torsdag 3 juli 2014

Attityder och ändrat beteende gör att vinår fördubbling i den skånska kollektivtrafiken

Idag medverkar jag på Trivectors seminarium ”Har vi råd att fördubbla kollektivtrafiken? Har vi råd att låta bli?”

I Skåne har vi genomfört en fördubbling av resandet i kollektivtrafiken under de första 10 åren på 2000-talet. När vi nu ska göra detta ännu en gång kräver det nya angreppsätt och verktyg, "fördubbling 2.0".

I Skåne är idag kollektivtrafikens marknadsandel omkring 25 procent av alla motorburna transporter. För att nå fördubblingsmålet ännu en gång krävs aktiviteter som ändrar folks vanor och beteende och därmed locka människor som idag väljer andra färdmedel att åka med kollektivtrafiken.  

Att få till ett ändrat beteende är lika viktigt som nya pågatågstationer och busslinjer. Vi kan bygga hur attraktiv infrastruktur som helst, men om inte människor som idag tar bilen får ökad kunskap och insikt om hur det är att åka kollektivt kommer inte infrastruktursatsningar att ge resultat i form av ökat resande.

Därför har vi sedan något år tillbaka börjat med riktade kampanjer/aktiviteter till bilister, exempelvis det s k pendlarexperimentet. Sedan en tid tillbaka riktar vi helt individuellt anpassade utskick och aktiviteter till människor som flyttar, där vi ger erbjudanden och individuellt utformad information om resmöjligheterna från just den orten/stadsdelen. 

Det senaste exemplet på aktivitet inom "fördubbling 2.0" är den aktivitet som ägde rum under några helger i maj där den som har periodkort hos Skånetrafiken har haft möjlighet att ta med en vuxen och tre barn kostnadsfritt under lördagar och söndagar. Syftet är att göra vardagsresenären mer nöjd, men också att locka in nya resenärer till kollektivtrafiken.

Resultatet med kampanjen, som jag kommer att presentera på dagens seminarium, är över förväntan. Av omkring 100 000 periodkortskunder har 10 000 (!) personer valt att ta del av kampanjen. Totalt har över 22 000 nya resor genomförts kopplat till kampanjen, varav 16 000 vuxna och 6000 barn.

Jag tycker att detta visar på att det fungerar att prova nya grepp för att få fler att ställa bilen, vilket är helt nödvändigt om vi ska klara målet om fördubbling.