torsdag 13 december 2012

Nya åtgärder för bättre information i kollektivtrafiken

Idag skriver jag i Sydsvenskan om vikten av bättre information till resenärerna i kollektivtrafiken. Idag är endast en av fyra resenärer uppger sig vara nöjda med informationen vid oplanerade störningar.
 
Saxat från artikeln: 


"Målet är att informationen ska vara som bäst när trafiken fungerar som sämst. Där är vi inte idag. Endast en av fyra resenärer uppger sig vara nöjda med informationen vid oplanerade störningar. Därför har det under de senaste åren vidtagits många aktiviteter för att förbättra informationen. Verksamheten med ”gula västar”, där personal på de större stationerna finns på plats för att ge vägledning, är ett exempel på en pågående insats som skapar trygghet och tydlighet för resenären." 

"Mobiltelefonen är numera det vanligaste verktyget för skåningen att söka trafikinformation. Idag kan resenären med en smart mobiltelefon följa uppdaterad information om avgångs- och ankomsttider. Nu tar vi nästa steg i arbetet med att förbättra informationen till resenärerna.  Inom kort kommer det vara möjligt att abonnera på trafikinformation i mobilen. När en försening inträffar får resenären en notis med informationen och behöver inte aktivt leta efter trafikinformation. Det betyder att resenären vid en försening kan planera sin resa på ett helt annat sätt. För tågresenären kommer dessutom, via en spårangivelse i resplaneraren, finnas detaljer från vilket spår tåget går ifrån också om det sker en spårändring."  

Vi kommer under de närmaste månaderna kunna presentera flera nya åtgärder för att förbättra trafikinformationen. Vi har stort fokus på frågan. Målet med fler och nöjdare kunder uppnås först då informationen fungerar bra. 


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar