torsdag 8 september 2011

Det behövs nya sätt att finansiera infrastruktur

Att satsningar i infrastruktur är bra för tillväxten och konkurrenskraften på längre sikt är det få som ifrågasätter. Men frågan är hur staten ska hitta pengar för att kunna satsa mer. Assar Lindbeck föreslår på DN Debatt att "Ett sätt vore att rusta upp den eftersatta infrastrukturen med hjälp av intäkter från försäljning av statliga företag". 


Det är ingen dum tanke, som fler gillar, se Liberaldemokraterna  Idag tillåter inte reglerna att infrastruktur lånefinansieras. Det finns en del som menar att reglerna bör luckras upp, men då finns risken - precis som Lindbeck antyder - att förtroendet sjunker när en kraftig lånefinansiering ger budgetunderskott.  


Detsamma kan även gälla för kommuner. Om man är mån om en lokal infrastrukturinvestering som inte helt täcks av statliga medel bör man sälja egendom i form av kommunal bolag för att satsa i lokal infrastruktur. Inga kommentarer:

Skicka en kommentar