söndag 19 december 2010

Låt Öresundspendlarna vara ifred: bort med passageavgift på bron

På tisdag röstar Riksdagen om man ska ge Trafikverket rätt att ta ut särskilda passageavgifter på Öresundsbron. Kritiken från skånskt håll har varit både samstämmig och kraftig, se här. I skrivande stund vet vi inte hur utfallet blir.

Infrastrukturministern försvarar sig här och menar att
"Förutsättningarna som fanns inför byggandet av bron har ändrats så mycket att det är rimligt att trafiken tar en större del av kostnaderna. Att regioner, pendlare och företag är med och betalar är på intet sätt unikt utan är idag närmast en förutsättning för att kunna sätta igång med stora infrastrukturpaket. Två exempel är det västsvenska paketet och Förbifart Stockholm."

Som om Öresundsbron inte finansieras av användarna. Undertecknad svarade tillsammans med Pia Kinhult (M) på artikeln, se här

"Skånska skattebetalares pengar har i decennier använts i den statliga infrastrukturen. Utöver Öresundsbron kan Citytunneln, utbyggnad av pågatåg nordos, dubbelspår mellan Malmö och Lund med flera nämnas. Enligt den utredning som gjordes av riksdagens utredningstjänst så betalar skåningarna mest pengar per invånare för infrastruktur. Av de 29 miljarder i extern finansiering som mellan 1993-2008 i Sverige användes till infrastruktur har skåningarna stått för 60 procent eller drygt 15000 per invÂnare. Detta kan ställas i relation till de dryga 4000 per invånare som Stockholm bidragit med under samma period."

Pontus Lindberg illustrerar det tydligt här
De som menar att passageavgiften bör införas för att få tydligare koppling mellan användarnas avgifter för användande av bron och nya satsningar har således negligerat att det redan finns en koppling genom att Öresundsbron finansieras med avgifter.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar