onsdag 22 februari 2012

A-kassan måste vara till för alla

Idag presenteras nya siffror om medlemskapet i A-kasssan, se DN

Enligt DN var nästan 202 000 personer öppet arbetslösa i november 2011. Av dessa har därmed ungefär 120 000 personer ingen ersättning alls. För den gruppen återstår att leva på familjen eller försörjningsstöd.

Enligt samma tidning är ett skäl att arbetsvillkoret (hur mycket du ska ha arbetat för att vara kvalificerad till A-kassa) har förändrats. Man måste ha arbetat minst 80 timmar i månaden under sex månader. Det innebär att många som arbetat halvtid i sektorer där normalarbetstiden är mindre än 40 timmar per vecka inte får någon ersättning vid arbetslöshet.

Att så många står utanför A-kassan är en anledning att införa en obligatorisk arbetslöshetsförsäkring. Men också att se över villkoren för hur man blir kvalificerad för A-kassan.  

Andra bloggar

torsdag 2 februari 2012

Studentmedarbetare är här för att stanna i Skåne

När Region Skånes studentråd, där undertecknad är ordförande, träffades förra veckan diskuterades systemet med studentmedarbetare som infördes i Region Skåne under 2011. Syftet är att underlätta övergången mellan studier och arbete, något som jag skrivit om tidigare 


Studentjobb ger kontakt med arbetsgivare inom studenternas utbildningsområde samtidigt som de får lön. Inspirationen är hämtad från Danmark där det funnits under lång tid i såväl privat som offentlig verksamhet, se reportage i Sydsvenskan 


Som initiativtagare till Region Skånes beslut att införa ett studentmedarbetare är jag glad att kunna konstatera att 40 studenter under året har fått möjligheten att vara studentmedarbetare. Enligt en enkätundersökning som presenterades på studentrådet anser 8 av 10 att de har haft relevanta arbetsuppgifter och kan tänka sig att rekommendera Region Skåne som arbetsgivare. Samtliga de avdelningen inom Region Skåne som har haft studentmedarbetare anger att de är nöjda och kan tänka sig att anställa en studentmedarbetare igen. 


När modellen blir en mer naturlig del av Region Skånes verksamhet kommer fler att kunna anställas. Ett problem har varit att sprida kunskapen om jobben så att det finns tillräckligt många sökande med rätt utbildning. Här behöver vi inkludera studentkårer och alla krafter som kan bidra med att sprida kunskapen om modellen. 

Att övergången mellan studier och arbete inte fungerar var något som diskuterades på Studentrådet. Visst skulle man vilja att fler utbildningar har praktik för att fler studenter ska känna att studierna är relevanta. När jag undervisade på universitetet var den vanligaste frågan från studenterna just vilka kunskaper som var viktiga för att kunna få ett jobb senare. Det är i ljuset av detta som systemet med studentmedarbetare ska ses, något som även Stockholms studentkår tar upp. 


Media
SR Sydsvenskan