onsdag 27 april 2011

Öresundstågen är jobbpolitik

Debatten om Öresundstågen rullar vidare. I Sydsvenskan skriver miljöpartisten Karin Svensson Smith att den danska staten inte har ansvar för trafiken i Öresund.

I min replik "Öresundstågen är jobbpolitik" tar jag upp den kritik som riktats under den senaste tiden kring hanteringen av frågan.

"Politiker i Sverige och Danmark har ett gemensamt ansvar för ett fungerande trafiksy stem i Öresundsregionen. Jag vill behålla och utveckla det unika kollektivtrafiksystem där man i Kävlinge kan köpa en biljett som är giltig inte bara till Köpenhamn utan även i Köpenhamns stadstrafik. Med Citytunneln möjliggörs fler avgångar och kortare restider för den Lundabo som arbetar på Kastrup. På så sätt skapas en gemensam arbetsmarknad i Öresundsregionen.

Svensson Smith menar att Region Skåne borde ha insett att DSB First anbud var för lågt. Jag konstaterar att en svensk förvaltningsdomstol, när upphandlingen överklagades, gjorde bedömningen att det inte förelåg skäl att ifrågasätta valet. Jag tror att många skåningar hade ställt sig frågande till om vi som huvudman hade överprövat en svensk domstol.

Jag är lika bekymrad över bristande punktlighet som danska politiker. Grundproblemet är att järnvägsunderhållet i Sverige har försummats under lång tid. Först 2008 var statens me del till investeringar och underhåll i infrastrukturen för järnväg på samma nivå som 1995, justerat för inflation. För detta har även Karin Svensson Smith ett ansvar, då hon som riksdagsledamot under perioden 1998–2006 stödde nio statsbudgetar signerade Göran Persson."

fredag 8 april 2011

Resenären med Öresundstågen ska inte behöva byta tåg på väg till Danmark

Idag träffar undertecknad den danske trafikministern Hans Christian Schmidt (V) med anledning av hans förslag att kapa Öresundstågstrafiken så att resenären till Danmark behöver byta i Lund eller Malmö. Se tidigare inlägg här

Givetvis kommer även frågan om situationen för DSB First att diskuteras.


Hur är det egentligen med punktligheten?

  • Under perioden 2009 – 2011 har punktligheten (definierat som rätt tid + 3.59 minuter) varit ganska likartad i båda riktningarna. Mot Danmark är punktligheten i genomsnitt 73,4 % och mot Sverige är punktligheten 74,2 % under perioden.
  • Punktligheten har periodvis varit sämre från Damark (2009) och tidvis sämre från Sverige (2010). Men under de perioder då punktligheten från Danmark varit sämre har vi inte skickat arga brev till våra politiska kollegor i Danmark.

Hur har det sett ut under mars månad?

  • Summeras alla förseningsminuter på alla tåg när de passerar mitt på Bron var tågen i snitt under mars månad från Sverige 3 minuter försenade och från Danmark 2,4 minuter försenade. Det är alltså små skillnader när vi nu lämnar vintern bakom oss.
  • Det går åt rätt håll. Punktligheten mot Danmark har ökat från 69 % till 75 % under perioden januari – mars. Hittills i april är utfallet ca 80 %. Punktligheten mot Sverige har ökat från 72 % till 88 % under perioden januari – mars. Hittills i april är utfallet ca 88 %.
  • Det går att klara det uppsatta målet. Såväl den 29 mars och 5 april var över 90 procent i rätt tid mot Danmark.

Vilka åtgärder har vidtagits?

Det är framförallt två åtgärder som är viktiga:

1) Det finns sedan februari ett bemannat reservtåg (2 tågsätt) i Malmö som sätts i trafik vid försening som är större än 6 minuter när tåget anländer Lund. På så sätt undviker vi att Malmöpendlaren drabbas av förseningar från Blekinge och Halland.

2) Det andra är att de snabbare Öresundstågen prioriteras före pågatåg, så att de inte ska behöva bli ännu mer försenade av de långsammare pågatågen.

Ministern skriver i sitt brev att tågtrafiken borde brytas i Malmö eller Lund så att resenärer från norr får byta för att ta sig till Danmark. Men det är just mellan Malmö och Lund som tågen ofta förlorar tid. Det är här problemen är som störst, på grund av bristande kapacitet och att Citytunneln ännu inte är kopplad till Ystadbanan. Det sker flera åtgärder för att förbättra kapaciteten mellan Malmö och Lund, t.ex. 4 spår mellan Malmö och Arlöv. Ministerns förslag löser därmed inte grundproblemet. Dessutom bryter det mot tanken om ett enhetligt och sammanhållet system.

De åtgärder som genomförts och återstår att genomföra bedöms räcka för att nå målet om 90% punktlighet till 1 juni. Vi kommer på mötet presentera att det går bättre och utförda och planerade åtgärder för att nå bättre punktlighet. Resenären från Helsingborg, Älmhult eller Kristianstad ska inte behöva byta i Sverige för att ta sig till Kastrup eller Köpenhamn.


Media

Sydsvenskan