måndag 22 november 2010

Presentation av Region Skånes budget för 2011: Satsningar trots ansträngt ekonomiskt läge

Bilden är tagen av Peter J Olsson på Kvällsposten

Idag presenterade femklövern i Region Skåne budgeten för 2011. Ekonomiska oroligheter i vår omvärld (Irland senast), låga löneökningar på arbetsmarknaden och en sysselsättning som inte riktigt vill ta fart gör att skatteintäkterna inte ökar som man skulle önska sig. Vår strategi är att investera och inte spara i detta läge. Budgeten är inte underbalanserad, utan hamnar på noll. Men till skillnad från föregående år kan vi inte lägga undan pengar till framtiden. Målet är att kunna klara av att spara 2 procent under en konjunkturcykel. Det kommer vi att klara för 2010, men inte för 2011 som det ser ut i dagsläget.

Som blivande ordförande i kollektivtrafiknämnden är jag givetvis mest glad över satsningarna på kollektivtrafiken i Skåne. Satsningen på 214 miljoner kronor är nödvändig när resenärerna upplever att det finns brister och inte är tillräckligt nöjda. Som jag har skrivit om tidigare skapar Citytunneln fantastiska möjligheter för att det ska bli fler och kortare restid för resenärerna samtidigt som det skapar en större kapacitet i hela tågsystemet. Under detta året sker det ca 130 miljoner resor och om prognosen och våra politiska satsningar slår väl ut kommer det att ske omkring 180 miljoner resor 2014.

Med Citytunneln blir Triangeln Sveriges andra största station, vilket naturligtvis skapar stora krav på busstrafiken i anslutning till den nya stationen. Därför handlar en del av satsningen på att bygga ut busstrafiken i Malmö. 30 miljoner kronor satsas särskilt för att förbättra informationen till resenärer, att anpassa för personer med funktionsnedsättning och åtgärder för ökad framkomlighet för bussar.

Sjukvården tillförs över 500 miljoner kronor bland annat genom en satsning på sjukvården nära medborgaren och genom införande av kundval för mödrahälsovården. Från och med september 2011 kommer skånska mödrar att själv välja vårdgivare och pengarna följer patienten. Jag är övertygad om att denna valfrihetsreform, precis som det har skett på andra områden, kommer att leda till bättre tillgänglighet och möjlighet för fler att etablera sig.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar