söndag 6 december 2009

Arbetskraftsinvandring stärker arbetsmarknaden


Den 15e december 2008 ändrades reglerna för arbetskraftsinvandring till Sverige i en mer liberal riktning. Det är inte längre arbetsförmedlingen som i varje enskilt fall bedömer om arbetskraften redan finns tillgänglig, utan arbetsgivaren kan själv göra den bedömningen.

Tidigare var det i praktiken omöjligt att få arbetstillstånd för medborgare utanför EU. Men de nya reglerna har ändrat på detta.

I Skåne omfattar arbetskraftsinvandringen 700 personer jan-okt 2009. Det måste betraktas som en framgång. Omkring 1 av 4 är högskoleutbildade arkitekter, ingenjörer eller ekonomer. Det är alltså inte enbart utländska bärplockare som en del kritiker har anfört. 700 arbeten som annars inte skulle blivit utförda har genom den nya lagen blivit möjliga.

Enligt den nya lagstiftningen har asylsökande som arbetat under minst sex månader, och anställningskontraktet varar ytterligare tolv månader, rätt att söka arbetstillstånd även om asylansökan avslås. Men tyvärr finns det praktiska hinder som försvårar för de som vill arbeta i Sverige, se artikeln de tvingas till passivitet

Asylsökande som har arbete kan inte erhålla arbetstillstånd, eftersom de i avsaknad av pass/ID-handling inte kan få ut någon lön.

"När de söker arbetstillstånd saknas löneutbetalningar som bevisar att de har jobbat. De blir alltså bankerna som stoppar deras chans att stanna i Sverige, inte Migrationsverket. Detta moment 22 att man har rätt att jobba men inte kan få sin lön utbetald, får svåra mänskliga konsekvenser"


Media och bloggar