torsdag 3 mars 2011

Helt rätt med arbetskraftsinvandring och att gömda får rätt till skola och sjukvård

Regeringen och Miljöpartiet är överens om migrationspolitiken. Moderaterna har fått ge sig i flera viktiga frågor. Det betyder bland annat att barn till gömda får rätt att gå i skolan. Barnen kan inte hjälpa att familjen befinner sig i Sverige utan tillstånd. En annan viktig del är att gömda får rätt till sjukvård. I Skåne finns redan denna rätt eftersom vi har gått före lagen, se tidigare inlägg

Visst är det ett "politiskt bakslag för Sverigedemokraterna" Det blir inte minst tydligt med tanke på att regeringen tydliggör att friare regler för arbetskraftsinvandring står fast och förhoppningsvis också kommer att omfatta företagare.

Media

Tidigare inlägg