söndag 15 september 2013

Fler lärlingar och fler vägar till läraryrket är viktigt för Sverige

På onsdag presenteras Alliansregerings budgetproposition för nästa år. Redan har flera viktiga reformer presenterats för fler jobb till unga och en bättre skola.

Exempelvis satsar regeringen på att inrätta lärlingsanställningar och olika stöd för att det ska bli fler lärlingar. Det kommer att utgå statsbidrag till kommuner för att de ska ordna lärlingsutbildning för fler ungdomar. Lärlingsanställningar är viktiga för att skapa fler vägar till jobb för unga. Men för att lyckas fullt ut krävs det att alla - kommuner/regioner, företag och fackförbund – går från ord till handling. Med tanke på att vi i Sverige inte har någon tradition av lärlingar är det extra angeläget att arbetet kommer igång här och nu och att alla ansvariga går in i arbetet med full kraft. Ibland känner jag en rädsla för att det går för långsamt och att vi inte alla inser att vi måste agera här och nu.

En annan reform är regeringens satsning på att lyfta läraryrkets status genom högre löner, lärarlegitimation och införande av fler karriärvägar för lärarna. Förbättringen av resultat i den svenska skolan handlar till stor del om lärarna. Det är enbart genom att de bäst lämpade blir lärare som vi kan skapa en skola av högsta världsklass. I Finland är lärarprogrammet ett av de populäraste på universitetet. Så är det inte i Sverige. 

Även om högre status för läraryrket i Sverige kommer leda till att det blir högre konkurrens om platserna på utbildningen kommer det dröja innan vi är där. En viktig åtgärd på kort sikt är att låta fler människor som har kompetens och erfarenhet från yrkeslivet ansöka om lärarlegitimation och därmed kunna sadla om till lärare mitt i livet. Jag tänker på ingenjören som blir lärare i matematik och fysik eller på juristen som undervisar i samhällskunskap.
onsdag 4 september 2013

En budget som tar ansvar för Region Skåne

Den senaste veckan har vi presenterat budgeten för 2014 i Region Skåne. Det är en budget som tar ansvar för Region Skånes kärnverksamhet - sjukvården och kollektivtrafiken - och som innebär en ekonomi i balans.1,5 miljarder kronor ges till sjukvården. Budgeten innehåller flera förslag som varit viktiga för Folkpartiet:

- Mer pengar till vårdcentralerna. Det är viktigt att utvecklingen av vårdcentralerna fortsätter och för att få ner belastning på våra akutmottagningar är det viktigt att det tillförs mer resurser till primärvården. Satsningen möjliggör längre öppettider och bättre tillgänglighet.


- Utbyggnad av kollektivtrafiken. Kollektivtrafiken binder samman Skåne, bidrar till mer klimatsmarta transporter och underlättar människors vardag.


- En riktad satsning på psykisk ohälsa för barn och unga vuxna.


- En ökad satsning på jobb för unga. Som Sveriges fjärde största arbetsgivare är det viktigt att Region Skåne tar ansvar för att underlätta ungdomars möjligheter att arbeta. Budgeten innehåller satsningar på fler sommarjobb för ungdomar och utbyggnad av ungdomsavtal.


 - En satsning på högspecialiserad vård som stärker forskningen och användandet av nya behandlingsmetoder i sjukvården.  


Budgeten för 2014 innebär en skattehöjning med 30 öre. Vår utgångspunkt är att skatterna i Sverige snarare ska sänkas än höjas. Men med Region Skånes ekonomiska situation, med minusresultat tre år i rad, har vi landat i slutsatsen att det är nödvändigt med en intäktsförstärkning för att undvika att vi skjuter skulden på framtida generationer. På så sätt kan vi också ta ansvar för sjukvården och kollektivtrafiken. Skåningarna betalar jämförelsevis låg regionskatt jämfört med andra delar av landet. Även med en skattehöjning är Skåne bland de tre landstingen/ regionerna som har lägst skatt i Sverige.