söndag 27 februari 2011

Visst kan Folkpartiet bli Sveriges nya företagarparti

Jag har blivit invald i en arbetsgrupp som ska utarbeta Folkpartiet Liberalernas politik när det gäller skatter och företagarfrågor. Goda villkor för företagande är viktigt därför att det ger jobb, men handlar för den enskilde företagaren om en frihetsfråga.

Jag hoppas kunna få gehör för några frågor:

1. Sänkta arbetsgivaravgifter. Regeringen med finansminister Anders Borg i spetsen fokuserar på att öka arbetsutbudet (att folk ska söka jobb) men inte tillräckligt på efterfrågan av arbetskraft (att det ska finnas några jobb att söka). Som jag har skrivit om tidigare är sänkta arbetsgivaravgifter inte den skatt som har störst effekt på jobben på kort sikt, men underlättar för företagare och ökar drivkraften att starta företag.

2. Förändring av turordningsreglerna i LAS
Som jag har skrivit tidigare behöver turordningsreglerna (sist in- först ut) reformeras. Forskningen är ganska entydig kring att turordningsregler har liten inverkan på arbetslöshetsnivån, men däremot påverkar sammansättningen av arbetslösa (jfr den höga ungdomsarbetslösheten i Sverige med den låga dito i Danmark). Det är med andra ord "Bra för outsiders" på arbetsmarknaden.Media och andra bloggar

fredag 25 februari 2011

Danske trafikministern tänker fel

Danmarks transportminister Hans Chr. Schmidt har i ett brev till flera sydsvenska företrädare tydliggjort sitt missnöje med det sätt den svenska tågtrafiken över sundet fungerar idag och hotar med att stoppa den integrerade tågtrafiken i Öresundsområdet, se Sydsvenskan

Jag tror att en uppdelning av trafiken i en svensk och en dansk del är helt fel väg att gå. Öresundsbron och Citytunneln skapar fantastiska möjligheter för större pendlingsmöjligheter. De försvinner om man ska byta tåg i Malmö och signalerar till medborgarna att vi inte längre tror på en integrerad Öresundstågstrafik.

Det är inte särskilt konstruktivt att skylla på den ena eller andra sidan. Att det är ett komplext system råder ingen tvekan och problem finns på båda sidor, till exempel var förseningarna under delar av 2010 större från Danmark än från Sverige och tvärtom i slutet av året.

Redan idag sker dagliga avstämningar mellan den svenska och danska sidan för att öka punktligheten inom ramen för den handlingsplan som tagits fram gemensamt från svensk och dansk sida. Som resenär är jag inte särskilt bekänt av att veta var problemen kommer ifrån, utan vill att vi på svensk och dansk sida gör vårt bästa för att få till en bättre trafik.

onsdag 2 februari 2011

Avgiftsfri kollektivtrafik lockar inte över bilisterna

Idag presenterar Vänsterpartiets partiledare Lars Ohly ett förslag om gratis kollektivtrafik i Skåne. Förslaget missar målet.

Forskningen visar att gratis kollektivtrafik inte lyckas locka nya resenärer, utan får bara de som redan åker kollektivt att åka mer. Exemplet Danmark här Slutsatsen i studien är att resandet i städer eller stadsområden ökar kraftigt men endast en liten del kommer från tidigare bilister (20-30 %). Resten är nya resor av dem som redan tidigare åker kollektivt samt tidigare gående och cyklister. Man konstaterar att eftersom enbart 2 av 10 bilar försvinner är åtgärden inte samhällsekonomisk lönsam.


För att locka fler bilresenärer måste kollektivtrafiken bli mer attraktiv genom bättre och tillförliga tåg, fler avgångar och kortare restider men också genom förbättrad realtidsinformation vid perronger och hållplatser. Genom att göra kollektivtrafiken attraktiv får vi fler att välja bort bilen och får en positiv miljöeffekt.


Den som läser bloggen vet att jag arbetar för att fördubbla antalet resenärer i kollektivtrafiken till år 2020. Det kräver fortsatt stora satsningar, i Skåne i miljardklassen. Till skillnad från Lars Ohly har jag ingen egen sedelpress.