torsdag 21 augusti 2014

Tågen ska gå i tid :Trafikverket måste agera i Skåne

Sommarens förseningar på den skånska järnvägen har inte varit roligt att ta del av. För egen åker jag i regel tåg tre eller fyra dagar i veckan, så jag vet hur frustrerande det är när man inte kommer fram i tid.

Det som känns mest anmärkningsvärt är att tågtrafiken fungerar sämre under sommaren än under vintern. Av Trafikverkets s k sommarplan har vi inte kunnat se någon effekt. Solkurvor och signalfel visar tydligt att det behövs kraftfulla insatser för att människor ska kunna lita på att tågen går i tid. En överväldigande majoritet av förseningarna berodde på bristande infrastruktur och trots utlovade insatser från Trafikverket har förbättringarna uteblivit.

Detta är oacceptabelt och därför kommer Region Skånes Kollektivtrafiknämnd att på nästa sammanträde besluta om följande åtgärder:

  *   För det första kommer Region Skåne att kräva kompensation av Trafikverket genom en reducerad banavgift. Region Skåne kommer hålla inne banavgiften fram tills dess att vi har en bild av hur mycket vi ska ha i kompensation och fram till dess att järnvägen håller en rimlig kvalitetsnivå.

  *   För det andra kommer Region Skåne att uppvakta Trafikverket om att avsätta extra resurser i Skåne, exempelvis i form av så kallade spårpatruller, för att snabbare kunna avhjälpa fel som uppkommer. Detta finns i Stockholm, men inte i Skåne. 

  *   För det tredje avsätter Kollektivtrafiknämnden i Region Skåne tillfälligt extra medel för att kunna ha extra ersättningsbussar ”stand by”, redo att rycka ut så fort det blir en försening. Denna extraordinära åtgärd omfattar omkring 20 miljoner kronor på årsbasis och syftar till att snabbare kunna erbjuda ersättningstrafik när järnvägen inte fungerar.

Det är viktigt att betona att detta inte enbart handlar om bristande resurser. Ja, underhållet är eftersatt sedan länge och det vilar ett tungt ansvar på politikerna under 90-talet för detta. Men Trafikverket har under de senaste åren fått de pengar de har bett Regeringen om. Nu handlar det om att prioritera resurserna på ett annat sätt. 


Sommarens händelser i den skånska tågtrafiken visar med all tydlighet att Trafikverket behöver vidta kraftfulla åtgärder för att människor ska kunna lita på tågen igen. Det är oacceptabelt att människor inte kan lita på att de ska komma i tid till skola eller jobb.

tisdag 19 augusti 2014

Den danske trafikministern är fel ute: stå upp för Öresundstågen över bron

I dagens Berlingske Tidende säger den danske trafikministern Magnus Heunicke (S) att tågen från Helsingör inte ska gå till Sverige. Även Sydsvenskan rapporterar om detta. 
Jag säger nej till alla förslag som innebär begränsningar av tågtrafiken över bron till och från Köpenhamn. Vi vill ha ett integrerat tågsystem mellan våra länder. Det skapar jobb och tillväxt i Öresundsregionen.
Vi löser inte problemen genom att skylla på varandra. Punktligheten är sämre från Danmark än Sverige. Punktligheten över Bron har sammantaget för månaden varit 80% i riktning mot Danmark och 77% i riktning mot Sverige. Det är alldeles för låga nivåer och förseningarna är ett lika stort problem på dansk och svensk sida.
Den danske ministern borde fokusera på att lösa punktlighetsproblemen på den danska sidan istället för att skylla på fel i Sverige. På samma sätt som det vilar ett tungt ansvar på Trafikverket att komma till rätta med problemen på dansk sida.
Däremot är jag positiv till att se över möjligheten att tågen i framtiden går till och från Österport istället för till och från Helsingör. Det kan vara ett sätt att få upp punktligheten. Resenären som pendlar mellan Lund och Köpenhamn ska kunna lita på att man kommer hem och ska inte påverkas av förseningar som sker i Helsingör. Men en sådan förändring kommer ur mitt perspektiv aldrig kunna ske på bekostnad av antalet avgångar över Öresundsbron. Trafiken över bron ska utvecklas, inte avvecklas.

fredag 8 augusti 2014

Ungdomskort i kollektivtrafiken underlättar för ungdomar att få jobb


När Folkpartiet i Skåne samlas på lördagens Skåneråd behandlas den valplattform med frågor som Folkpartiet kommer att driva i skånska kommuner och Region Skåne. 

Åtgärder för att få ner ungdomsarbetslösheten har mycket hög prioritet i förslaget. Det är inte så konstigt, eftersom ungdomsarbetslösheten i Skåne är högre än riksgenomsnittet och skiljer sig kraftigt mellan kommunerna i Skåne. I Nordvästra och Sydöstra Skåne är ungdomsarbetslösheten särskilt hög, exempelvis är arbetslösheten bland unga i Bromölla hela 20 % och i Tomelilla 13, 5 %. Samtidigt är arbetslöshet i Sydvästra Skåne betydligt lägre, i exempelvis kommuner som Lund (3,10 %) i Lomma (4, 3 %). Siffrorna tyder på att det finns möjligheter för unga att få arbete om man kan ta del av en större arbetsmarknad och söker de jobb som finns.

För att bryta arbetslösheten bland unga Folkpartiet följande åtgärder:

1) Lärlingsanställningar ska införas i alla Skånska kommuner och i Region Skåne.

2) Kommuner ska ställa krav på att ungdomar söker arbete utanför kommungränsen och i hela Skåne. Kommunen ska ha förväntningar på att unga söker arbete och socialbidrag ska kräva motprestation.   

3) Ett ungdomskort ska införas i den skånska kollektivtrafiken. Idag lönar det sig inte alltid att ta ett jobb på deltid i en kommun en bra bit bort därför att resekostnaden är för hög. Därför bör det inrättas ett särskilt ungdomskort med kraftig rabatt (30 procent) på periodkort för ungdomar mellan 20-26 år. Det betyder att ett Skånekort som idag kostar 1195 kr kommer att kosta 840 kr för ungdomar.

Det är viktigt att samhället har en tillräcklig förväntan på människans förmåga och betonar det egna ansvaret. Därför bör det vara obligatoriskt för ungdomar med arbetsförmåga att vara inskrivna på arbetsförmedlingen och söka arbete utanför kommungränsen


När många rekryteringsförsök misslyckas samtidigt som ungdomsarbetslösheten är hög i vissa kommuner behöver rörligheten på arbetsmarknaden öka. Skåne måste fungera som en enhetlig arbetsmarknad där människor söker jobb över kommungränserna. Med införande av ungdomskort i kollektivtrafiken och lärlingsanställningar skapar vi fler och enklare vägar in på arbetsmarknaden.