torsdag 3 oktober 2013

Bättre information till resenärerna genom ny teknik

Som resenär i kollektivtrafiken ska man kunna lita på att bussar och tåg kommer i tid. Under de senaste åren har det dock blivit alltmer uppenbart att bristande underhåll på våra järnvägar gör att punktligheten inte är tillräckligt bra. Det vilar ett tungt ansvar på de rödgröna politiker som under hela 90-talet och början av 2000-talet förbisåg behovet av underhåll av järnvägen.  

Det är frustrerande när förseningar uppstår, och det blir naturligtvis ännu mer frustrerande när man som resenär upplever att man står utan information om vad det är som pågår. Därför har vi under de senaste åren jobbat aktivt med Att förbättra informationen till resenären. Sedan tidigare har exempelvis har alla bussar i Skåne redan realtidsrapportering och det är möjligt att följa det aktuella trafikläget på Skånetrafikens hemsida och ta del av alternativa reseförslag. Sedan tidigare finns också verksamheten med gula västar där tågvärdar och annan personal informerar resenärerna på de större stationerna vid förseningar i tågtrafiken. Det är också viktigt attTrafikinformation finns tillgängligt dygnet runt.

Nu tar vi nästa steg i arbetet med att förbättra trafikinformationen. I slutet av oktober lanseras en mobilfunktion med push-notiser. Denna funktion kommer att underlätta för resenärerna när det uppstår förseningar i trafiken, helt enkelt genom att man prenumererar på förvalda tåg- och busslinjer i Skånetrafikens Reseplanerare. När förseningar uppstår kommer informationen sedan direkt till resenärens mobil.

Det är viktigt att man kan lita på kollektivtrafiken och att punktligheten blir bättre. målet är att informationen till resenärerna ska fungera som bäst när trafiken fungerar som sämst. De nya push-notiserna kommer ytterligare att underlätta för resenären när det blir krångel i trafiken.