måndag 19 maj 2014

Studenter ska resa billigare över länsgränsen

Sedan några år tillbaka finns det en studentrabatt i den skånska kollektivtrafiken. Den gäller för resor i Skåne och till Danmark, men studenter som reser mellan två län utgår idag ingen rabatt och det krävs ibland flera olika färdbevis. Det är inte rimligt och minskar rörligheten för studenter. Anledningen till dagens situation är att olika regioner gör olika bedömningar om vem som är student och huruvida det ska utgå någon rabatt. Exempelvis saknas det idag studentrabatt i Blekinge, vilket gör att resor till Kristianstads högskola från Blekinge blir väldigt dyra.


På nästa sammanträde i Kollektivtrafiknämnden föreslås det därför att det införs en studentrabatt på 25 procent för studenter som pendlar över länsgränserna. Rabatten omfattar sex län i södra Sverige.

Alltfler studenter väljer att inte bosätta sig på studieorten utan pendlar i stället med kollektivtrafiken från hemorten. Vi vill uppmuntra människor att studera, oavsett om högskolan ligger i hemorten eller utanför länet. Genom att studenten kan åka med ett enda kort till lägre pris än idag ökar rörligheten bland studenter i hela Södra Sverige.

Beslutet innebär att studenten, med ett enda kort, kan resa enkelt mellan exempelvis Kristianstad till Blekinge Tekniska högskola i Karlskrona och få 25 procent rabatt på sin resa. Det betyder att studenten som pendlar från Kristianstad till Karlskrona kan köpa ett månadskort för 1325 kronor, att jämföra med dagens pris som är 1770 kronor.

måndag 12 maj 2014

Fler läkare och satsningar på vårdcentraler gör vården bättre

Idag presenterade vi i Folkpartiet en rapport om hur vi ska förbättra sjukvården. Du kan läsa mer här och ladda ner rapporten här

Förslagen är i korthet:

·      Folkpartiet vill 2015-2018 tillföra vårdcentralerna i Skåne 250 miljoner kronor.
·      Satsning på en stor ökning av antalet allmänläkare på vårdcentralerna.
·      Inrätta 50 nya Äldrevårdcentraler till 2016

Förslagen är en del i Folkpartiets mål att Skåne ska ha Sveriges bästa vårdcentraler år 2018. Idag finns en brist på allmänläkare som vi vill rätta till. För att människor ska lita på sin vårdcentral är det viktigt att det finns tillräckligt med läkare.

Tillgängliga vårdcentraler som ger en god vård innebär att människor i mindre utsträckning hamnar på akuten i onödan. Det innebär också en ökad trygghet när äldre med många sjukdomar får träffa samma människor när de besöker sin vårdcentral.

Genom att tillföra 250 miljoner kronor ytterligare under de kommande fyra åren ges vårdcentralerna förbättrade möjligheter att ge en god vård och service anpassad för skåningarna samt att öka tillgängligheten både på vårdcentralen och på telefon.