fredag 30 april 2010

Grekland lär oss att politiker inte kan spela monopol med skattepengar


Grekland är på allas läppar idag. Såväl nationalekonomen Anders Åslund som Folkpartisterna Olle Schmidt/ Carl B Hamilton skriver på temat att Sverige och de nordiska länderna bör visa vägen och ta ett större ansvar, se DN och SvD

Det är inte Eurons fel att det brister i Grekland och andra länder, utan nationella politiker som inte följer de regler de själva varit med och beslutat om. Att strunta i reglerna när man spelar monopol vid köksbordet är en sak, en annan när det handlar om staters ekonomi. Förhoppningsvis är väljarnas dom hård över politikerna.

Jag välkomnar särskilt förslaget att lägga till nya regler om åtgärder mot finansiell instabilitet och förebyggande åtgärder mot gränsöverskridande bankkriser i stabilitetspakten. Ett av globaliseringens tydligaste kännetecken är att finansiella bubblor sprider sig och får effekter globalt. Det är en tydlig lärdom av kraschade amerikanska storbanker 2008. Det betyder att vi inte enbart bör fokusera på den "reala ekonomin", utan lägga lika mycket fokus på finansiella marknader. Det bör visa sig i reglerna för Euron.

Det är lätt att som svensk och nordbo slå sig för bröstet och säga "hurra vad bra vi är". Sanningen är den att Sverige och Danmark på 80 och 90-talet gick igenom ett liknande stålbad som flera europeiska länder gör idag (även om det handlade om strukturella förändringar snarare än fuskande). Vi har lärt oss av våra tidigare synder och det är rimligt att vi delar med oss av våra lärdomar. Men det kräver ett mer aktivt svenskt deltagande i det europeiska samarbetet. Och det kräver att EU går i en mer federal riktning, med större befogenheter för EU att straffa de som missköter sig och att ta ansvar för delar av den ekonomiska politiken. I gengäld leder det till en mer integrerad europeisk ekonomi, ökad handel och en starkare position för Sverige och Europa i världen.
Media och bloggar

Tidigare inlägg på samma tema:

torsdag 29 april 2010

Män är väl inga lealösa mähän; det har visst betydelse hur mycket pappa är hemma med barnen


Dagens Nyheter har senaste veckan kört en mycket intresant artikelserie om familjeliv, föräldrarförsäkring och jämställdhet. Jag har inte egna barn (men en underbar Gudson som heter William) och jag känner igen mig i reportaget om familjen Quist i Lund, se här och här

Familjen har löst sin situation så att de delar föräldrarledigheten lika. Reaktionerna har varit helt olika för far respektive mor i familjen:

"På de ställen där Anna, som är 33 år, arbetat har reaktionerna varit något mer kärva. En del äldre kvinnor menar att det inte är bra för barnen att en mamma börjar arbeta så tidigt. Och en del yngre kvinnor tycker att Anna borde ta chansen att vara hemma mer."

Visst är partner och arbetsgivare viktiga faktorer i sammanhanget. Men visst växer det fram en ny kultur och norm bland dagens generation familjer där det ses som en självklarhet att både mamma och pappa är hemma längre perioder med barnet. Min högst ovetenskapliga analys, baserad på vänner och bekanta i omgivningen som fått barn) är att det sällan är ett uttalat jämställdhetsideal som ligger i botten. Mannen stannar inte hemma för kvinnans skull, utan för att mannen själv vill vara hemma med barnet, för att mannen vill lära känna sitt barn och få en bra relation till barnet. Det är givetvis också präglat av en tro på jämställdhet, att jag som pappa också har rätt att vara hemma med mitt barn.

Den vetenskapliga analysen visar emellertid att ett delat uttag av föräldrarledigheten har en positiv inverkan på kvinnans inkomst och karriärutveckling. Nationalekonomen Elly-Ann Johansson studie visar att "När en pappa väljer att ta ut sextio i stället för trettio föräldradagar ökar mammans framtida inkomst med i genomsnitt sju procent". När det gäller pappor finns inte motsvarande samband, deras lön påverkas alltså inte av hur mycket mamman är hemma."

I tidigare inlägg på bloggen argumenterar jag för att föräldrarförsäkringen borde vara individualiserad:

"Precis som alla andra socialförsäkringar är individuella bör även föräldraförsäkringen vara kopplad till individ och inte familj. Det är inte möjligt att överföra sin sjukpenning på någon annan och på principiell grund bör samma sak gälla för föräldraförsäkringen. "

Media och bloggar

tisdag 27 april 2010

"Jobben, jobben, jobben"; LO är förutsägbara och Borg måste tänka om


DN debatt skriver Lo-ekonomen Lena Westerlund:

"Företagen minskade inte alls antalet arbetade timmar i samma grad som produktionen gick ned 2009. De tycks ha valt att behålla personal i betydligt större omfattning än i tidigare nedgångar. "

Även om jag inte är helt övertygad om att det är så det ligger till, se t.ex. Bergh är slutsatsen att det behövs starkare insatser för att ha en jobbtillväxt helt riktig. Som väntat kritiserar LO regeringen (något annat hade väl varit tjänstefel):

"Regeringen har förvisso stimulerat ekonomin genom krisen, men huvuddelen av stimulanserna 2009–2010 består av ineffektiva permanenta skattesänkningar och inte av tillfälliga åtgärder som upprätthåller jobb i en efterfrågekris, till exempel statsbidrag till kommunerna. Skattesänkningarna görs av ideologiska skäl, inte för krisbekämpning."

Som ett brev på posten meddelar de rödgröna att de vill öka stadsbidragen till kommuner och landsting.

Men är verkligen jobbskatteavdraget ineffektivt? Inte direkt. Det handlar om att öka drivkraften för egenförsörjning och öka arbetsutbudet. Det har långsiktiga effekter på arbetsmarknadens funktionssätt. IFAU:

"Det är bra att marginalskatteförändringarna är störst för dem med lägst inkomst, då tidigare forskning visat att de förväntade effekterna på arbetsutbudet är störst för dessa grupper."

Sedan finns det relevanta invändningar mot jobbskatteavdraget som att medborgarnas kännedom om skattesänkningen är för låg. Frågan som LO och de rödgröna bör besvara är givetvis "Hur högre skatter leder till fler jobb?"
Samtidigt är det uppenbart att Anders Borg måste börja lyssna på kritiken att det måste komma åtgärder för att stimulera efterfrågan av arbetskraft. Riktade sänkningar av arbetsgivaravgiften för småföretagare som anställer sin första anställd är ett spännande förslag.

Media

fredag 23 april 2010

Presstödet bör avskaffas

Media spelar en avgörande roll i demokratin. Ansvaret att granska makthavare och att utgöra ett forum för debatt är tidningar och etermedias viktigaste uppgift.

Med anledning av att Nationaldemokraterna erhåller statligt stöd (presstöd) till sin tidning aktualiseras glädjande nog frågan om presstödets vara eller icke vara. Är det rimligt att staten stöttar vissa tidningar framför andra? Ur ett principiellt perspektiv är svaret givetvis Nej. Per Svensson skriver träffande på Sydsvenskans kultursida:

"Yttrandefrihet är rätten att säga också korkade saker utan att riskera att bli straffad av staten. Yttrandefrihet betyder inte att man har rätt att få betalt av staten för att säga korkade saker."

Ett argument som ofta framförs av förespråkarna för presstöd är att samhället måste stötta "andratidningen" på orten så att den dominerande aktören inte får monopolställning. Men är det argumentet verkligen hållbart när även mindre tidningar ingår i stora koncerner.

Martin Ahlquist på tidningen Fokus meddelar att han avgår, se Sydsvenskan, SvD och DN
Fler borde följa hans exempel.

Media och Bloggar

torsdag 22 april 2010

Akademin övertygar i frågan om förbifart Stockholm


Idag lyfter jag på hatten för professor Jonas Eliasson vid KTH. Hans artikel på DN debatt om förbifart Stockholm och spelreglerna för infrastruktur är träffsäker, klarsynt och övertygande.

"Att ställa Förbifarten mot kollektivtrafikinvesteringar är som att avkrävas att välja mellan en hammare och en skiftnyckel."

"Oavsett vad man tycker om paketinnehållet var det väsentligt att regionens egna folkvalda var de som bestämde vad regionens egna pengar skulle användas till."

Det vill tyvärr Sahlin, Wetterstrand och Ohly skjuta i sank.

Jag drar tre slutsatser av artikeln:
1. Trängselavgifter är ett bra sätt att hantera problem med trängsel. Och intäkterna bör hanteras lokalt/regionalt, utan att staten kör över regioner och kommuner.
2. Även investeringar på vägar gynnar kollektivtrafiken (bussar)
3. Folkomröstningar är inte bra när det inte finns tydliga alternativ.

Bloggar

tisdag 20 april 2010

Sverigedemokraterna är pinsamma, men har rätt till en åsikt


- Det är helt absurt. Hur kan SD komma till en mångkulturell skola som Katte. Jag är iranier och född här men ser mig som svensk. Ingen ska ta det ifrån mig, sade Aidin Shoaibi, i klass SP3C.

Jag förstår att eleverna på Katedralskolan reagerar över att det kommer Sverigedemokrater till skolan. Inte minst för de med rötter i andra länder borde visa sin avsky mot ett parti som vill stänga gränserna och tar alla chanser att hacka på muslimer och invandringen.

Men vi lever i en demokrati där inga åsikter är felaktiga på förhand, där vi ska tillåta debatt och där de bästa åsikterna ska vinna medborgarnas förtroende. Precis som jag skrev om igår, se här har vi en tendens att bunta ihop människor och reducera människor till invandrare. Sverigedemokraterna är värst på det. Nu talar de om att det är invandrarnas fel och "att det ligger i deras natur" att vara odemokratiska. Fruktansvärt att de försöker göra sig till martyrer.
Jag har en dröm om ett Sverige som är öppet och där människor behandlas utifrån den individ man är.

Media

måndag 19 april 2010

När en människa reduceras till att vara invandrare


Vad har en invandrad läkare från Iran gemensamt med en invandrad bonde från Guatemala? Förutom att de båda har invandrat till Sverige är det ganska lite som förenar dem.

Sydsvenskan belyser träffande hur utseendet och namnet bestämmer vem du är. Hur vi buntar ihop människor. Hur vi reducerar människor till att vara invandrare eller inte. Som om en människa inte har andra identiteter eller i första hand är "svensk" eller inte. Tyvärr finns det dem som buntar ihop, förenklar och medvetet pratar om "vi och dom", se tidigare inlägg här och här

En undersökning visar att "Mer än var fjärde elev som är född eller uppväxt i Sverige bemöts inte som svensk. Det visar en undersökning som Sydsvenskan gjort bland treorna vid några av Malmös gymnasieskolor." Diskussionen har likheter med den diskussion som fördes om president Obama, på temat "är han tillräckligt mycket amerikan"? Jag har en vision om ett Sverige som är öppet och där människor behandlas utifrån den individ man är och inte utifrån härkomst. Vi har en lång väg kvar att vandra.

Media och bloggar

torsdag 15 april 2010

Trängselavgifter är bra för miljön, men Maud Olofsson bör hålla tassarna borta från SkåneNäringsminister Maud Olofsson uttalar sig i dagens Sydsvenskan med anledning av infrastruktursatsningar i Skåne. Ministern vill att det ska införas trängselavgifter för att finansiera mer infrastruktur i Skåne.

Jag är positiv till trängselavgifter. Men inte för att finansiera infrastruktur utan som ett sätt att minska trängsel. Jag tror helt enkelt att det blir mindre trängsel om vi sätter ett pris på trängsel. På samma sätt som att det blir mer arbete om vi har låg skatt på arbete och mindre bilkörande om vi har hög skatt på bensin. Trängselavgifter är en marknadslösning för att hantera problem med trängsel.

Erfarenheten från Stockholm är mycket positiv i detta avseende. Någonting måste göras, vi kan inte sitta med armarna i kors och titta på. En utredning från IBU Öresund pekar mot att trafiken i Öresundsregionen ökar med 50 procent och att godstrafiken dubbleras. Anders Rubin (S) uttalande att Malmö inte har problem med trängsel idag blir märkligt om man tänker hur det kommer att bli i framtiden. Politik handlar ju faktiskt om att ta ansvar för framtiden.

Ska man använda intäkterna till att finansiera infrastruktur måste de såklart användas lokalt, t.ex. till spårbunden trafik i Malmö, Lund och Helsingborg, se här. Intäkter från trängselavgifter i Malmö ska inte användas i hela Skåne.

Signaturen SH på Sydsvenskan uttrycker det väl:
"Att biltullar i Malmö skulle bekosta infrastruktursatsningar i hela Skåne är helt befängt. Kanske kan inte ens politikerna uppe i Stockholm skilja på "Malmö" och "Skåne"? Allting är samma sak här nere?"


Media och bloggar:

onsdag 14 april 2010

Socialdemokraterna fegar ur och vägrar jobbdebatt!


För en tid sedan presenterade Socialdemokraterna i Skåne sitt jobbprogram, något som jag debatterade i SR P4 Malmöhus. Med anledning av jobbprogrammet och att vi tagit ett antal initiativ om studentmedarbetare och åtgärder mot ungdomsarbetslöshet utmanade jag Socialdemokraternas regionråd Christine Axelsson på debatt, se här

Idag kom svaret från Christine Axelsson (det är offentlig handling om någon vill kontrollera riktigheten):
"Socialdemokraternas huvudmotståndare i årets val, precis som många val tidigare, är moderaterna och det är mot dem vi vill och kommer fokusera på i debatter och andra arrangemang som dyker upp - så mitt korta svar till dig är att jag avstår."

Jag är medveten om att Socialdemokraterna har rätt att neka mig en debatt. Men med tanke på att jobben är valets viktigaste fråga och att väljarna gav tummen ner till Socialdemokraternas jobbpolitik i förra valet är svaret mycket märkligt. Och fegt.

Liberaler och Socialdemokrater representerar två tydliga politiska alternativ. Det är uppenbart att vi inte har samma utgångspunkt och politik för att skapa fler jobb. Det gäller exempelvis synen på lärlingsutbildning med lärlingslön, skatten på arbete och företagandets villkor.har olika syn på hur vi skapar fler jobb. Det är viktigt att medborgarna får ta del av de olika alternativen.Men det kräv två för att dansa tango.

Jag tror att vi som politiker måste hitta olika sätt att komma närmare medborgarna. Människor har ett starkt samhällsengagemang, men tycker att politik är svåråtkomligt, tjafsigt och "inget för mig". En debatt hade gjort det möjligt för medborgaren att granska våra strategier för att skapa fler jobb, höra våra argument, men också se att vi inte är oense om allt utan också kan samarbeta för att skapa ett bättre samhälle.

Jag ger inte upp. Jag kommer att se till att ta debatten med Socialdemokraterna. Jag kommer att tjata frågan "hur högre skatter ger fler jobb". Jag kommer att tjata mig blå i ansiktet för att vi ska införa ett lärlingssystem efter dansk modell. Tyvärr inte i en öppen debatt där medborgaren har möjlighet att ställa frågor och granska vår politik.

tisdag 13 april 2010

Sverigedemokraterna uttalar sig vidrigt om invandring

”Jag har kastats tillbaka till 1940-talet.” Det var tanken som slog mig när jag hörde Sverigedemokraten Lars Anders Espert högst oväntade inlägg (och reservation) på ett nämndsmöte i Region Skåne. Och sedan frågade jag mig om han missat sitt partis senaste medieträningskurser? Sverigedemokraterna skulle ju kasta rasbiologin över bord, finslipa språket och försöka läsa in sig på andra politiska frågor än invandringen.

När regionala tillväxtnämndens ledamöter skulle diskutera frågan om visioner och strategier i Öresundsregionen sade sverigedemokraten Lars Anders Espert nämligen följande:

”Hela dokumentet på 30 sidor är genomsyrat av och besmittat med ett ”integrations-och invandrar-virustänkande” där Öresundsregionens växande dominans hotar att ta över nationalstatens suveränitet”.

I övrigt yrkade Lars Anders Espert på att alla de delar som berörde invandring skulle utgå.

Jag tar mycket illa vid mig av ordvalet och Sverigedemokraternas retorik. Menar man att invandrare är ett virus? Med retoriken ställer Sverigedemokraterna grupper mot varandra och det andas att invandrare för med sig problem (virus?).

Jag säger inte att allt med invandring är positivt. Utanförskap i form av bristande språkkunskaper och arbete är ett problem. Men det finns även positiva delar. Som att invandring ökar handeln, se tidigare inlägg här Som att unga människor med rötter i andra länder startar företag och är framgångsrika medarbetare på t.ex. advokatbyråer och i Region skåne.Och det finns kommuner som lyckas bra med integrationen, se
integrationsbloggen

Till skillnad från Sverigedemokraterna vill jag inte att Sverige ska stänga gränsen. Jag tror inte att Öresundsregionen blir en konkurrenskraftig region om vi inte är öppna för omvärlden.Media och andra bloggar

Sydsvenskan

Ärende i Region Skåne

måndag 12 april 2010

Lärarnas skicklighet bestämmer skolresultaten; SKL borde skärpa sig


En av de mer läsvärda rapporterna senaste tiden kommer från Sydsvenska industri -och handelskammaren. Rapporten "Sätt lärarna i första klass", se här visar att receptet för en bra skola är att ha bra lärare. En genomgång av den akademiska litteraturen visar att det inte finns något stöd för att klassernas storlek, resurser, organisationsform påverkar elevernas studieresultat. Istället är det lärarnas kunskapsnivå och lön som spelar roll.

Lön är viktigt av två skäl. Från rapporten:
"För det första kan lön som varierar med resultat få lärare att förbättra sin egen insats som lärare. För det andra så innebär högre lönenivå att fler personer med talang för läraryrket väljer att bli lärare. Den senare effekten verkar på sikt, men en del tyder på att det är den viktigaste."

Många har åsikter om hur skolan kan bli bättre. Det är inte så konstigt eftersom vi alla har gått i skolan och har en egen erfarenhet av skolan. Mot bakgrund av att forskningen så entydigt lyfter fram lärarens betydelse måste politiken riktas in på att lyfta läraryrket. Därför är det glädjande att alliansen idag presenterar sitt förslag om en lärarlegitimation, se DN

"Tanken är att endast de som har legitimation ska ges fast anställning i skolan. En person kan bli legitimerad på två sätt, dels genom lärarexamen, dels genom annan akademisk ämnesutbildning kompletterad med praktik och ett års pedagogisk utbildning."

Handelskammarens rapport borde skickas till Sveriges Kommuner och Landsting, som av någon märklig anledning vill reglera lärarnas arbetstid. Det gör knappast yrket mer attraktivt. Se Lars-Henric Ekstrands artikel "Inspiration kan inte schemaläggas"

Media
Sydsvenskan
SvD

tisdag 6 april 2010

Socialdemokraterna utmanas i en debatt om jobben


Jag skickade idag nedanstående brev till det Socialdemokratiska regionrådet Christine Axelsson där jag utmanar henne på debatt om jobben. Jag har tidigare skrivit mycket om vilken politik som ger fler jobb och vilka reformer som är nödvändiga för att vi i Sverige och Skåne ska möta framtiden med tillförsikt. Det handlar om sänkt skatt på arbete, se här, och förslag om att underlätta övergången från studier till arbete, se här och att stärka outsiders möjlighet på arbetsmarknaden, se här.

"Christine,

En avgörande fråga för såväl Skåne som resten av Sverige är jobben. Inte minst ungdomars situation på arbetsmarknaden manar till eftertanke. Jag konstaterar att vi båda prioriterar dessa frågor inför valet och att vi söker medborgarnas mandat för att få förverkliga vår politik.

Vi representerar två tydliga politiska alternativ. Det är uppenbart att vi inte har samma utgångspunkt och politik för att skapa fler jobb. Det gäller
exempelvis synen på lärlingsutbildning med lärlingslön, skatten på arbete och företagandets villkor.

Jag utmanar dig på offentlig debatt om hur vi skapar fler jobb i Skåne och Sverige. Förslagsvis kan debatten fokusera på hur vi underlättar övergången från studier till arbete för ungdomar och studenter. Jag hoppas att vi även kan diskutera hur vi får fler och växande företag och hur vi kan öka den enskildes drivkraft för arbete. Det är min förhoppning att vi inom kort kan finna ett lämpligt datum."


Välkommen manifestation mot våld och mot rasism i Landskrona


Gårdagens manifestation i Landskrona var värdig och en tydlig signal från landskronaborna att våld inte är acceptabelt. "Det är nog nu" var en vanlig reaktion från medborgarna. Tyvärr har diskussionen handlat mycket om huruvida gärningsmannen har utländsk härkomst eller inte. Som jag skrev om tidigare är det inte särskilt fruktbart. Det är hemskt att nya medier används till att hänga ut personer som är misstänkta och häktade, men ännu inte dömda. Men begår inte invandrare brott? Javisst, det förekommer brottslighet bland invandrare. På samma sätt som att det finns framstående företagare, jurister och läkare som har sina rötter i andra länder. Det är helt enkelt vanskligt att generalisera.

Avni Dervishi skriver: "Tillsammans kan vi både se de negativa tendenserna i samhället, men också lösa dem i samförstånd, utan att kollektivisera olika folkgrupper och religioner, för det ena eller det andra dådet som det är fallet nu i Landskrona. Vi som medmänniskor kan och måste tänka längre än så."

Media och bloggar
Sydsvenskan, SvD, DN Engström HD

torsdag 1 april 2010

Mordet i Landskrona; politisk pajkastning hör inte hemma här


Vi har alla läst om den 78 åriga kvinnan som avled efter misshandel. Bråket ska ha haft sin upprinnelse i ett bråk om en parkeringsplats. Det är en fruktansvärd händelse. Jag får en otäck känsla i magen och gissar att fler känner likadant.

Parkeringsplatsen fylls nu av blommor, se här Politikerna i Landskrona signalerar att ger polisen all hjälp i utredningen, se sydsvenskan.

Jag läser på en del bloggar att det diskuteras om gärningsmannen är invandrare eller inte. Agerandet är naturligtvis lika illa oavsett gärningsmannens härkomst. Vad tjänar det till att diskutera härkomst? Denna händelse får inte reduceras till en diskussion om gärningsmannens rötter.

Media och andra bloggar
Sydsvenskan
HD
HD