torsdag 25 mars 2010

Studentmedarbetarsystem inrättas i Region Skåne

Idag presenterar Regionledningen förslaget om att Region Skåne ska införa ett studentmedarbetarsystem.

Det måste bli lättare för välutbildade studenter att få in en fot på arbetsmarknaden. Ett studentmedarbetarsystem som ger högskolestudenter en chans att tidigt etablera sig på arbetsmarknaden ska därför införas i Region Skåne. Vi kommer därför att tillsätta en utredning för att kunna införa studentmedarbetarsystemet redan nästa år.

Övergången från studier till arbete behöver bli smidigare. Idag är var femte student som tar examen fortfarande utan arbete ett år senare. Otillräckliga nätverk och bristande arbetslivserfarenhet gör det svårare att etablera sig. Denna trend vill vi bryta genom att erbjuda studenter kvalificerade uppgifter hos Region Skåne som är den största lokala arbetsgivaren.

Studentmedarbetarsystemet kännetecknas av att det ger studenter kontakt med arbetsgivare inom studenternas utbildningsområde samtidigt som de får lön. Statsvetare kan t.ex. jobba inom politiska organisationer eller myndigheter medan en ingenjör t.ex. kan jobba för ett tekniskt konsultföretag. Den typiska arbetstiden är 10-15 timmar i veckan. Det är viktigt att framhålla att studentmedarbetare inte utför praktik som en del av sin utbildning utan att det är ett vanligt studentjobb med lön som även ger arbetsplatsen ett mervärde.

En studentmedarbetare kan bidra med nya perspektiv till en arbetsplats, samtidigt som studentmedarbetaren får en bra start på sin karriär. I danska staten är det runt 10 procent studentmedarbetare i förhållande till administrativ personal. Det skulle kunna innebära 300-350 studentmedarbetare per år för Region Skånes vidkommande.

Media

Sydsvenskan

SR