söndag 15 september 2013

Fler lärlingar och fler vägar till läraryrket är viktigt för Sverige

På onsdag presenteras Alliansregerings budgetproposition för nästa år. Redan har flera viktiga reformer presenterats för fler jobb till unga och en bättre skola.

Exempelvis satsar regeringen på att inrätta lärlingsanställningar och olika stöd för att det ska bli fler lärlingar. Det kommer att utgå statsbidrag till kommuner för att de ska ordna lärlingsutbildning för fler ungdomar. Lärlingsanställningar är viktiga för att skapa fler vägar till jobb för unga. Men för att lyckas fullt ut krävs det att alla - kommuner/regioner, företag och fackförbund – går från ord till handling. Med tanke på att vi i Sverige inte har någon tradition av lärlingar är det extra angeläget att arbetet kommer igång här och nu och att alla ansvariga går in i arbetet med full kraft. Ibland känner jag en rädsla för att det går för långsamt och att vi inte alla inser att vi måste agera här och nu.

En annan reform är regeringens satsning på att lyfta läraryrkets status genom högre löner, lärarlegitimation och införande av fler karriärvägar för lärarna. Förbättringen av resultat i den svenska skolan handlar till stor del om lärarna. Det är enbart genom att de bäst lämpade blir lärare som vi kan skapa en skola av högsta världsklass. I Finland är lärarprogrammet ett av de populäraste på universitetet. Så är det inte i Sverige. 

Även om högre status för läraryrket i Sverige kommer leda till att det blir högre konkurrens om platserna på utbildningen kommer det dröja innan vi är där. En viktig åtgärd på kort sikt är att låta fler människor som har kompetens och erfarenhet från yrkeslivet ansöka om lärarlegitimation och därmed kunna sadla om till lärare mitt i livet. Jag tänker på ingenjören som blir lärare i matematik och fysik eller på juristen som undervisar i samhällskunskap.
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar