onsdag 4 september 2013

En budget som tar ansvar för Region Skåne

Den senaste veckan har vi presenterat budgeten för 2014 i Region Skåne. Det är en budget som tar ansvar för Region Skånes kärnverksamhet - sjukvården och kollektivtrafiken - och som innebär en ekonomi i balans.1,5 miljarder kronor ges till sjukvården. Budgeten innehåller flera förslag som varit viktiga för Folkpartiet:

- Mer pengar till vårdcentralerna. Det är viktigt att utvecklingen av vårdcentralerna fortsätter och för att få ner belastning på våra akutmottagningar är det viktigt att det tillförs mer resurser till primärvården. Satsningen möjliggör längre öppettider och bättre tillgänglighet.


- Utbyggnad av kollektivtrafiken. Kollektivtrafiken binder samman Skåne, bidrar till mer klimatsmarta transporter och underlättar människors vardag.


- En riktad satsning på psykisk ohälsa för barn och unga vuxna.


- En ökad satsning på jobb för unga. Som Sveriges fjärde största arbetsgivare är det viktigt att Region Skåne tar ansvar för att underlätta ungdomars möjligheter att arbeta. Budgeten innehåller satsningar på fler sommarjobb för ungdomar och utbyggnad av ungdomsavtal.


 - En satsning på högspecialiserad vård som stärker forskningen och användandet av nya behandlingsmetoder i sjukvården.  


Budgeten för 2014 innebär en skattehöjning med 30 öre. Vår utgångspunkt är att skatterna i Sverige snarare ska sänkas än höjas. Men med Region Skånes ekonomiska situation, med minusresultat tre år i rad, har vi landat i slutsatsen att det är nödvändigt med en intäktsförstärkning för att undvika att vi skjuter skulden på framtida generationer. På så sätt kan vi också ta ansvar för sjukvården och kollektivtrafiken. Skåningarna betalar jämförelsevis låg regionskatt jämfört med andra delar av landet. Även med en skattehöjning är Skåne bland de tre landstingen/ regionerna som har lägst skatt i Sverige.Inga kommentarer:

Skicka en kommentar