tisdag 23 oktober 2012

Satsning på enklare betalsystem i kollektivtrafiken under 2013

Idag presenteras budgeten för kollektivtrafiken för 2013. kapaciteten byggs ut ytterligare, med bland annat nya pågatåg, dels ska det bli lättare för resenärerna att finna information och att betala genom att hemsidan förnyas. Priserna förblir dessutom oförändrade. I budgeten för 2013 tillförs 280 miljoner kronor till kollektivtrafiken. Av dessa är 240 miljoner trafiksatsningar för att bygga ut och bibehålla kapaciteten och 40 miljoner för särskild satsning på att förenkla för kunderna att betala.

Det är viktigt att det blir enklare för resenärerna att betala, och därför kommer vi att jobba för att möjliggöra kortbetalning ombord på stadsbussar. Dessutom lyfter jag gärna fram den kommande nya hemsidan där resenärerna bland annat kommer att kunna köpa biljetter och ladda sina pendlarkort via autogiro. Det är väldigt efterlängtat. Se sydsvenskan

Genom att fortsätta satsa på kollektivtrafiken gör vi det ännu mer attraktivt för skåningarna att välja tåget eller bussen. Vi kan därmed bli klimatsmartare och fortsätta att skapa en större arbetsmarknadsregion. Vi bygger nu ut för att kunna ta emot fler resenärer genom att nya pågatåg tas i drift. För varje nytt tåg skapas 60 nya resplatser per resa, vilket ger en betydligt större kapacitet.


Kollektivtrafikens budgetsatsningar 2013:• Mer kapacitet när nya pågatåg ersätter gamla
60 fler sittplatser på varje nytt pågatåg som sätts i drift. Kostnaden uppgår till 70 miljoner kronor.

• Klimatsmartare kollektivtrafik
Som resenär ska man kunna lita på att det är miljövänligt att åka kollektivt. 12 miljoner avsätts för att öka andelen fossilfri kollektivtrafik.

• Kortbetalning på stadsbussar
Ny betalfunktion införs som gör det möjligt att betala med kort på stadsbuss i mindre städer. Kostnad: 7 miljoner kronor.

• Ny hemsida
Förenklar för kunderna eftersom man direkt via hemsidan kan köpa enkelbiljett. Möjliggör att man kan ladda reskassa och fylla på periodkort med autogiro.

• Enklare att betala i mobilen
Införande av ”app-lösning” för biljettköp med smart mobil. Som resenär kommer man att kunna söka upp en resa, och köpa resan direkt i mobilen på samma gång.

tisdag 2 oktober 2012

Stråk för superbuss utvecklar kollektivtrafiken

Idag presenteras ett förslag på utredning av en ny form av trafiklösning som ökar möjligheten till arbetspendling. Det nya konceptet innebär att vissa stråk med regionbussar får en gräddfil i trafiksystemet genom åtgärder i infrastrukturen som prioriterar bussens framkomlighet.

I upplägget med superbusstråk utformas hållplatserna längs med linjerna mer som stationer än som traditionella busshållplatser. Konceptet omfattar också den nya generationens bussar så att dubbeldäckare kommer att köras på linjer som trafikeras av SkåneExpressen. Insatserna betyder kortare restider, bättre punktlighet och bättre komfort.

Genom att satsa på dubbeldäckare på utvalda sträckor, samtidigt som vi ordnar med nya stationer och skapar en gräddfil i trafiken för bussarna får vi ett tydligt koncept som gör kollektivtrafiken ännu mer attraktiv. Detta kommer att utredas på de sträckor som i nuläget trafikeras av SkåneExpressen: Malmö-Hörby-Kristianstad, Lund-Sjöbo-Tomelilla-Simrishamn, Helsingborg-Örkelljunga-Markaryd samt Kristianstad-Ystad. Det kan också bli aktuellt att utreda den nya trafiklösningen på sträckorna Malmö-Vellinge-Skanör, Helsingborg-Höganäs och Malmö-Lund   En särskild statlig pott för denna typ av infrastrukturåtgärder föreslås. Denna bör omfatta 500 Mkr under en 10-årsperiod och innehålla kommunal medfinansiering.