onsdag 30 januari 2013

Ungdomar den stora förloraren när jobbpakten bryter samman

Jobbpakten har brutit samman, se DN. Tanken med en överenskommelse mellan fack, näringsliv och politik föll på att spänningarna mellan fack och arbetsgivare är för kraftiga i Sverige 2013. Som utomstående betraktare är det omöjligt att förstå vad som har hänt under diskussionerna, men det som är tydligt är att vi i Sverige idag är långt ifrån den samförståndsanda som präglade efterkrigstiden fram till 70-talets radikalisering. 

Finansministern sätter stor tilltro till att förhandlingarna kommer att kunna fortsätta mellan parterna på branschnivå. Jag hoppas han får rätt, ty frågan om att sänka trösklarna för ungdomar (och andra outsiders på arbetsmarknaden) är en av de viktigaste samhällsfrågorna just nu. Tanken att skapa avtal som gör det enklare för ungdomar att komma in på arbetsmarknaden genom en kombination av utbildning och instegslön är i grunden mycket god.  

Den svenska arbetsmarknaden har under alltför lång tid präglats av att trösklarna blivit allt högre för att komma in på arbetsmarknaden. Höga ingångslöner, avsaknad av lärlingsutbildning och stela arbetsmarknadsregler har gjort att vi har en hög arbetslöshet bland ungdomar, utrikes födda och funktionshindrade. Det är helt nödvändigt att vi gör upp med denna samhällsutveckling genom att sänka trösklarna. Jobbpakten var en del av detta, som nu tyvärr skjuts på en obestämd framtid. torsdag 17 januari 2013

SkåneExpressen 2.0 är framtidens kollektivtrafik
Idag åkte jag med under testkörningen av en dubbeldäckare, som kan bli aktuell på linjer i Skåne som idag körs med SkåneExpressen.

Det är en mycket modern buss och har en stor potential för att locka fler resenärer. Erfarenheten från Dubbeldäckartrafik i andra regioner är mycket positiv, exempelvis gav införandet av dubbeldäckare på sträckan Göteborg-Borås år 2010 en resandeökning på 15 %. Vi kommer under torsdagen provköra den här nya bussen på framtida aktuell sträckor för att ser hur den fungerar på Skånska vägar och för att se hur den fungerar.   

Dubbeldäckarna förbättrar tillgängligheten för funktionshindrare, eftersom den ger full tillgänglighet i bottenplan med lågt insteg, något som inte dagens expressbussar erbjuder. Det gör det enklare för rörelsehindrade eller att ta ombord rullstol.

När jag ser in i framtiden med nya sorters kollektivtrafik, ser jag den nya dubbeldäckaren som ett nytt och modernt sätt att resa. Med Internet ombord kommer det att vara det naturliga valet för pendlaren som behöver ro att jobba eller för resenären som vill ta det lugnt en stund. Det finns inte idag en modernare buss än den här.  För att vi ska få fler skåningar att välja bussen framför bilen måste kollektivtrafiken bli ännu bättre, införandet av dubbeldäckaren är ett steg på vägen.