onsdag 18 maj 2011

Danmarks förslag om gränskontroller är helt fel


Den danska regeringens förslag om skärpta gränskontroller är ett steg i helt fel riktning. Öppna gränser är en viktig del i det europeiska samarbetet. Det får dessutom orimliga och oacceptabla för många av de som pendlar mellan Sverige och Danmark för att ta sig till och från jobbet och som inte ser den gräns som danska politiker vill bevaka. Jag förstår inte hur de tänker. Det politiska priset för samarbetet med Dansk Folkeparti är högt.

Om det dessutom försenar tågen som Sydsvenskan skriver (vilket inte kan uteslutas om folk ska viseras) är det oacceptabelt. Jag välkomnar EU:s granskning av det danska förslaget.

Visst har Danmark rätt att ingripa mot internationell brottslighet, men är det verkligen någon som tror att detta är rätt metod?Media

torsdag 12 maj 2011

Hyrcyklar utvecklar kollektivtrafiken

Idag medverkar jag på en konferens om cykelparkeringar som anordnas av genom interregprojektet Öresund som Cykelregion. På konferensen medverkar personer från Berlin och Groningen, två städer som har lyft fram betydelsen av cykeln för städernas attraktivitet genom medvetna satsningar på moderna parkeringslösningar.

I Sydsvenskan skriver jag om hur satsning på cykeltrafik kan göra kollektivtrafiken mer attraktiv. På samma sätt som vi har pendlarparkeringar för bilar borde det finnas tillgång till moderna pendlarparkeringar för cyklar där det är smidigt att parkera och där betallösningarna är moderna. Jag har inget emot att satsa på "cykelmotorväg mellan Lund och Malmö, men de flesta är inte beredda att cykla fyra mil om dagen till jobbet.

Från artikeln:

"Ibland framställs det som att satsningar på cykeltrafik sker på kollektivtrafikens bekostnad och vice versa. Men det finns ingen motsättning mellan att satsa på utbyggda cykelstråk å ena sidan och attraktiv kollektivtrafik å andra sidan. Många skåningar alternerar mellan olika trafikslag i sin vardag genom att cykla till stationen för att sedan åka tåg en längre sträcka för att slutligen ta stadsbuss den sista sträckan till arbetet.

Det är därför en angelägen politisk uppgift att göra det enklare att kombinera resan i kollektivtrafiken med cykeln. Sedan länge är det möjligt att som resenär ha med sig sin cykel på tåget. Men det är inte realistiskt att tro att det finns plats för väsentligt fler cyklar ombord samtidigt som resandet ökar kraftigt. Redan nu kan vi se en ”Citytunnel-effekt” som visar att 14 procent fler resenärer åker med tåg än 2010.

I framtiden tänker jag mig ett system med ”hyrcyklar” (Rent n bike) där den som pendlar mellan exempelvis Kävlinge och Malmö tecknar ett tillval på sitt jojokort som berättigar till en hyrcykel som tar pendlaren från stationen till arbetsplatsen. Det är en effektivare lösning än att ta med den egna cykeln ombord. Dessutom skapar det kortare pendlingstider för den som idag inte bor eller arbetar nära en station eller en hållplats."

söndag 8 maj 2011

Teknisk utveckling är inte ett argument mot spårvagnar

Kritiken mot spårvagnen fortsätter. Lunds Universitets rektor Per Eriksson skriver idag på Sydsvenskans debattsida, något som även nätsidan refererar till med budskapet att det finns alternativ till spårvagnar i form av eldrivna bussar. Argumentationen är att "vi är mitt uppe i ett teknikskifte" och att spårvagnen kan vara föråldrad.

Jag tror att Per Eriksson har rätt i att det finns risk att den idag planerade kollektivtrafiken blir tekniskt sett föråldrad och att vi som beslutsfattare ligger steget efter. Men det är inte unikt för satsningar på spårvagn, utan gäller på många områden inom politiken och kan även vara fallet för de elbussar som rektorn föreslår som lösning på kollektivtrafikutmaningen i Lund.

Som beslutsfattare har man utmaningen att försöka se vad som är en hållbar (tekniskt, ekonomiskt, etc) framtida lösning med dagens glasögon samtidigt som du ska föreslå en lösning på dagens problem där åtgärderna måste vara realistiska (du kan inte helt kan förlita dig till vad som kan vara en framtida möjlig lösning).

Rektorns förefaller i artikeln dessutom anta att ett av huvudargumenten till spårvagnsetableringen är att den är bra för miljön. Det är den visserligen, men det är inte miljöhänsyn som är huvudargumentet för spårvagn. I Skåne är inom fem år all bussar som rullar i stadstrafiken drivna på biogas, redan idag gör de flesta redan det. Det är framförallt kapacitet och attraktivitet (både för resenären och som ett sätt att utveckla staden) som är skälen bakom tankarna på spårvagn, se tidigare inlägg Satsa på Spårvagnar

Mitt politiska engagemang handlar inte om att vara för spårvagn eller emot bussen (jag gillar båda), utan om att jag vill lösa ett antal samhällsproblem. Jag är övertygad om att spårvagnen är svaret på ett antal frågor kring hur vi skapar högre kapacitet i kollektivtrafiken i städerna, hur vi lockar över fler resenärer och skapar klimatsmarta transporter samt som en del i utvecklingen av den attraktiva staden.

Kostnaderna för investeringen i infrastruktur är en utmaning som bär respekt med sig. Erfarenheten från den senaste etableringen i Stockholm avskräcker, medan kostnadsbilden i Norrköping är mer tilltalande. Det är för att hålla ner kostnaderna som vi samarbetar i ett gemensamt arbete i Skåne inom organisationen SPIS (Spårvagnar i Skåne) och där även EIB bidrar med medel i ett första skede.

Tidigare inlägg

onsdag 4 maj 2011

Spårvagnar och bussar behövs för att fördubbla kollektivtrafiken

Spårvagn eller buss? Det är frågan som har aktualiserats med anledning av en rapport från Bussbranschen, Bil Sweden, Volvo och andra aktörer inom fordonsbranschen. Läs mer om rapporten här

Den som läser bloggen vet att jag tidigare pratat mig varm om spårbunden trafik och fördelar med light rail/spårvagn. Men det betyder inte att jag är emot superbussar eller s k BRT-system. Erfarenheterna från dessa är mycket goda, på samma sätt som de städer som har valt spårbunden trafik är nöjda med det. Jag välkomnar initiativ som utgår från att man vill prioritera kollektivtrafiken i trafiksystemet (särskilda gräddfiler) och lösningar för snabbare av/påstigning samt effektivare betalsystem.

Betyder det att det inte har betydelse om man väljer att satsa på bussar eller spårvagn? Nej, enligt min mening måste man utgå från vilka behov man har (t.ex. resandeunderlag) och vad man vill uppnå med kollektivtrafiken. Bussar och spårvagnar fyller olika funktioner i kollektivtrafiken.

I Malmö, Lund och Helsingborg ser vi att vi snart når kapacitetstaket för de starkaste stråken i stadstrafiken. Vi behöver skapa en trafiklösning som är hållbar även på lång sikt och som tar höjd för inflyttningar, förtätning och en tendens att människor pendlar längre sträckor för att ta sig till/från jobbet. Ta exemplet Lundalänken där det planeras spårvagn. Det tillgodoser både behovet hos såväl Lundabor såsom de studenter, vårdpersonal, universitetslärare och Ideonverksamma som bor i andra kommuner, men som behöver ta sig till arbetsplatserna längs Lundalänken. Eftersom spårvagnar har hög kapacitet talar det för att det är att föredra på lång sikt. Dessutom är erfarenheten den att spårbunden trafik lockar över fler resenärer till kollektivtrafiken, vilket ligger i linje med vår vision om att kollektivtrafiken ska fördubbla sin marknadsandel till 2020.

Media och andra bloggar