måndag 19 maj 2014

Studenter ska resa billigare över länsgränsen

Sedan några år tillbaka finns det en studentrabatt i den skånska kollektivtrafiken. Den gäller för resor i Skåne och till Danmark, men studenter som reser mellan två län utgår idag ingen rabatt och det krävs ibland flera olika färdbevis. Det är inte rimligt och minskar rörligheten för studenter. Anledningen till dagens situation är att olika regioner gör olika bedömningar om vem som är student och huruvida det ska utgå någon rabatt. Exempelvis saknas det idag studentrabatt i Blekinge, vilket gör att resor till Kristianstads högskola från Blekinge blir väldigt dyra.


På nästa sammanträde i Kollektivtrafiknämnden föreslås det därför att det införs en studentrabatt på 25 procent för studenter som pendlar över länsgränserna. Rabatten omfattar sex län i södra Sverige.

Alltfler studenter väljer att inte bosätta sig på studieorten utan pendlar i stället med kollektivtrafiken från hemorten. Vi vill uppmuntra människor att studera, oavsett om högskolan ligger i hemorten eller utanför länet. Genom att studenten kan åka med ett enda kort till lägre pris än idag ökar rörligheten bland studenter i hela Södra Sverige.

Beslutet innebär att studenten, med ett enda kort, kan resa enkelt mellan exempelvis Kristianstad till Blekinge Tekniska högskola i Karlskrona och få 25 procent rabatt på sin resa. Det betyder att studenten som pendlar från Kristianstad till Karlskrona kan köpa ett månadskort för 1325 kronor, att jämföra med dagens pris som är 1770 kronor.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar