onsdag 26 september 2012

Skatt på ägande viktig för företagandet i Sverige

Idag skriver Magnus Henrekson och Tino Sanandaji på Dagens Nyheters debattsida om behovet av reformer på skatteområdet för att stimulera framväxten av fler entreprenörer. 

Jag fastnar särskilt för denna formulering:

Människor som startar snabbväxande företag tenderar att vara ovanligt kvalificerade. Typiska egenskaper är lång utbildning, kreativitet, hög risktolerans, förmåga att leda andra och industriell erfarenhet. Potentiellt framgångsrika entreprenörer är därför få och tenderar att redan ha välbetalda, trygga karriärer. För att överge en attraktiv anställning och utsätta sig för risken att misslyckas (som alltid är stor) krävs att belöningen är tillräcklig för de få som lyckas.

Artikelförfattarna driver tesen att ett av de stora problemen är skatten på optioner och jämför med situationen i USA. För en längre beskrivning om detta rekommenderar jag författarnas inlägg på samma tema i det senaste numret av Ekonomisk Debatt

Frågan om skatt på ägande är intressant, inte minst i en tid när många svenska nya företag säljs till utländska företag när de väl etablerat sig. Vill vi ha kvar företagen i Sverige är skatten på ägande en viktig fråga. 

Tidigare inlägg på samma tema:
Sänkt skatt på arbete är en investering för framtiden

fredag 21 september 2012

Sänkt skatt på arbete är en investering för framtiden

I veckan medverkade jag på ett seminarium om framtidens skatter som anordnades av Bertil Ohlin institutet. Fokus i debatten handlade om hur Sverige ska kunna vara konkurrenskraftigt i framtiden och hur vi får fler och växande företag. Sänkt skatt på arbete och lägre marginalskatter är en av huvudingredienserna för att nå ett Sverige som präglas av dynamik och välstånd. Om man tar del av debatten i Danmark, ett annat land med höga marginalskatter, ser man att det höjs allt fler röster (även inon danska S) om det ohållbara i att ha högre skatt på arbete än grannländerna.

Men detta verkar inte ha nått Socialdemokraterna i Sverige. Enligt dagens artikel i DN kritiserar Leif Pagrotsky alla tankar på att ta bort värnskatten. Att DN väljer rubriken S vill sänka skatten är ju ganska missvisande, eftersom Pagrotsky inte föreslår några sänkta skatter jämfört med dagens skattenivå ( däremot jämfört med partiets tidigare ställningstagande).

Media: Sydsvenskan

måndag 17 september 2012

Nytt kontantkort i den skånska kollektivtrafiken underlättar för resenären


Sedan Arbetsmiljöverket beslut förra året om förbud mot kontanter i kollektivtrafiken har det blivit svårare att köpa biljett. Skånetrafiken har fått många kundsynpunkter om att tröskeln för att börja åka kollektivt har blivit högre och att systemet upplevs som omodernt.

Möjligheten att köpa biljett med betalkort finns inte på stadsbussar och där finns endast SMS- betalning som alternativ för den som inte är trogen resenär och har ett JOJO reskassa. Många som ännu inte åker så ofta eller ska åka första gången i kollektivtrafiken tycker av förklarliga skäl att det har blivit svårare att betala i kollektivtrafiken. 

På Kollektivtrafiknämnden den 24 september beslutas därför om att införa ett kontantkort i den skånska kollektivtrafiken. Man laddar på det belopp som man önskar och som man sedan åker med. Det kan jämföras med ett kontantkort i mobilen som är attraktivt för de mobilkunder som tycker att ett abonemmang inte passar dem.
  
Målgruppen med kortet är sällanresenärer, men även barn och äldre som ibland saknar mobiltelefon eller bank/kreditkort. Det pågår ett arbete med att utveckla framtidens betalsystem i kollektivtrafiken. Målet är att det ska vara enklare att betala och att de som är framtidens kunder i kollektivtrafiken ska uppleva att det är enklare. Detta beslut är en del i detta arbete. Andra exempel är mobil plånbok och möjligheten att kunna köpa en biljett direkt i reseplaneraren på nätet/ mobilen. tisdag 11 september 2012

Satsningar på forskning är bra för Skåne


Idag står det klart att regeringen satsar fyra miljarder kronor på forskning och innovation för att långsiktigt stärka Sveriges ställning som framstående forskningsnation. Bland annat kommer en särskild satsning på life science att genomföras, samtidigt som ESS och Max IV i Lund finns med bland de prioriterade områdena, se sydsvenskan

Att satsa på life science är särskilt gynnsamt här i Skåne eftersom vi redan är världsledande inom området. Denna satsning, i kombination med att ESS och Max IV prioriteras, kommer utan tvekan att stärka Skåne.

De statliga forskningsanslagen har höjts med rekordbelopp. Det visar att Sverige genomför viktiga framtidssatsningar, samtidigt som stora delar av Europa och USA sysslar med krishantering. 
torsdag 6 september 2012

Pendlarkampanj i Skåne känns helt rätt

Idag presenteras Skånetrafikens kommande kampanj för att locka över bilister till kollektivtrafiken. Under två veckor i slutet av oktober erbjuds de personer som idag åker bil att åka gratis med Skånetrafiken. Målet är att omkring 30 000 bilister ska delta och att de sporras att fortsätta att resa med Skånetrafiken även efter testperioden. 

För många som idag kör bil till jobbet upplevs det som en för hög tröskel att börja åka kollektivt. Därför behöver vi använda nya grepp genom att låta människor prova på kollektivtrafiken. Målet är att locka in nya kunder till kollektivtrafiken och då känns detta som helt rätt grepp. 

Media: Sydsvenskan

måndag 3 september 2012

Marknadsför Skåne som en utbildningsregion

Idag uppmärksammar Sydsvenskan studenternas situation. Detsamma gäller för Regeringen, som idag presenterar ett antal förslag. Bostadsbristen i storstadsregionerna är ett stort problem, något som SFS uppmärksammade nyligen. Det är naturligtvis väldigt viktigt att kommunerna tar sitt ansvar för byggandet av studentbostäder och förslaget att vidga ansvaret för byggande till kommuner som är granne med universitetsstäder är välkommet. Enklare byggregler är enkelt att prata om, men svårare att genomföra i praktiken.

Men på kort sikt hjälper inte nya byggregler eller större krav på kommuner. Jag tror att det gäller att visa på möjligheten för studenter att bo i hela studentregionen. I Skåne finns det kommuner utanför universitetsstäderna Malmö, Lund och Helsingborg där det trots allt finns möjlighet att bo och pendla till studierna. De 10 minuter det tar mellan Eslöv och Lund är jämförbara med resan mellan söder och KTH i Stockholm. Studentrabatten hos Skånetrafiken gör dessutom att det är ekonomiskt möjligt att pendla. Hur vi blir bättre på att marknadsföra Skåne som en studentregion är något som jag kommer att lyfta i det regionala studentråd där undertecknad är ordförande.