torsdag 12 maj 2011

Hyrcyklar utvecklar kollektivtrafiken

Idag medverkar jag på en konferens om cykelparkeringar som anordnas av genom interregprojektet Öresund som Cykelregion. På konferensen medverkar personer från Berlin och Groningen, två städer som har lyft fram betydelsen av cykeln för städernas attraktivitet genom medvetna satsningar på moderna parkeringslösningar.

I Sydsvenskan skriver jag om hur satsning på cykeltrafik kan göra kollektivtrafiken mer attraktiv. På samma sätt som vi har pendlarparkeringar för bilar borde det finnas tillgång till moderna pendlarparkeringar för cyklar där det är smidigt att parkera och där betallösningarna är moderna. Jag har inget emot att satsa på "cykelmotorväg mellan Lund och Malmö, men de flesta är inte beredda att cykla fyra mil om dagen till jobbet.

Från artikeln:

"Ibland framställs det som att satsningar på cykeltrafik sker på kollektivtrafikens bekostnad och vice versa. Men det finns ingen motsättning mellan att satsa på utbyggda cykelstråk å ena sidan och attraktiv kollektivtrafik å andra sidan. Många skåningar alternerar mellan olika trafikslag i sin vardag genom att cykla till stationen för att sedan åka tåg en längre sträcka för att slutligen ta stadsbuss den sista sträckan till arbetet.

Det är därför en angelägen politisk uppgift att göra det enklare att kombinera resan i kollektivtrafiken med cykeln. Sedan länge är det möjligt att som resenär ha med sig sin cykel på tåget. Men det är inte realistiskt att tro att det finns plats för väsentligt fler cyklar ombord samtidigt som resandet ökar kraftigt. Redan nu kan vi se en ”Citytunnel-effekt” som visar att 14 procent fler resenärer åker med tåg än 2010.

I framtiden tänker jag mig ett system med ”hyrcyklar” (Rent n bike) där den som pendlar mellan exempelvis Kävlinge och Malmö tecknar ett tillval på sitt jojokort som berättigar till en hyrcykel som tar pendlaren från stationen till arbetsplatsen. Det är en effektivare lösning än att ta med den egna cykeln ombord. Dessutom skapar det kortare pendlingstider för den som idag inte bor eller arbetar nära en station eller en hållplats."

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar