torsdag 12 mars 2009

Växtvärk i Skåne!

Sydsvenskan skriver här om växtvärk i kollektivtrafiken och framtidens kommunikationer i Skåne. Jag tror att bilen får allt svårare att konkurrera mot tåg, buss och andra smidiga transportsätt. I synnerhet för de som rör sig i storstadsområden. Jag är inte emot bilen som sådan, men visst finns det två tydliga faktorer som talar emot den. 
1) Tiden. Vem vill sitta i bilkö på E 22an på morgonen när man samtidigt kan få lite arbete gjort på tåget eller bussen? 
2) Priset. Redan idag är bilen ett dyrt alternativ och profetiorna om bensinpriset i framtiden stärker skillnaden. 

Punkt 2 talar för att det finns ett utrymme för att använda biljettpriset/biljettintäkter som en del i att finansiera utbyggnaden av kollektivtrafiken. Idag kostar ett månadskort i hela Skåne 1060 kr (studenter undantagna). Vid första anblicken en saftig summa, men prisvärt jämfört med att ta bilen. Och trots allt är det jämförelsepriset som är det intressanta. Är medveten om att det är en icke-populistisk hållning, men inte mindre sann för det. 

Framtidsåtgärder

- en ny bro mellan Själland och Skåne
- trängselavgifter/koldioxidskatter. Det ska kosta att smutsa ned miljön och båda förslagen innebär att den som förorenar betalar ( eller internalisera de externa effekterna som ekonomerna skulle säga) 
- Light rail; tänk tåg, kör buss 

I tider av finanskris har staten flyttat fram positionerna. Det gäller inte minst satsningarna på infrastruktur. 400 miljarder kronor satsar regeringen. Helt riktigt, staten måste ta sitt ansvar där marknaden inte fungerar. 


 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar