onsdag 9 maj 2012

Lärarnas löner behöver höjas om klassresan ska kunna börja i klassrummet

Klassresan börjar i klassrummet. Att fler barn och ungdomar får tillräckliga kunskaper är en viktig framtidsfråga för Sverige. Det är ett stort problem att resultaten i skolan har sjunkit de senaste 20 åren och att klassresorna är för få. Att skapa en skola som höjer kunskaperna och utjämnar livschanser är en av de viktigaste politiska frågorna.

Idag har inte läraryrket samma status som läkare, jurister eller ingenjörer. Att få de allra bästa eleverna att välja att bli lärare är en av de viktigaste åtgärderna för att nå bättre resultat i skolan. Givetvis spelar de relativt sätt låga lärarlönerna roll. I dagens SvD är Jan Björklund självkritisk kring detta.

För mig är ett av huvudskälen till att förstatliga skolan att det skulle göra det möjligt att höja lärarlönerna. Staten har större möjligheter än kommunerna, som i vissa fall brottas med ekonomiska problem, att prioritera skolan och lärarnas löner. Men det handlar också om att höja statusen på andra sätt genom möjligheter till vidareutbildning och att höja kraven på lärarutbildningen.