på Europa.


Lars Calmfors förespråkar ett införande av Euron i Sverige, se DN På akademiskt vis för Lars Calmfors fram ett antal relevanta motargument; asymmetriska chocker, små effekter på tillväxten (även om handeln påverkas mycket positivt) och att en svag krona gynnar exporten. Det sistnämnda ifrågasätter Per Altenberg i dagens Sydsvenskan, se här

Jag har alltid undrat över följande: Om det nu är så bra att kronan sjunker (vi åker snålskjuts på andra), - hur kommer det sig att företagare (exportörerna) är så positiva till euron? se här
Det beror på att företagaren ser risker med att ha en valuta som fluktuerar ökar osäkerheten om framtiden.

Glädjande nog avslutar Calmfors med att anlägga ett annat perspektiv:

"Men framför allt kan man se det som ett övergripande värde att ett svenskt deltagande i eurosamarbetet kan antas bidra till ökad politisk integration i Europa. Detta argument är enligt min mening det viktigaste och har lett mig till slutsatsen att Sverige bör införa euron. Debatten skulle förmodligen vinna på att fokusera mer på sådana aspekter och mindre på snäva och osäkra nationella nyttokalkyler."

Jag är beredd att hålla med. Ur ett nationellt ekonomiskt perspektiv finns det både fördelar och nackdelar med Euron. Men ur ett politiskt perspektiv är det svårt att tro att Euron skulle minska Sveriges inflytande i EU. Ytterst handlar det om vi vill vara aktiva i samarbetet eller inte. Jag tror på ett starkt Europa där Sverige spelar en viktig roll och tar gemensamt ansvar för Europas utveckling.


Media och bloggar


torsdag 14 januari 2010

Google visar att kaptialismen inte är värderingsfri


Google hotar att lämna Kina efter att man har gjort klart att man inte längre kan acceptera censur och övervakning på nätet.
Google avslöjade att företag i Kina utsatts för mycket avancerade och målinriktade nätattacker med syfte att stjäla skyddad information.

Kapitalismen är inte en värderingsfri. Den blir vad vi som konsumenter och producenter gör den till. Tyvärr är Google alltför ensam om att säga Nej när "tåget Kina" rullar. Tillgången till en gigantisk marknad väger för de flesta högre än beaktande av landets ruttna politiska system. Exemplet Kina tycks inte överensstämma med hypotesen att öppenhet till handel och marknadsekonomi leder till demokrati.

Som Ola Wong skriver i SvD

"Kommunistpartiet har ett sådant grepp kring informationsmonopolet att de kan vara säkra på att majoriteten av kineserna kommer att köpa deras version av exit Google. Den nationalistiska tidningen Global Times skrev igår att: “Google överväger att censurera sin sökmotor i Kina”. Detta som en kommentar på att kinesiska Google för första gången inte censurerar."

Gissningsvis är det stora ekonomiska värden som Google nu lägger i potten för att påverka och visa att företaget står upp för vissa värderingar. Jag är övertygad att det kommer att betala sig på sikt. Men det bygger på att vi som konsumenter agerar och visar att vi gillar Googles agerande.


Media och Bloggar

onsdag 13 januari 2010

Stärk individens inflytande i livets slutskede


Idag skriver undertecknad tillsammans med Carl-Johan Sonesson (M) om Region Skånes beslut att göra det möjligt att föra in önskemål om hur man vill ha det i livets slutskede i patientjournalen, se här Artikeln är en replik på min partikamrat Cecilia Wigströms artikel i samma tidning, se här

Hur vi vill ha det när vi ska dö är kanske inte något vi går runt och tänker på varje dag, men det är viktigt att vi diskuterar hur människor ska kunna få en värdig död. Trots att döden är en del av livet är den frånvarande i samhällsdebatten. Utgångspunkt i beslutet är att den enskildes inflytande över den allra sista tiden i livet ska öka. Genom att denna information finns samlad i patientjournalen har läkaren eller medicinsk personal större möjlighet att tillgodose en persons önskemål ifråga om vårdinsatser i livets slutskede.


Kritiker ser det som "första steget mot aktiv dödshjälp". Men de önskemål som skrivs in i journalen är inte är juridisk bindande. De är synpunkter som läkaren kommer att ta i beaktande i behandlingen i livets slutskede. Svenska läkaresällskapets delegation för medicinsk etik rekommenderar idag läkare att följa en patients önskan när det gäller livsuppehållande behandling. Gäller det en patient som ligger i respirator är det tillåtet att söva patienten och sedan stänga av respiratorn. Om de nya riktlinjerna skriver Svenska Dagbladet om här och här


En annan invändning är att det är svårt att tolka önskemålets giltighet. Kan man verkligen lita på något som skrevs för 30 år sedan. Jag menar att det är ett märkligt sätt att resonera. I ett vanligt testamente så ifrågasätter vi oftast inte om det är giltigt även om det är skrivet för 30 år sedan. Varför ska vi vara ifrågasättande bara för att det handlar om en synpunkt som gäller hur man vill ha det när man är på väg att dö?tisdag 12 januari 2010

Nu blir det mer rättvisa i antagningen


Idag meddelar forskningsminister Tobias Krantz att positiv särbehandling på högskolan avskaffas, se här Det är ett välkommet besked.

Bakgrunden är att det i dag finns bestämmelser som pekar ut för universitet och högskolor att tillämpa ett skiljekriterium om underrepresenterat kön vid antagningen om flera sökande har lika meriter. Flera uppmärksammande rättsfall har uppmärksammat hur kvinnor, trots likvärdiga meriter, inte kommer in på högskolan på grund av deras kön. Juridikens dom har varit hård över systemet med positiv särbehandling och beslutat om skadestånd. Se Centrum för rättvisa och artikel i GP här

Från artikeln: "Den högre utbildningen ska vara stark, oberoende och i allt väsentligt styras av ett renodlat kunskaps­ideal."

Det rimliga vore givetvis att lärosätena, då det finns sökande med lika meritvärde, tittade på andra kriterier (högskoleprov eller betyg) och införde intagningsprov om behov föreligger. Det kan teoretiskt vara tilltalande att ge företrädare för den med underrepresenterade kön, etnicitet, om individerna i övrigt är "lika". Men i verkligheten är två individer aldrig "lika". Vill vi komma åt att t.ex. ett visst kön är underrepresenterat måste vi komma åt de underliggande mekanismerna.

Bloggar
Per Altenberg
Mattias Lundbäck
Svd

måndag 11 januari 2010

Lycka handlar om en resa, inte ett tillstånd


I gårdagens Dagens Nyheter (tyvärr inte på nätet) intervjuas författaren Johan Norberg med anledning av sin bok "Den eviga matchen om lyckan, se här Norberg behandlar lycka ur ett idehistoriskt perspektiv och gör kopplingar till forskningen. Se här tidigare inlägg om den ekonomiska forskningen om lycka.

Enligt forskningsprojektet World Values Survey är de viktigaste faktorerna bakom ökad lycka ”global ekonomisk tillväxt, bred demokratisering, ökad tolerans för olikheter och en ökad känsla av frihet”. Ekonomen Bruno Frey sammanfattade forskningsläget förra året ungefär såhär:

"Människor i rika länder är lyckligare än människor i mindre rika länder. Men för oss som lever i rika länder är pengar bara delvis kopplade till lycka - ju rikare vi blir så är det föga förvånande andra saker som gör oss lyckliga, exempelvis socialt umgänge med vänner, sex och att arbeta."

Jag gillar följande uttalande: "lyckan är inte en plats utan ett sätt att resa."

Det ligger i linje med Handelsproffessorn Michael Dahlens tes i boken Nextopia. Lyckan finns först och främst i det vi förväntar oss ska hända. När något väl har hänt är det redan nästa mål som gäller.Media och bloggar
Lyckobloggen

fredag 8 januari 2010

Jobbskatteavdraget och arbetsgivaravgifter på lönebeskedetTabellen är från Riksrevisionens rapport 2009:20 och saxad från Ekonomistas

Vid årsskiftet trädde det fjärde steget i jobbskatteavdraget i kraft. Tjänar man 23000 kronor i månaden och har en genomsnittlig kommunalskatt betalar man 24 procent mindre i inkomstskatt i år än vad man gjorde före jobbskatteavdragen. Sänkt skatt på arbete är ett viktigt recept för att öka drivkraften att arbeta och att stärka arbetslinjen, se tidigare inlägg här

Riksevisonens rapport uppmärksammar att kunskapen om jobbskatteavdraget bland allmänheten är lågt. Att kunskapen är låg bland ungdomar är kanske att vänta, men att mindre än hälften av de sysselsatta känner till reformen är anmärkningsvärt. Det är problematiskt eftersom kännedom om skattesänkningen är en förutsättning för att de som inte har arbete ska uppleva att det lönar sig mer att arbete.

Tyvärr känns detta igen sedan tidigare. Regeringen har varit dålig på att informera. När alliansregeringen beslutade om skattesänkningarna tog det en väldig tid innan de gjorde det möjligt för den enskilde att se hur sin egen inkomst påverkades. Det är t.ex. en privatperson som står bakom jobbskatteavdrag.se där jag som medborgare kan skriva in min inkomst och få fram min skattesänkning.

Riksrevisionen uppmanar regeringen att starta informationskampanjer. Det är inte fel, men jag är inte säker på att det ger full effekt. För att förtydliga skattetrycket för medborgaren är nästa steg att informerna om arbetsgivaravgifter på lönespecifikationen. Det tillämpas redan i Region Skåne och borde så göras generellt på arbetsmarknaden.

I en kommentar på Ekonomistas bidrar "Micke" med följande fiktiva (men realistiska) exempel:

Arbetsgivarens kostnad: 40 000
Varav sociala avgifter: 10 000
Varav kommunal- och inkomstskatt: 9 000
Att utbetala: 21 000

Total skatteprocent: 47,5%

Marginalskatt: 63%Media och bloggar


torsdag 7 januari 2010

Höghastighetståg är framtiden!


På Dagens nyheters debattsida skriver debattören Per Kågesson under rubriken "dumdristigt av politikerna att verka för höghastighetståg" Kritiken riktas mot den statliga utredningen om höghastighetståg (SOU 2009:74) som leddes av Gunnar Malm. Kågessons kritik liknar den kritik som nationalekonomen Lars Hultkrantz framfört sedan tidigare, se här

"Kostnader saknas, intäkterna (nyttan) är överskattad och kvalitetssäkringen brister."

Utredaren Gunnar Malm påpekar själv (och har varit mycket tydlig med detta) att det inte finns tillräckligt robusta modeller för att få fram en högkvalitativ "cost-benefit analys". Således är Kågessons och Hultkrantz larmrapporter inga nyheter.

Från Kågessons artikel:
"Flera tunga remissinstanser påpekar att Gunnar Malm inte klargör vad syftet med investeringarna i höghastighetsbanor är och vill veta vilka problem de är avsedda att lösa. Tänkbara motiv kan vara kapacitetsbrist, önskemål om kortare restider, reducerade utsläpp av klimatgaser eller förhoppningar om positiva effekter av regionförstoring."

Det är en mycket relevant fråga och det är möjligt att olika intressenter/partier har olika skäl till att ställa sig positiva till höghastighetsbanor. Den som likt jag själv har träffat Gunnar Malm vet att han tonar ned höghastighetstågens effekt på klimatet. För de stora resurser som satsas finns det bättre lösningar (alternativkostnaden är följaktligen hög).

För Gunnar Malm och undertecknad handlar det om att skapa större tillgänglighet, inte bara för människor i storstadsregionerna utan också för dem däremellan. Tidsvinsten är den stora vinsten och stärker tågtrafikens konkurrenskraft, se här och här En förväntad effekt är regionförstoring där arbetsmarknadsregionerna blir större, vilket ökar regionernas konkurrenskraft.

Jag menar att det i dessa sammanhang är viktigt att lyfta blicken och ställa sig frågan "hur vill vi bygga morgondagens trafiksystem?" Min utgångspunkt är att tågtrafiken är en självklar del i detta samhällsbygge och att den har större kapacitet och konkurrenskraft än vad som är fallet idag. Det längre tidsperspektivet ställer också krav på oss som beslutsfattare att se dynamiken i samhällsutvecklingen, t.ex. i form av urbanisering och behov av tätare kommunikationer.

onsdag 6 januari 2010

Vårdnadsbidrag slår fel, exemplet Norge


Hur stärker vi arbetslinjen? Hur får vi fler människor i arbete? Det är en av de viktigaste samhällsfrågorna. Flera steg har tagits i rätt riktning. Skatten på arbete har sänkts. I synnerhet för låg - och medelinkomsttagare är effekten mycket tydlig. Det lönar sig helt enkelt mer att arbeta än vad det gjorde tidigare. Ett annat recept för att stärka sysselsättningen är att få de som befinner sig på arbetsmarknaden att stanna kvar. Den enskilde har idag rätt att stanna kvar till 67 och den ekonomiska moroten för att göra så är mycket stor tack vare skatteavdrag.

Mitt i denna arsenal av åtgärder som ökar arbetsutbudet har regeringen beslutat om att inrätta ett kommunalt vårdnadsbidrag. Under rubriken "vårdnadsbidraget ökar i invandrartäta förorter" skriver Dagens Nyheter om hur vårdnadsbidragit minskar arbetsutbudet bland utrikes födda kvinnor. Från artikeln: "I Spånga-Tensta i Stockholm har antalet föräldrar som beviljats bidrag mer än fördubblats, från 61 stycken 2008 till 135 i fjol."

Det varnade de folkpartistiska riksdagsledamöterna Carl B Hamilton och Birgitta Ohlsson redan för redan 2006, se här
Saxat från deras artikel:
"Klyftan mellan svenskar och invandrare har fördjupats under de gångna tio åren. Invandrarkvinnor är överrepresenterade bland arbetslösa. Dessa kvinnor har ofta en svag ställning på arbetsmarknaden, är ofta lågutbildade och riskerar genom ett kommunalt vårdnadsbidrag att ytterligare stängas in i hemmet och i praktiken försvåra för studier, skapa en egen yrkesidentitet och lära sig svenska."

DN:s granskning och Hamilton/Ohlssons artikel ligger i linje med en norsk studie "Incentives to Work: How Sensitive is the Labour Supply of Non-Western Immigrant Mothers to Changes in Economic Incentives?" som presenterades på European Society for Population Economics 2009 av Schone/Hardoy, se här. Studien är en vetenskaplig utvärdering av Norges försök med vårdnadsbidrag och visar således på förödande effekter på arbetsutbudet, i synnerhet bland kvinnor som står långt ifrån arbetsmarknaden, exempelvis utrikes födda kvinnor.

Jag är ingen förespråkare av att alla går i förskola från tidig ålder. Men jag menar att det är viktigt att våra skattesystem och välfärdssystem är utformade så att det lönar sig att arbeta och att människor står till arbetsmarknadens förfogande. Det finns givetvis en jämställdhetsaspekt när det gäller vårdnadsbidraget. Ekonomiskt är det den med lägst inkomst som "tjänar" på att vara hemma med bidraget, vilket i de flesta fall är en kvinna. Vi vet från forskningen att kvinnor förlorar i löneutveckling jämfört med män i samband med barnafödande.tisdag 5 januari 2010

Fyra spår mellan Malmö-Lund kan komma snarare än väntat


Sydsvenskan har under helgerna en reportageserie om "Malmö-Lund". Städerna växer helt enkelt ihop. Idag handlar det om pendlande och artikeln är ytterst belysande, se
här.

"De som reser mellan Lund och Köpenhamn får tio minuters kortare väg med Citytunneln. Men där är det stopp. Det finns ännu inga pengar avsatta för anslutningar till Citytunneln."

Att pendlingen Malmö-Lund inte påverkas av Citytunneln beror på att det är dubbelspår och inte fyra spår mellan Malmö och Lund. Det finns helt enkelt inte kapacitet. Men lite ljus ser vi i mörkret. I början av 2010 avser Banverket ansöka hos regeringen om tillåtlighet för utbyggnad till fyra spår på sträckan Arlöv-Flackarp. Som underlag kommer man då bl.a. att ha svaren på en remissomgång som inleddes i mitten av december. Bakgrunden är de avtal som slutits mellan Banverket och Burlövs och Staffanstorps kommuner och med Region Skåne om nedsänkt och delvis övertäckt järnväg i Åkarp och Hjärup. Se tidigare inlägg här