tisdag 2 oktober 2012

Stråk för superbuss utvecklar kollektivtrafiken

Idag presenteras ett förslag på utredning av en ny form av trafiklösning som ökar möjligheten till arbetspendling. Det nya konceptet innebär att vissa stråk med regionbussar får en gräddfil i trafiksystemet genom åtgärder i infrastrukturen som prioriterar bussens framkomlighet.

I upplägget med superbusstråk utformas hållplatserna längs med linjerna mer som stationer än som traditionella busshållplatser. Konceptet omfattar också den nya generationens bussar så att dubbeldäckare kommer att köras på linjer som trafikeras av SkåneExpressen. Insatserna betyder kortare restider, bättre punktlighet och bättre komfort.

Genom att satsa på dubbeldäckare på utvalda sträckor, samtidigt som vi ordnar med nya stationer och skapar en gräddfil i trafiken för bussarna får vi ett tydligt koncept som gör kollektivtrafiken ännu mer attraktiv. Detta kommer att utredas på de sträckor som i nuläget trafikeras av SkåneExpressen: Malmö-Hörby-Kristianstad, Lund-Sjöbo-Tomelilla-Simrishamn, Helsingborg-Örkelljunga-Markaryd samt Kristianstad-Ystad. Det kan också bli aktuellt att utreda den nya trafiklösningen på sträckorna Malmö-Vellinge-Skanör, Helsingborg-Höganäs och Malmö-Lund   En särskild statlig pott för denna typ av infrastrukturåtgärder föreslås. Denna bör omfatta 500 Mkr under en 10-årsperiod och innehålla kommunal medfinansiering. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar