onsdag 27 april 2011

Öresundstågen är jobbpolitik

Debatten om Öresundstågen rullar vidare. I Sydsvenskan skriver miljöpartisten Karin Svensson Smith att den danska staten inte har ansvar för trafiken i Öresund.

I min replik "Öresundstågen är jobbpolitik" tar jag upp den kritik som riktats under den senaste tiden kring hanteringen av frågan.

"Politiker i Sverige och Danmark har ett gemensamt ansvar för ett fungerande trafiksy stem i Öresundsregionen. Jag vill behålla och utveckla det unika kollektivtrafiksystem där man i Kävlinge kan köpa en biljett som är giltig inte bara till Köpenhamn utan även i Köpenhamns stadstrafik. Med Citytunneln möjliggörs fler avgångar och kortare restider för den Lundabo som arbetar på Kastrup. På så sätt skapas en gemensam arbetsmarknad i Öresundsregionen.

Svensson Smith menar att Region Skåne borde ha insett att DSB First anbud var för lågt. Jag konstaterar att en svensk förvaltningsdomstol, när upphandlingen överklagades, gjorde bedömningen att det inte förelåg skäl att ifrågasätta valet. Jag tror att många skåningar hade ställt sig frågande till om vi som huvudman hade överprövat en svensk domstol.

Jag är lika bekymrad över bristande punktlighet som danska politiker. Grundproblemet är att järnvägsunderhållet i Sverige har försummats under lång tid. Först 2008 var statens me del till investeringar och underhåll i infrastrukturen för järnväg på samma nivå som 1995, justerat för inflation. För detta har även Karin Svensson Smith ett ansvar, då hon som riksdagsledamot under perioden 1998–2006 stödde nio statsbudgetar signerade Göran Persson."

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar