tisdag 18 december 2012

Pendlarkampanj skapar klimatnytta i Skåne

Under två veckor i oktober och november genomförde Skånetrafiken en pendlarkampanj där 30 000 skåningar som till vardags inte åker tåg och buss fick möjlighet att prova på att resa under några veckor. 

Idag presenterades hur de som var med i kampanjen uppfattade kollektivtrafiken. Resultatet är upplyftande. 86 % upplevde att de blev väl bemötta ombord på bussar och tåg. Över 50 % av de som har använt sitt provåkarkort uppger att de kommer att resa mer efter provåkartiden jämfört med tidigare. Mest glädjande är kanske att 3 av 4uppger att de skulle rekommendera vänner och bekanta att åka med Skånetrafiken.

Varför en kampanj riktad till bilister? Anledningen är att nyckeln för att nå målet om fler och nöjdare kunder (med andra ord nå klimatnytta) är att kollektivtrafiken attraherar nya resenärer, som Sydsvenskan beskriver här. För att ta nästa steg behöver kollektivtrafiken nå en sådan status att vi ser fler män med slips och kvinnor med dräkt på tåg och bussar i Skåne. Idag har kollektivtrafiken i Skåne en marknadsandel på 25 procent och för att ta nästa steg behöver vi underlätta för människor som idag inte har kunskap om hur kollektivtrafiken fungerar och visa på att kollektivtrafiken fungerar och är bättre än sitt rykte. Och det sistnämnda bekräftas i den senaste mätningen av kundernas åsikter om kollektivtrafiken som visar att resenärerna är mycket nöjda. 

Men det finns områden som behöver förbättras. Information till resenärerna är ett sådant område, se aktuella frågor

torsdag 13 december 2012

Nya åtgärder för bättre information i kollektivtrafiken

Idag skriver jag i Sydsvenskan om vikten av bättre information till resenärerna i kollektivtrafiken. Idag är endast en av fyra resenärer uppger sig vara nöjda med informationen vid oplanerade störningar.
 
Saxat från artikeln: 


"Målet är att informationen ska vara som bäst när trafiken fungerar som sämst. Där är vi inte idag. Endast en av fyra resenärer uppger sig vara nöjda med informationen vid oplanerade störningar. Därför har det under de senaste åren vidtagits många aktiviteter för att förbättra informationen. Verksamheten med ”gula västar”, där personal på de större stationerna finns på plats för att ge vägledning, är ett exempel på en pågående insats som skapar trygghet och tydlighet för resenären." 

"Mobiltelefonen är numera det vanligaste verktyget för skåningen att söka trafikinformation. Idag kan resenären med en smart mobiltelefon följa uppdaterad information om avgångs- och ankomsttider. Nu tar vi nästa steg i arbetet med att förbättra informationen till resenärerna.  Inom kort kommer det vara möjligt att abonnera på trafikinformation i mobilen. När en försening inträffar får resenären en notis med informationen och behöver inte aktivt leta efter trafikinformation. Det betyder att resenären vid en försening kan planera sin resa på ett helt annat sätt. För tågresenären kommer dessutom, via en spårangivelse i resplaneraren, finnas detaljer från vilket spår tåget går ifrån också om det sker en spårändring."  

Vi kommer under de närmaste månaderna kunna presentera flera nya åtgärder för att förbättra trafikinformationen. Vi har stort fokus på frågan. Målet med fler och nöjdare kunder uppnås först då informationen fungerar bra. 


onsdag 5 december 2012

Dubbeldäckare en del av jobbpolitiken

Idag presenterar Arbetsförmedlingen sin nya prognos över arbetslösheten och hur den fördelar sig i Sverige, se SvD Inte helt oväntat innebär den svaga utveckling i Danmark att arbetsmarknaden i Skåne påverkas negativt. Men det ser väldigt olika ut i Skåne, där det skapas jobb i vissa delar av landskapet. I tider där jobben rör på sig snabbare än tidigare blir det än viktigare att människor kan ta del av bra kommunikationer för att ta jobb på andra orter.

Idag presenteras nästa led i att utveckla kollektivtrafiken. På måndag behandlar kollektivtrafiknämnden frågan om införande av Dubbeldäckare i den skånska kollektivtrafiken, se Sydsvenskan. Bussarna syftar till att ge kunderna en ännu bättre reseupplevelse och att bättre kunna använda restiden till annat. De främsta fördelarna med konceptet är högre kapacitet, god komfort och bättre tillgänglighet. 


Dubbeldäckare kommer att köras på linjer som trafikeras av SkåneExpressen. I ett första skede handlar det om sträckan Helsingborg – Markaryd. Erfarenheten från Dubbeldäckartrafik i andra regioner är mycket positiv, exempelvis gav införandet av dubbeldäckare på sträckan Göteborg-Borås år 2010 en resandeökning på 15 %. 
tisdag 23 oktober 2012

Satsning på enklare betalsystem i kollektivtrafiken under 2013

Idag presenteras budgeten för kollektivtrafiken för 2013. kapaciteten byggs ut ytterligare, med bland annat nya pågatåg, dels ska det bli lättare för resenärerna att finna information och att betala genom att hemsidan förnyas. Priserna förblir dessutom oförändrade. I budgeten för 2013 tillförs 280 miljoner kronor till kollektivtrafiken. Av dessa är 240 miljoner trafiksatsningar för att bygga ut och bibehålla kapaciteten och 40 miljoner för särskild satsning på att förenkla för kunderna att betala.

Det är viktigt att det blir enklare för resenärerna att betala, och därför kommer vi att jobba för att möjliggöra kortbetalning ombord på stadsbussar. Dessutom lyfter jag gärna fram den kommande nya hemsidan där resenärerna bland annat kommer att kunna köpa biljetter och ladda sina pendlarkort via autogiro. Det är väldigt efterlängtat. Se sydsvenskan

Genom att fortsätta satsa på kollektivtrafiken gör vi det ännu mer attraktivt för skåningarna att välja tåget eller bussen. Vi kan därmed bli klimatsmartare och fortsätta att skapa en större arbetsmarknadsregion. Vi bygger nu ut för att kunna ta emot fler resenärer genom att nya pågatåg tas i drift. För varje nytt tåg skapas 60 nya resplatser per resa, vilket ger en betydligt större kapacitet.


Kollektivtrafikens budgetsatsningar 2013:• Mer kapacitet när nya pågatåg ersätter gamla
60 fler sittplatser på varje nytt pågatåg som sätts i drift. Kostnaden uppgår till 70 miljoner kronor.

• Klimatsmartare kollektivtrafik
Som resenär ska man kunna lita på att det är miljövänligt att åka kollektivt. 12 miljoner avsätts för att öka andelen fossilfri kollektivtrafik.

• Kortbetalning på stadsbussar
Ny betalfunktion införs som gör det möjligt att betala med kort på stadsbuss i mindre städer. Kostnad: 7 miljoner kronor.

• Ny hemsida
Förenklar för kunderna eftersom man direkt via hemsidan kan köpa enkelbiljett. Möjliggör att man kan ladda reskassa och fylla på periodkort med autogiro.

• Enklare att betala i mobilen
Införande av ”app-lösning” för biljettköp med smart mobil. Som resenär kommer man att kunna söka upp en resa, och köpa resan direkt i mobilen på samma gång.

tisdag 2 oktober 2012

Stråk för superbuss utvecklar kollektivtrafiken

Idag presenteras ett förslag på utredning av en ny form av trafiklösning som ökar möjligheten till arbetspendling. Det nya konceptet innebär att vissa stråk med regionbussar får en gräddfil i trafiksystemet genom åtgärder i infrastrukturen som prioriterar bussens framkomlighet.

I upplägget med superbusstråk utformas hållplatserna längs med linjerna mer som stationer än som traditionella busshållplatser. Konceptet omfattar också den nya generationens bussar så att dubbeldäckare kommer att köras på linjer som trafikeras av SkåneExpressen. Insatserna betyder kortare restider, bättre punktlighet och bättre komfort.

Genom att satsa på dubbeldäckare på utvalda sträckor, samtidigt som vi ordnar med nya stationer och skapar en gräddfil i trafiken för bussarna får vi ett tydligt koncept som gör kollektivtrafiken ännu mer attraktiv. Detta kommer att utredas på de sträckor som i nuläget trafikeras av SkåneExpressen: Malmö-Hörby-Kristianstad, Lund-Sjöbo-Tomelilla-Simrishamn, Helsingborg-Örkelljunga-Markaryd samt Kristianstad-Ystad. Det kan också bli aktuellt att utreda den nya trafiklösningen på sträckorna Malmö-Vellinge-Skanör, Helsingborg-Höganäs och Malmö-Lund   En särskild statlig pott för denna typ av infrastrukturåtgärder föreslås. Denna bör omfatta 500 Mkr under en 10-årsperiod och innehålla kommunal medfinansiering. 

onsdag 26 september 2012

Skatt på ägande viktig för företagandet i Sverige

Idag skriver Magnus Henrekson och Tino Sanandaji på Dagens Nyheters debattsida om behovet av reformer på skatteområdet för att stimulera framväxten av fler entreprenörer. 

Jag fastnar särskilt för denna formulering:

Människor som startar snabbväxande företag tenderar att vara ovanligt kvalificerade. Typiska egenskaper är lång utbildning, kreativitet, hög risktolerans, förmåga att leda andra och industriell erfarenhet. Potentiellt framgångsrika entreprenörer är därför få och tenderar att redan ha välbetalda, trygga karriärer. För att överge en attraktiv anställning och utsätta sig för risken att misslyckas (som alltid är stor) krävs att belöningen är tillräcklig för de få som lyckas.

Artikelförfattarna driver tesen att ett av de stora problemen är skatten på optioner och jämför med situationen i USA. För en längre beskrivning om detta rekommenderar jag författarnas inlägg på samma tema i det senaste numret av Ekonomisk Debatt

Frågan om skatt på ägande är intressant, inte minst i en tid när många svenska nya företag säljs till utländska företag när de väl etablerat sig. Vill vi ha kvar företagen i Sverige är skatten på ägande en viktig fråga. 

Tidigare inlägg på samma tema:
Sänkt skatt på arbete är en investering för framtiden

fredag 21 september 2012

Sänkt skatt på arbete är en investering för framtiden

I veckan medverkade jag på ett seminarium om framtidens skatter som anordnades av Bertil Ohlin institutet. Fokus i debatten handlade om hur Sverige ska kunna vara konkurrenskraftigt i framtiden och hur vi får fler och växande företag. Sänkt skatt på arbete och lägre marginalskatter är en av huvudingredienserna för att nå ett Sverige som präglas av dynamik och välstånd. Om man tar del av debatten i Danmark, ett annat land med höga marginalskatter, ser man att det höjs allt fler röster (även inon danska S) om det ohållbara i att ha högre skatt på arbete än grannländerna.

Men detta verkar inte ha nått Socialdemokraterna i Sverige. Enligt dagens artikel i DN kritiserar Leif Pagrotsky alla tankar på att ta bort värnskatten. Att DN väljer rubriken S vill sänka skatten är ju ganska missvisande, eftersom Pagrotsky inte föreslår några sänkta skatter jämfört med dagens skattenivå ( däremot jämfört med partiets tidigare ställningstagande).

Media: Sydsvenskan

måndag 17 september 2012

Nytt kontantkort i den skånska kollektivtrafiken underlättar för resenären


Sedan Arbetsmiljöverket beslut förra året om förbud mot kontanter i kollektivtrafiken har det blivit svårare att köpa biljett. Skånetrafiken har fått många kundsynpunkter om att tröskeln för att börja åka kollektivt har blivit högre och att systemet upplevs som omodernt.

Möjligheten att köpa biljett med betalkort finns inte på stadsbussar och där finns endast SMS- betalning som alternativ för den som inte är trogen resenär och har ett JOJO reskassa. Många som ännu inte åker så ofta eller ska åka första gången i kollektivtrafiken tycker av förklarliga skäl att det har blivit svårare att betala i kollektivtrafiken. 

På Kollektivtrafiknämnden den 24 september beslutas därför om att införa ett kontantkort i den skånska kollektivtrafiken. Man laddar på det belopp som man önskar och som man sedan åker med. Det kan jämföras med ett kontantkort i mobilen som är attraktivt för de mobilkunder som tycker att ett abonemmang inte passar dem.
  
Målgruppen med kortet är sällanresenärer, men även barn och äldre som ibland saknar mobiltelefon eller bank/kreditkort. Det pågår ett arbete med att utveckla framtidens betalsystem i kollektivtrafiken. Målet är att det ska vara enklare att betala och att de som är framtidens kunder i kollektivtrafiken ska uppleva att det är enklare. Detta beslut är en del i detta arbete. Andra exempel är mobil plånbok och möjligheten att kunna köpa en biljett direkt i reseplaneraren på nätet/ mobilen. tisdag 11 september 2012

Satsningar på forskning är bra för Skåne


Idag står det klart att regeringen satsar fyra miljarder kronor på forskning och innovation för att långsiktigt stärka Sveriges ställning som framstående forskningsnation. Bland annat kommer en särskild satsning på life science att genomföras, samtidigt som ESS och Max IV i Lund finns med bland de prioriterade områdena, se sydsvenskan

Att satsa på life science är särskilt gynnsamt här i Skåne eftersom vi redan är världsledande inom området. Denna satsning, i kombination med att ESS och Max IV prioriteras, kommer utan tvekan att stärka Skåne.

De statliga forskningsanslagen har höjts med rekordbelopp. Det visar att Sverige genomför viktiga framtidssatsningar, samtidigt som stora delar av Europa och USA sysslar med krishantering. 
torsdag 6 september 2012

Pendlarkampanj i Skåne känns helt rätt

Idag presenteras Skånetrafikens kommande kampanj för att locka över bilister till kollektivtrafiken. Under två veckor i slutet av oktober erbjuds de personer som idag åker bil att åka gratis med Skånetrafiken. Målet är att omkring 30 000 bilister ska delta och att de sporras att fortsätta att resa med Skånetrafiken även efter testperioden. 

För många som idag kör bil till jobbet upplevs det som en för hög tröskel att börja åka kollektivt. Därför behöver vi använda nya grepp genom att låta människor prova på kollektivtrafiken. Målet är att locka in nya kunder till kollektivtrafiken och då känns detta som helt rätt grepp. 

Media: Sydsvenskan

måndag 3 september 2012

Marknadsför Skåne som en utbildningsregion

Idag uppmärksammar Sydsvenskan studenternas situation. Detsamma gäller för Regeringen, som idag presenterar ett antal förslag. Bostadsbristen i storstadsregionerna är ett stort problem, något som SFS uppmärksammade nyligen. Det är naturligtvis väldigt viktigt att kommunerna tar sitt ansvar för byggandet av studentbostäder och förslaget att vidga ansvaret för byggande till kommuner som är granne med universitetsstäder är välkommet. Enklare byggregler är enkelt att prata om, men svårare att genomföra i praktiken.

Men på kort sikt hjälper inte nya byggregler eller större krav på kommuner. Jag tror att det gäller att visa på möjligheten för studenter att bo i hela studentregionen. I Skåne finns det kommuner utanför universitetsstäderna Malmö, Lund och Helsingborg där det trots allt finns möjlighet att bo och pendla till studierna. De 10 minuter det tar mellan Eslöv och Lund är jämförbara med resan mellan söder och KTH i Stockholm. Studentrabatten hos Skånetrafiken gör dessutom att det är ekonomiskt möjligt att pendla. Hur vi blir bättre på att marknadsföra Skåne som en studentregion är något som jag kommer att lyfta i det regionala studentråd där undertecknad är ordförande.


onsdag 9 maj 2012

Lärarnas löner behöver höjas om klassresan ska kunna börja i klassrummet

Klassresan börjar i klassrummet. Att fler barn och ungdomar får tillräckliga kunskaper är en viktig framtidsfråga för Sverige. Det är ett stort problem att resultaten i skolan har sjunkit de senaste 20 åren och att klassresorna är för få. Att skapa en skola som höjer kunskaperna och utjämnar livschanser är en av de viktigaste politiska frågorna.

Idag har inte läraryrket samma status som läkare, jurister eller ingenjörer. Att få de allra bästa eleverna att välja att bli lärare är en av de viktigaste åtgärderna för att nå bättre resultat i skolan. Givetvis spelar de relativt sätt låga lärarlönerna roll. I dagens SvD är Jan Björklund självkritisk kring detta.

För mig är ett av huvudskälen till att förstatliga skolan att det skulle göra det möjligt att höja lärarlönerna. Staten har större möjligheter än kommunerna, som i vissa fall brottas med ekonomiska problem, att prioritera skolan och lärarnas löner. Men det handlar också om att höja statusen på andra sätt genom möjligheter till vidareutbildning och att höja kraven på lärarutbildningen.  
måndag 30 april 2012

Om Skånes låga skattekraft: Det handlar om utbildning, infrastruktur och företagande

Hur står det egentligen till med Skåne? Den frågan aktualiseras av en artikel i dagens sydsvenskan 
Det är en ganska spretig bild som framkommer när man tittar på statistiken. Å ena sidan har Öresundsbron och närheten till Köpenhamn skapat en dynamik och tillväxt i Sydvästra Skåne som har förändrat landskapet i grunden. Charlotta Melander utvecklar sina tankar i en rapport för Sydsvenska Handelskammaren, se här 


Å andra sidan har Skåne lägst skattekraft i landet och en alltför låg utbildningsnivå. Klassiska industriorter    som te.x. Perstorp har haft svårt att hantera att många jobb har försvunnit och inte kunnat ersätta dem med nya. Malmö är en alltför delad stad, men även Skåne som helhet är delat mellan kommuner med gott om jobb och kommuner med för få jobb.


Det politiska svaret på denna utveckling är utbildning, infrastruktur och företagande. Jag är själv uppvuxen på en ort i Södra Småland, Markaryd, där det inte finns någon ordentlig utbildningstradition. När  en stor del av den unga befolkningen på orten saknar tillräcklig utbildning skapas ett utanförskap. Att skapa en kunskapsskola som ger fler klassresenärer är en av de viktigaste politiska uppgifterna i Sverige idag. Att kunna pendla söka arbete över ett större område är en viktig åtgärd när jobben rör på sig. Då kan människor bo kvar i sina hem, ha kvar barnen i samma skola och istället pendla dit jobben finns. Fler och växande företag är det som gör att nya jobb kan skapas.


onsdag 25 april 2012

Telia Sonera och Vitryssland visar på vikten av uppförandekod

I början av året tilldelades Telia Sonera ett avtal av Region Skåne för tele- och internettjänster. Avtalet uppgår till omkring 900 Mkr. Sedan tidigare har Region Skåne en beslutad uppförandekod som ställer krav på demokrati och mänskliga rättigheter hos de leverantörer som har uppdrag hos Region Skåne. Uppgifterna om Telia Sonera och Vitryssland aktualiserar behovet av att granska hur Region Skånes leverantörer lever upp till uppförandekoden. Det är viktigt att de krav som vi ställer bli verklighet. Som politiker står man inte neutral mellan demokrati och diktatur. Det måste återspeglas i hur företag som arbetar på uppdrag åt det offentliga arbetar med demokrati.

torsdag 22 mars 2012

Lärlingslön ger bättre morot för eleven

En lärlingsutbildning a la Danmark är på väg att införas i Sverige skriver Sydsvenskan idag. 


Att kunna utföra större delar av en gymnasieutbildning på en arbetsplats som lärling är en del av den pågående förändringen av gymnasieskolan. Men att - precis som i Danmark - få lön under utbildningen är en viktig del som inte har varit uppe i debatten. Tanken är att gymnasieeleverna kan bli anställda av arbetsgivarna där de praktiserar. Med tanke på hur framgångsrikt det danska lärlingssystemet är känns det bra att vi i Sverige drar lärdom av hur man gör på andra sidan sundet. Jag tror att det är viktigt för eleven att ha en drivkraft att genomgå lärlingsutbildningen, inte minst med tanke på att avhoppen från yrkesutbildningen i Sverige har varit många. 


Enligt Sydsvenskan är både Svenskt Näringsliv och LO kritiska till att införa lön under utbildningen. Jag har svårt att se varför det skulle vara ett problem att eleven får en ekonomisk morot under utbildningen. Målet är dels att yrkesutbildningen ska ha hög kvalitet och dels att elevens koppling till arbetsmarknaden blir bättre. 

onsdag 7 mars 2012

Kostnaderna för brister i infrastrukturen motsvarar kostnaden för stadstrafiken i Trelleborg


På Kollektivtrafiknämndens sammanträde i veckan behandlades frågan om resenärernas och skattebetalarnas kostnader för bristande infrastruktur i Skåne. Förra våren visade den statliga myndigheten Trafikanalys i en rapport att samhällskostnaderna för förseningar och trängsel i Sydvästra Skåne uppgår till över en miljard kronor per år. Men förseningarna till följd av bristande statlig infrastruktur påverkar även skattebetalare och resenärer i form av direkta kostnader för ersättningsbussar och ersättningar vid förseningar (kostnader för taxi, bil, etc).

Skånetrafiken har analyserat hur mycket pengar som resenärerna och skattebetalarna betalar för den bristande statliga infrastrukturen. För 2011 rör det sig om 50 Mkr. Den summan är i paritet med hela kostnaden för Stadstrafiken i Trelleborg (56 mkr) eller all regionbusstrafik till och från Lomma och Kävlinge (59 mkr). Det betyder alltså att pengar som skulle kunna användas till att utveckla kollektivtrafiken istället måste användas till ersättningstrafik.

Region Skåne kommer att tillskriva regeringen och Trafikverket kring det orimliga i att vi tvingas betala banavgift även vid de tillfällen då spåren inte fungerar som de ska. Idag betalar Region Skåne för något oavsett om det går att använda eller inte. Det är ungefär som att betala elen, trots att elen stängs av vissa tider på dygnet. 
Det blir ju faktiskt medborgarna och skattebetalarna som får stå för en stor del av notan. Dessutom vore det rimligt att vi får kompensation i form av böter/vite från de berörda aktörerna varje gång de inte klarar av att leverera fungerande spår. 

tisdag 6 mars 2012

Nollvision gäller i kollektivtrafiken

Sydsvenskan och även här och här har under några dagar haft en artikelserie om skador i kollektivtrafiken. Jag tycker att det är en bra granskning som visar vikten av att tänka på resenärernas trygghet. Just trygghet är något som resenärerna rankar högt när man frågar om vad som är viktigt i kollektivtrafiken.

På stan var det någon som frågade mig om "en skada om dagen" är mycket eller lite. Omöjligt att veta och eftersom Sydsvenskan inte har jämfört med olyckor för bilister eller cyklister kan man som resenär inte heller jämföra alternativen med varandra. Men det viktigaste budskapet från min sida är att en olycka är en olycka för mycket. Nollvisionen i trafiken omfattar givetvis också kollektivtrafiken.

Hur gör vi då för att öka säkerheten och tryggheten? Att ha egna körfält för bussar är en bra början (när kollektivtrafiken ska samsas med bilar och cyklar ökar givetvis risken för olyckor). Genom att utveckla hur bussar och tåg är utformade (det finns t.ex. ingenting att hålla sig i på pågatågen när man står vid dörrarna) kan en del olyckor förebyggas. Och givetvis att ha rimliga körtider för bussförarna.Media: Sydsvenskan

onsdag 22 februari 2012

A-kassan måste vara till för alla

Idag presenteras nya siffror om medlemskapet i A-kasssan, se DN

Enligt DN var nästan 202 000 personer öppet arbetslösa i november 2011. Av dessa har därmed ungefär 120 000 personer ingen ersättning alls. För den gruppen återstår att leva på familjen eller försörjningsstöd.

Enligt samma tidning är ett skäl att arbetsvillkoret (hur mycket du ska ha arbetat för att vara kvalificerad till A-kassa) har förändrats. Man måste ha arbetat minst 80 timmar i månaden under sex månader. Det innebär att många som arbetat halvtid i sektorer där normalarbetstiden är mindre än 40 timmar per vecka inte får någon ersättning vid arbetslöshet.

Att så många står utanför A-kassan är en anledning att införa en obligatorisk arbetslöshetsförsäkring. Men också att se över villkoren för hur man blir kvalificerad för A-kassan.  

Andra bloggar

torsdag 2 februari 2012

Studentmedarbetare är här för att stanna i Skåne

När Region Skånes studentråd, där undertecknad är ordförande, träffades förra veckan diskuterades systemet med studentmedarbetare som infördes i Region Skåne under 2011. Syftet är att underlätta övergången mellan studier och arbete, något som jag skrivit om tidigare 


Studentjobb ger kontakt med arbetsgivare inom studenternas utbildningsområde samtidigt som de får lön. Inspirationen är hämtad från Danmark där det funnits under lång tid i såväl privat som offentlig verksamhet, se reportage i Sydsvenskan 


Som initiativtagare till Region Skånes beslut att införa ett studentmedarbetare är jag glad att kunna konstatera att 40 studenter under året har fått möjligheten att vara studentmedarbetare. Enligt en enkätundersökning som presenterades på studentrådet anser 8 av 10 att de har haft relevanta arbetsuppgifter och kan tänka sig att rekommendera Region Skåne som arbetsgivare. Samtliga de avdelningen inom Region Skåne som har haft studentmedarbetare anger att de är nöjda och kan tänka sig att anställa en studentmedarbetare igen. 


När modellen blir en mer naturlig del av Region Skånes verksamhet kommer fler att kunna anställas. Ett problem har varit att sprida kunskapen om jobben så att det finns tillräckligt många sökande med rätt utbildning. Här behöver vi inkludera studentkårer och alla krafter som kan bidra med att sprida kunskapen om modellen. 

Att övergången mellan studier och arbete inte fungerar var något som diskuterades på Studentrådet. Visst skulle man vilja att fler utbildningar har praktik för att fler studenter ska känna att studierna är relevanta. När jag undervisade på universitetet var den vanligaste frågan från studenterna just vilka kunskaper som var viktiga för att kunna få ett jobb senare. Det är i ljuset av detta som systemet med studentmedarbetare ska ses, något som även Stockholms studentkår tar upp. 


Media
SR Sydsvenskan fredag 27 januari 2012

Ett Skåne-paket för infrastruktur är bra för Skåne och Sverige


Idag skickar Region Skåne tillsammans med kommunerna i Skåne en skrivelse till infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd om behovet av ett Skåne-paket för infrastruktur.

Trafikanalys uppskattar att kostnaden för trängsel i Skåne uppgår till över 1 miljard kronor (och den siffran baseras på uppgifter före de två senaste vintrarna). Av de största flaskhalsarna på järnvägen i Sverige finns närmare en tredjedel i Skåne. Det märker vi resenärer av i bristande punktlighet. 

För att skapa större pendlingsmöjligeter (som en del av jobb-politiken) och för att skapa klimatsmarta transporter krävs det stora kapacitetsåtgärder på järnvägen i Sverige och i Skåne. Men ett Skåne-paket behöver också omfatta morgondagens trafiksystem i form av spårbunden trafik (spårvagnar) i Malmö, Lund och Helsingborg och första stegen till superbuss i andra delar av landskapet.  

I Stockholmsområdet och i Västsverige genomförs nu kraftfulla paket med infrastrukturutbyggnader. Även Skåne borde omfattas av ett infrastrukturpaket. Det gynnar hela Sverige, på samma sätt som satsningarna i Stockholm och Göteborg är bra för Skåne. En del på nationell nivå motiverar satsningarna i Göteborg och Stockholm med att de har finansierat en del själva. Men det är inget argument. Skåne har en bred erfarenhet av att medfinansiera infrastruktur. En uppföljning av genomförda medfinansieringsprojekt 1993-2008 visar att Skåne är den region i landet som bidragit i särklass mest till statliga infrastrukturinvesteringar. 

I Malmö pågår diskussioner om att införa trängselavgifter och givetvis borde de vara en del av detta infrastrukturpaket där intäkterna från de miljöstyrande avgifterna används till kollektivtrafiken. Eller varför inte använda en del av intäkterna från broavgifterna från Öresundsbron?

Man kan tänka sig att nästa steg blir att utse en förhandlingsperson som diskuterar med regeringen. Ett annat alternativ är att Trafikverket och Regeringen avsätter särskilda resurser för att arbeta med detta Skånepaket. Vi i Skåne står redo, oavsett hur det går till, så länge resultatet blir mer infrastruktur till Skåne. 

onsdag 25 januari 2012

Fyra spår hela vägen in i Lund är en nödvändighet


Den statliga myndigheten Trafikanalys uppskattar samhällskostnaderna för trängsel och förseningar i Skåne till mer än 1 mdkr årligen. Att öka kapaciteten och förbättra punktligheten är en nödvändighet. Men också att ta höjd för framtiden och det behov som framtidens resenärer har.

Region Skåne, Lunds kommun och Trafikverket kommer därför att genomföra en gemensam förstudie av fyra järnvägsspår hela vägen in till Lund (Flackarp-Högevall). Järnvägen i Skåne lider i nuläget av stora kapacitetsbrister och mellan Malmö och Lund finns en av Sveriges största flaskhalsar. Fyra spår mellan Flackarp och Lund skulle därför ha positiva effekter för järnvägssystemet i hela södra Sverige.

Det finns sedan tidigare ett beslut om att bygga fyrspår från Arlöv till Flackarp under 2014-2018). Genom att genomföra en förstudie ökar möjligheterna att investeringen av fyra spår även omfattar sista sträckan in i Lund (Flackarp-Högevall). 

Fyra spår mellan Malmö och Lund förbättrar kollektivtrafiken genom fler avgångar och bättre punktlighet. Det ger i sin tur fler klimatsmarta transporter. Rent konkret möjliggör fyrspår hela vägen in till Lund att vi i framtiden kan öppna en tågstation i Klostergården. 

Media

måndag 23 januari 2012

JoJo sommar lockar nya resenärer


Nästa vecka beslutar Kollektivtrafiknämnden i Region Skåne att fortsätta med framgångskonceptet med sommarkort även i år. Jojo Sommar ger rätt till obegränsat antal resor i Skåne under perioden 15 juni till 15 augusti. Det gör det möjligt för skåningarna att åka tåg och buss i hela Skåne till ett kraftigt rabatterat pris. Att köpa motsvarande kort (Jojo Period för hela Skåne län) till ordinarie pris skulle kosta 2 300 för två månader.

Skånetrafikens Sommarkort infördes redan 1999 och har sedan dess stadigt ökat i popularitet. Förra året slogs försäljningsrekord då totalt 166 000 kort såldes. Målet är naturligtvis att slå det tidigare rekordet.  

Jag ser sommarkortet som ett sätt locka fler nya resenärer till kollektivtrafiken. Ju fler resenärer vi lockar till oss till kollektivtrafiken desto mer klimatsmarta blir vi. Erfarenhet från tidigare år visar att en del av dem som köper sommarkortet sedan stannar kvar och blir permanenta kollektivtrafikresenärer. 

Målsättningen om fördubblade marknadsandelar i kollektivtrafiken är en rejäl utmaning. Den kräver att fokus flyttas till framtidens resenärer, d.v.s. de som idag kör bil och inte åker kollektivt. Jag tror att en viktig del i detta arbetet handlar om att sänka trösklarna in i kollektivtrafiken. I detta avseendet passar JoJo sommar som handen i handsken.  

Media

onsdag 11 januari 2012

Sanningen om invandringen i Sverige är att den är bra för Sverige

Före jul lanserade Erik Ullenhag i DN en hemsida med syfte att bemöta många av de bilder, "sanningar" och uppfattningar som finns om invandringen. Det handlar bland annat om myten att svenskan folket inte vill ha några invandrare när undersökningar visar att trenden är att färre är motståndare till invandrare, se t.ex. Bergh 

Nästa omedelbart fick Ullenhag kritik för att argumenten är vilseledande. Utmärkta faktakollen på SvD visar nu att de argument som Ullenhag lyft fram håller och ger grönt ljus (vilket är ganska ovanligt att faktakollen delar ut, ty det vanligaste är gul lykta).

I grund och botten är invandring någonting som är bra för Sverige. Alternativet att stänga våra gränser är detsamma som att säga att människor är ett problem, att det är ett problem att människor vill komma till Sverige. Men det finns ett utanförskap för en del människor från andra länder eftersom arbetsmarknadens höga trösklar effektivt hindrar inträde. Drivkrafterna för att lära sig det svenska språket är otillräckliga. Och det finns kulturskillnader som ibland yttrar sig i synen på jämställdhet.

Men tro inte att den internationella brottsligheten försvinner för att Sverige stänger gränserna. Tro inte att egenmakten ökar för de människor som inte har jobb och kan tillräcklig svenska bara för att gränserna stryps.