torsdag 6 oktober 2011

Lär av Danmarks arbetsmarknad


Allting tyder på att frågan om arbetsmarknaden (Flexicurity och LAS) blir en av de stora stridsfrågorna på Folkpartiet landsmöte nästa helg. 

Folkpartiet i Skåne driver i en motion till landsmötet frågan längre än vad Partistyrelsen gör, se bif.fil. Vi har hämtat inspiration från andra sidan sundet där man just nu, med negativ tillväxt, har en arbetslöshet på omkring 4 procent. Det visar att Danmark har en väl fungerande arbetsmarknadsmodell. Sverige har högst tillväxt i Europa men en högre arbetslöshet och grupper som står utanför (ungdomar, invandrare och funktionshindrade). 
  
Vi föreslår införande av "flexicurity". Partistyrelsen föreslår att man ska ställa sig bakom vårt förslag när det gäller "security", d.v.s. trygghetsdelen genom att de föreslår ett höjt tak i A-kassan de första 100 dagarna. Men när det gäller "flex-delen", d.v.s. LAS går man inte hela vägen, utan föreslår att turordningsreglerna ska vara kvar, men baseras på kompetens och inte anställningstid. Därmed bortser man helt från problemet med "utlasning". Trots att arbetsgivaren inte är missnöjd och att den anställde vill fortsätta arbeta hos arbetsgivaren som vikarie så får man inte nya vikariat när man arbetat så länge att man omfattas av LAS. 

Det finns en stor kraft i att ge arbetsmarknadens parter större ansvar och befogenheter att hantera arbetsmarknadsfrågor. Före LAS införande på 1970-talet hanterade parterna detta på ett mycket förtjänstfullt sätt.  

Media