måndag 12 maj 2014

Fler läkare och satsningar på vårdcentraler gör vården bättre

Idag presenterade vi i Folkpartiet en rapport om hur vi ska förbättra sjukvården. Du kan läsa mer här och ladda ner rapporten här

Förslagen är i korthet:

·      Folkpartiet vill 2015-2018 tillföra vårdcentralerna i Skåne 250 miljoner kronor.
·      Satsning på en stor ökning av antalet allmänläkare på vårdcentralerna.
·      Inrätta 50 nya Äldrevårdcentraler till 2016

Förslagen är en del i Folkpartiets mål att Skåne ska ha Sveriges bästa vårdcentraler år 2018. Idag finns en brist på allmänläkare som vi vill rätta till. För att människor ska lita på sin vårdcentral är det viktigt att det finns tillräckligt med läkare.

Tillgängliga vårdcentraler som ger en god vård innebär att människor i mindre utsträckning hamnar på akuten i onödan. Det innebär också en ökad trygghet när äldre med många sjukdomar får träffa samma människor när de besöker sin vårdcentral.

Genom att tillföra 250 miljoner kronor ytterligare under de kommande fyra åren ges vårdcentralerna förbättrade möjligheter att ge en god vård och service anpassad för skåningarna samt att öka tillgängligheten både på vårdcentralen och på telefon.
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar