fredag 13 augusti 2010

Subventionerad vård till papperslösa fungerar; se på Skåne


Frågan om subventionerad vård till papperslösa och gömda har efter ett inlägg i DN från Folkpartisterna Birgitta Rydberg och Christoffer Fagerberg. Liberala ungdomsförbundet i Stockholm har haft en kampanj där man samlat namnunderskrifter.

I Region Skåne beslutade vi 2008 att ge subventionerad vård till papperslösa och gömda
Jag skrev tillsammans med Gilbert Tribo om saken i aftonbladet:
Beslutet ger en tydlighet kring vad som gäller för vårdpersonal i dessa frågor.
"Ska en sjuksyster – som är utbildad för att ge bästa möjliga vård – behöva ta på sig rollen som kreditbedömare och avgöra om en person har tillräckligt med pengar för att få hjälp?"

Sverigedemokraterna gormade om en kommande invasion av ”vårdturister” som skulle sänka Region Skånes budget. Nu blev det inte så. Vården för de gömda flyktingarna blev mycket billigare än beräknat. Den största vinsten ligger dock på det mänskliga planet och handlar om att fler gömda flyktingar vågar besöka sjukvården och få hjälp.

Tidigare inlägg här på bloggen:

Media och andra bloggar
Per Pettersson fagerberg