tisdag 18 december 2012

Pendlarkampanj skapar klimatnytta i Skåne

Under två veckor i oktober och november genomförde Skånetrafiken en pendlarkampanj där 30 000 skåningar som till vardags inte åker tåg och buss fick möjlighet att prova på att resa under några veckor. 

Idag presenterades hur de som var med i kampanjen uppfattade kollektivtrafiken. Resultatet är upplyftande. 86 % upplevde att de blev väl bemötta ombord på bussar och tåg. Över 50 % av de som har använt sitt provåkarkort uppger att de kommer att resa mer efter provåkartiden jämfört med tidigare. Mest glädjande är kanske att 3 av 4uppger att de skulle rekommendera vänner och bekanta att åka med Skånetrafiken.

Varför en kampanj riktad till bilister? Anledningen är att nyckeln för att nå målet om fler och nöjdare kunder (med andra ord nå klimatnytta) är att kollektivtrafiken attraherar nya resenärer, som Sydsvenskan beskriver här. För att ta nästa steg behöver kollektivtrafiken nå en sådan status att vi ser fler män med slips och kvinnor med dräkt på tåg och bussar i Skåne. Idag har kollektivtrafiken i Skåne en marknadsandel på 25 procent och för att ta nästa steg behöver vi underlätta för människor som idag inte har kunskap om hur kollektivtrafiken fungerar och visa på att kollektivtrafiken fungerar och är bättre än sitt rykte. Och det sistnämnda bekräftas i den senaste mätningen av kundernas åsikter om kollektivtrafiken som visar att resenärerna är mycket nöjda. 

Men det finns områden som behöver förbättras. Information till resenärerna är ett sådant område, se aktuella frågor

torsdag 13 december 2012

Nya åtgärder för bättre information i kollektivtrafiken

Idag skriver jag i Sydsvenskan om vikten av bättre information till resenärerna i kollektivtrafiken. Idag är endast en av fyra resenärer uppger sig vara nöjda med informationen vid oplanerade störningar.
 
Saxat från artikeln: 


"Målet är att informationen ska vara som bäst när trafiken fungerar som sämst. Där är vi inte idag. Endast en av fyra resenärer uppger sig vara nöjda med informationen vid oplanerade störningar. Därför har det under de senaste åren vidtagits många aktiviteter för att förbättra informationen. Verksamheten med ”gula västar”, där personal på de större stationerna finns på plats för att ge vägledning, är ett exempel på en pågående insats som skapar trygghet och tydlighet för resenären." 

"Mobiltelefonen är numera det vanligaste verktyget för skåningen att söka trafikinformation. Idag kan resenären med en smart mobiltelefon följa uppdaterad information om avgångs- och ankomsttider. Nu tar vi nästa steg i arbetet med att förbättra informationen till resenärerna.  Inom kort kommer det vara möjligt att abonnera på trafikinformation i mobilen. När en försening inträffar får resenären en notis med informationen och behöver inte aktivt leta efter trafikinformation. Det betyder att resenären vid en försening kan planera sin resa på ett helt annat sätt. För tågresenären kommer dessutom, via en spårangivelse i resplaneraren, finnas detaljer från vilket spår tåget går ifrån också om det sker en spårändring."  

Vi kommer under de närmaste månaderna kunna presentera flera nya åtgärder för att förbättra trafikinformationen. Vi har stort fokus på frågan. Målet med fler och nöjdare kunder uppnås först då informationen fungerar bra. 


onsdag 5 december 2012

Dubbeldäckare en del av jobbpolitiken

Idag presenterar Arbetsförmedlingen sin nya prognos över arbetslösheten och hur den fördelar sig i Sverige, se SvD Inte helt oväntat innebär den svaga utveckling i Danmark att arbetsmarknaden i Skåne påverkas negativt. Men det ser väldigt olika ut i Skåne, där det skapas jobb i vissa delar av landskapet. I tider där jobben rör på sig snabbare än tidigare blir det än viktigare att människor kan ta del av bra kommunikationer för att ta jobb på andra orter.

Idag presenteras nästa led i att utveckla kollektivtrafiken. På måndag behandlar kollektivtrafiknämnden frågan om införande av Dubbeldäckare i den skånska kollektivtrafiken, se Sydsvenskan. Bussarna syftar till att ge kunderna en ännu bättre reseupplevelse och att bättre kunna använda restiden till annat. De främsta fördelarna med konceptet är högre kapacitet, god komfort och bättre tillgänglighet. 


Dubbeldäckare kommer att köras på linjer som trafikeras av SkåneExpressen. I ett första skede handlar det om sträckan Helsingborg – Markaryd. Erfarenheten från Dubbeldäckartrafik i andra regioner är mycket positiv, exempelvis gav införandet av dubbeldäckare på sträckan Göteborg-Borås år 2010 en resandeökning på 15 %.