onsdag 5 december 2012

Dubbeldäckare en del av jobbpolitiken

Idag presenterar Arbetsförmedlingen sin nya prognos över arbetslösheten och hur den fördelar sig i Sverige, se SvD Inte helt oväntat innebär den svaga utveckling i Danmark att arbetsmarknaden i Skåne påverkas negativt. Men det ser väldigt olika ut i Skåne, där det skapas jobb i vissa delar av landskapet. I tider där jobben rör på sig snabbare än tidigare blir det än viktigare att människor kan ta del av bra kommunikationer för att ta jobb på andra orter.

Idag presenteras nästa led i att utveckla kollektivtrafiken. På måndag behandlar kollektivtrafiknämnden frågan om införande av Dubbeldäckare i den skånska kollektivtrafiken, se Sydsvenskan. Bussarna syftar till att ge kunderna en ännu bättre reseupplevelse och att bättre kunna använda restiden till annat. De främsta fördelarna med konceptet är högre kapacitet, god komfort och bättre tillgänglighet. 


Dubbeldäckare kommer att köras på linjer som trafikeras av SkåneExpressen. I ett första skede handlar det om sträckan Helsingborg – Markaryd. Erfarenheten från Dubbeldäckartrafik i andra regioner är mycket positiv, exempelvis gav införandet av dubbeldäckare på sträckan Göteborg-Borås år 2010 en resandeökning på 15 %. 
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar