tisdag 23 november 2010

Fler företagare i vården skapar nya möjligheter

Från och med september 2011 kommer skånska mödrar att själv välja vårdgivare. Genom att pengarna följer patienten ökar inflytandet för patienten och konkurrensen ökar. Jag är övertygad om att denna valfrihetsreform, precis som det har skett på andra områden, kommer att leda till bättre tillgänglighet och möjlighet för fler att etablera sig.

Modellen innebär att det är möjligt att etablera ny verksamhet om man som vårdgivare uppfyller ett antal krav. Men det är inte enbart att trycka på en knapp för att få fler att starta nya företag i vårdsektorn. Därför tar vi nu initiativ till ett projekt som ger fler möjlighet att starta och driva företag inom sjukvården, se

Verksamheten kommer att bedrivas tillsammans med Företagarna Syd, Almi och Vårdföretagarna.

800 000 kronor satsas på projektet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar