måndag 30 april 2012

Om Skånes låga skattekraft: Det handlar om utbildning, infrastruktur och företagande

Hur står det egentligen till med Skåne? Den frågan aktualiseras av en artikel i dagens sydsvenskan 
Det är en ganska spretig bild som framkommer när man tittar på statistiken. Å ena sidan har Öresundsbron och närheten till Köpenhamn skapat en dynamik och tillväxt i Sydvästra Skåne som har förändrat landskapet i grunden. Charlotta Melander utvecklar sina tankar i en rapport för Sydsvenska Handelskammaren, se här 


Å andra sidan har Skåne lägst skattekraft i landet och en alltför låg utbildningsnivå. Klassiska industriorter    som te.x. Perstorp har haft svårt att hantera att många jobb har försvunnit och inte kunnat ersätta dem med nya. Malmö är en alltför delad stad, men även Skåne som helhet är delat mellan kommuner med gott om jobb och kommuner med för få jobb.


Det politiska svaret på denna utveckling är utbildning, infrastruktur och företagande. Jag är själv uppvuxen på en ort i Södra Småland, Markaryd, där det inte finns någon ordentlig utbildningstradition. När  en stor del av den unga befolkningen på orten saknar tillräcklig utbildning skapas ett utanförskap. Att skapa en kunskapsskola som ger fler klassresenärer är en av de viktigaste politiska uppgifterna i Sverige idag. Att kunna pendla söka arbete över ett större område är en viktig åtgärd när jobben rör på sig. Då kan människor bo kvar i sina hem, ha kvar barnen i samma skola och istället pendla dit jobben finns. Fler och växande företag är det som gör att nya jobb kan skapas.


onsdag 25 april 2012

Telia Sonera och Vitryssland visar på vikten av uppförandekod

I början av året tilldelades Telia Sonera ett avtal av Region Skåne för tele- och internettjänster. Avtalet uppgår till omkring 900 Mkr. Sedan tidigare har Region Skåne en beslutad uppförandekod som ställer krav på demokrati och mänskliga rättigheter hos de leverantörer som har uppdrag hos Region Skåne. Uppgifterna om Telia Sonera och Vitryssland aktualiserar behovet av att granska hur Region Skånes leverantörer lever upp till uppförandekoden. Det är viktigt att de krav som vi ställer bli verklighet. Som politiker står man inte neutral mellan demokrati och diktatur. Det måste återspeglas i hur företag som arbetar på uppdrag åt det offentliga arbetar med demokrati.