onsdag 4 maj 2011

Spårvagnar och bussar behövs för att fördubbla kollektivtrafiken

Spårvagn eller buss? Det är frågan som har aktualiserats med anledning av en rapport från Bussbranschen, Bil Sweden, Volvo och andra aktörer inom fordonsbranschen. Läs mer om rapporten här

Den som läser bloggen vet att jag tidigare pratat mig varm om spårbunden trafik och fördelar med light rail/spårvagn. Men det betyder inte att jag är emot superbussar eller s k BRT-system. Erfarenheterna från dessa är mycket goda, på samma sätt som de städer som har valt spårbunden trafik är nöjda med det. Jag välkomnar initiativ som utgår från att man vill prioritera kollektivtrafiken i trafiksystemet (särskilda gräddfiler) och lösningar för snabbare av/påstigning samt effektivare betalsystem.

Betyder det att det inte har betydelse om man väljer att satsa på bussar eller spårvagn? Nej, enligt min mening måste man utgå från vilka behov man har (t.ex. resandeunderlag) och vad man vill uppnå med kollektivtrafiken. Bussar och spårvagnar fyller olika funktioner i kollektivtrafiken.

I Malmö, Lund och Helsingborg ser vi att vi snart når kapacitetstaket för de starkaste stråken i stadstrafiken. Vi behöver skapa en trafiklösning som är hållbar även på lång sikt och som tar höjd för inflyttningar, förtätning och en tendens att människor pendlar längre sträckor för att ta sig till/från jobbet. Ta exemplet Lundalänken där det planeras spårvagn. Det tillgodoser både behovet hos såväl Lundabor såsom de studenter, vårdpersonal, universitetslärare och Ideonverksamma som bor i andra kommuner, men som behöver ta sig till arbetsplatserna längs Lundalänken. Eftersom spårvagnar har hög kapacitet talar det för att det är att föredra på lång sikt. Dessutom är erfarenheten den att spårbunden trafik lockar över fler resenärer till kollektivtrafiken, vilket ligger i linje med vår vision om att kollektivtrafiken ska fördubbla sin marknadsandel till 2020.

Media och andra bloggar

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar