fredag 19 november 2010

Idrottens unga jobb; visst kan Zlatan skapa jobb

I egenskap av ordförande i Region Skånes arbetsgrupp för ungdomars inträde på arbetsmarknaden medverkade jag igår på en konferens på temat ”Idrottens unga jobb”. På konferensen medverkade idrottsledare, företagare, kommunföreträdare och arbetsförmedlare.

Jag tror att vi kan använda idrotten som ett sätt att skapa nya jobb och skapa nätverk för ungdomar i jakt på arbete. Den arbetslöse 22-åringen som på dagtid är inskriven på arbetsförmedlingen är samtidigt på kvällen idrottsledare för barn och unga eller själv aktiv idrottsutövare. Idrotten ger också människor viktiga kompetenser. Många idrottsledare runt om i Skåne tar ett stort ansvar för ungdomars sociala utveckling och etablering i vuxenvärlden.

Ungdomar är en viktig resurs för idrottens verksamhetsutveckling och kan tillföra ny och aktuell kunskap i många avseenden. Skånes idrottsföreningar och hela den övriga sportsektorn är en mer omfattande verksamhet än vad man kan tro. Sportbranschen genererar ekonomisk omsättning och skapar arbetstillfällen. Tänk Zlatan och Handbolls-VM. Tänk företag som säljer utrustning till idrottsutövare.

Genom idrotten kan unga människor få nätverk och kontakter och samtidigt utnyttja färdigheter som är gångbara på arbetsmarknaden. Därför startar Region Skåne och Skåneidrotten ett samarbetsprojekt med syftet att skapa 1000 nya jobb för unga i Idrottssektorn.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar