onsdag 25 april 2012

Telia Sonera och Vitryssland visar på vikten av uppförandekod

I början av året tilldelades Telia Sonera ett avtal av Region Skåne för tele- och internettjänster. Avtalet uppgår till omkring 900 Mkr. Sedan tidigare har Region Skåne en beslutad uppförandekod som ställer krav på demokrati och mänskliga rättigheter hos de leverantörer som har uppdrag hos Region Skåne. Uppgifterna om Telia Sonera och Vitryssland aktualiserar behovet av att granska hur Region Skånes leverantörer lever upp till uppförandekoden. Det är viktigt att de krav som vi ställer bli verklighet. Som politiker står man inte neutral mellan demokrati och diktatur. Det måste återspeglas i hur företag som arbetar på uppdrag åt det offentliga arbetar med demokrati.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar